WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Galeria Absolwentów


GALERIA  NASZYCH  ABSOLWENTÓW

kierunek fizyka techniczna


         mgr inż. Michał Adamek
         inżynier ds. aparatury
Politechnika Krakowska
fizyka techniczna

studia I stopnia:
praca dyplomowa inżynierska:
Analiza własności nanomagnesów molekularnych na przykładzie cząsteczki Mn12 (promotor: dr hab. Magdalena Fitta)
studia II stopnia:
praca dyplomowa magisterska:
Synteza i charakterystyka sferycznych cząstek krzemionkowych sfunkcjonalizowanych molekułami magnetycznymi Mn12-st
(promotor: dr Magdalena Laskowska)
współpraca z Zakładem Materiałów Magnetycznych i Nanostruktur IFJ PAN, Kraków

 Obecnie:
 inżynier, Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej IFJ PAN
 
Zainteresowania: magnetyzm molekularny, nanotechnologie i fizyka układów niskowymiarowych, fizyka zjawisk w bardzo niskich temperarurach i nadprzewodnictwo

Wyzwania zawodowe:
optymalizacja i inżynieria materiałów nadprzewodzących w celu poprawy parametrów LHC (CERN)
              
       mgr inż. Piotr Andrzejczuk
        programista pomiarów 3D
 Studia I stopnia inżynierskie:
 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 Kierunek: Nanotechnologie i nanomateriały
 Specjalność: Inżynier nanostruktur
 Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki

 Studia II stopnia magisterskie:
 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 Kierunek: Fizyka techniczna
 Specjalność: Technologie multimedialne
 Wydział: Fizyki, Matematyki i Informatyki
 Obecnie:
   programista pomiarów 3D w firmie ProPoint
 Zainteresowania:
   modelowanie 3D, grafika komputerowa
     mgr inż. Ewa Borsuk
               PhD Student
  Politechnika Krakowska
      Studia I i II stopnia (WFMiI PK)
      Praca dyplomowa magisterska:
                "Analiza danych sondy Mars Express"
      (promotor: dr Radosław Kycia)

Obecnie:
Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska
Projekt badawczy:
Kwantowe korelacje i ich klasyczne analogie
Zainteresowania:
fizyka kwantowa, optyka kwantowa, nierówności Bella
Opiekun naukowy: dr hab. Paweł Błasiakdr hab. inż. Marcin Chrząszcz
               Profesor
Politechnika Krakowska
Studia I i II stopnia (WFMiI PK):
                  mgr inż. (2012) z wyróżnieniem
Obecnie: Instytut Fizyki Jądrowej PAN Kraków
Specjalizacja: fizyka cząstek elementarnych           inż. Małgorzata Z. Makoś,
                        PhD Student
  Politechnika Krakowska
   Studia I stopnia (WFMiI PK):  inż. (2014),
   specjalność: nowoczesne materiały i nanotechnologie
 
University of California Santa Barbara, 2016
 
Obecnie: Southern Methodist University, Texas
  Specjalizacja: chemia kwantowa i obliczeniowa


    mgr inż. Karolina Martinson
                    PhD Student
Politechnika Krakowska   
 studia I stopnia inżynierskie:
   zarządzanie i inżynieria produkcji
studia II stopnia magisterskie:
  fizyka techniczna
  mgr inż. (z wyróżnieniem, 2016)
  praca dyplomowa magisterska:
Statystyczne własności czasowych  przebiegów parametrów fizycznych w muzyce  (promotor: prof. dr hab. Piotr Zieliński)

Obecnie (PhD Student):
Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie "Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (IFJ PAN i AGH).

praca doktorska nt. "Fizyczne i fizjologiczne aspekty percepcji krótkich sygnałów akustycznych".

[Robert Gębarowski, 2020-02-18 16:22]
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki