IMF PK - ostatnio aktualizowane strony https://imf.pk.edu.pl IMF PK - ostatnio aktualizowane strony pl fmi@pk.edu.pl Ostatnio aktualizowane strony RSS 2.0 generation class https://imf.pk.edu.pl/rss Poczta elektroniczna Aktualizacja: 2020-02-24 15:31 2020-02-24 15:31 Projekty finansowane z Funduszy Strukturalnych Aktualizacja: 2020-02-22 00:11 2020-02-22 00:11 Edukacja i Innowacja Aktualizacja: 2020-02-22 00:02 2020-02-22 00:02 Studia: prace naszych Studentów Aktualizacja: 2020-02-21 23:30 2020-02-21 23:30 Rozkłady zajęć Aktualizacja: 2020-02-21 13:01 2020-02-21 13:01 Dyplomy, egzamin dyplomowy Aktualizacja: 2020-02-19 13:23 2020-02-19 13:23 Ogłoszenia Dziekanatu Aktualizacja: 2020-02-19 13:21 2020-02-19 13:21 Galeria Absolwentów Aktualizacja: 2020-02-18 16:22 2020-02-18 16:22 Akredytacje Aktualizacja: 2020-02-11 09:03 2020-02-11 09:03 Pełnomocnicy Dziekana Aktualizacja: 2020-02-10 14:50 2020-02-10 14:50 Harmonogram sesji egzaminacyjnej Aktualizacja: 2020-01-27 18:21 2020-01-27 18:21 Studia na naszym Wydziale. Fakty i doświadczenia Aktualizacja: 2020-01-26 18:05 2020-01-26 18:05 Kontakt - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Aktualizacja: 2020-01-26 16:46 2020-01-26 16:46 Druki, podania, regulaminy Aktualizacja: 2020-01-24 13:59 2020-01-24 13:59 Organizacja roku akademickiego Aktualizacja: 2020-01-09 18:06 2020-01-09 18:06 Opiekunowie kierunków studiów Aktualizacja: 2020-01-08 21:06 2020-01-08 21:06 Komisje Wydziału Aktualizacja: 2019-12-16 15:56 2019-12-16 15:56 Erasmus+ Programme Aktualizacja: 2019-12-08 14:11 2019-12-08 14:11 Skład Kolegium Wydziału Aktualizacja: 2019-12-07 12:12 2019-12-07 12:12 Przedstawiciele Wydziału w Senacie i Komisjach Senackich Aktualizacja: 2019-12-07 12:04 2019-12-07 12:04