WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Akredytacje


OCENY PROGRAMOWE

Ocena programowa - ocena jakości kształcenia na kierunkach studiów dokonywana przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Szczegółowe kryteria oceny zostały określone w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kryteria oceny programowej dla profilu praktycznego oraz ogólnoakademickiego). Każde kryterium (jest 10 kryteriów ewaluacji jakości) może zostać ocenione w trzystopniowej skali jako: spełnione, spełnione częściowo lub niespełnione. Ocena wydawana jest w wyniku kilkuetapowego postępowania oceniającego. Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej. Pozytywna ocena programowa jest wydawana na okres do 6 lat.


Kierunek FIZYKA TECHNICZNA
(studia I oraz II stopnia o profilu ogólnoakademickim)
posiada ocenę POZYTYWNA wydaną
w roku akademickim 2020/2021

przez Polską Komisję Akredytacyjną
(https://www.pka.edu.pl/)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Kierunek studiów: Fizyka techniczna

Uchwała Nr 608/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 08.07.2021 r.
Kolejna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027

Baza ocen PKA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA posiada ocenę POZYTYWNA nadaną w 2010 roku
przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA):
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
(Uchwała Nr               Prezydium PKA z dnia 11.02.2010 r.)

Kierunek FIZYKA TECHNICZNA posiada ocenę POZYTYWNA nadaną w 2007 roku
przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA):
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
(Uchwała Nr 509/2007 Prezydium PKA z dnia 28.06.2007 r.)

OCENY INSTYTUCJONALNE

Ocena POZYTYWNA nadana w 2013 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA):
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
(Raport z wizytacji)
(Uchwała Nr              Prezydium PKA z dnia 21.11.2013 r.)

Ocena POZYTYWNA nadana w 2014 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA):
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
(Raport z wizytacji w dniach 22-24 kwietnia 2013 r.)
(Uchwała Nr 23/2014  Prezydium PKA z dnia 23.01.2014 r.)
Termin następnej oceny działalności jednostki w roku akademickim  2019/2020.


Kierunek studiów FIZYKA TECHNICZNA
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki,  Politechnika Krakowska

poziom studiów I STOPNIA oraz II STOPNIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM
uzyskał ocenę:

                                     POZYTYWNĄ

wydaną przez
Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) w roku akademickim 2020/2021:


Raport Samooceny. Fizyka techniczna (2020)
Raport Zespołu Oceniającego PKA z wizytacji w dniach 11-12 marca 2021 r.
Stanowisko Uczelni (27 maja 2021)

Uchwała Nr 608/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r.

Następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Źródło: Baza ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej: (dostęp 14.11.2021)

https://www.pka.edu.pl/ocena/baza-uczelni-jednostek-i-kierunkow-ocenionych/
[Robert Gębarowski, 2021-11-14 17:51]
RAPORT SAMOOCENY FIZYKA TECHNICZNA (2020)
[Robert Gębarowski, 2020-11-27 12:55]
[Robert Gębarowski, 2021-11-22 13:57]
 • ADRES
 • ul. Jana Pawła II, 37 / D09
  31-864 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Biuro Dziekana: 12 628 37 82

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki