WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Dyplomy, egzamin dyplomowyDziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zostały zatwierdzone terminy obron dla studentów na kierunkach:

- Fizyka techniczna,
- Inżynieria materiałowa.

w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 przez Prodziekana ds. studenckich - dr. inż. Marka Nykla.


Egzaminy dyplomowe planowane są na:

- 23 czerwca 2021 roku,
- 30 czerwca 2021 roku.

Dodatkowe terminy egzaminów dyplomowych:

- 13 września 2021 roku,
- 14 września 2021 roku,
- 29 września 2021 roku (wyłącznie dla kierunku: Inżynieria materiałowa).


--------------------------------------------------
Wszystkie egzaminy obrony prac dyplomowych będą przeprowadzone w formie zdalnej (zgodnie z
Zarządzeniem nr 2 Dziekana WIMiF dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK, z dnia 12 maja 2021 roku, dotyczącym przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akakdemickim 2020/21 oraz Zarządzeniem nr 77 JM Rektora PK z dnia 8 czerwca 2021 roku).

--------------------------------------------------
Procedura przygotowania do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych:

- Pracownik jednostki dyplomującej w aplikacji MS Teams tworzy w przygotowanym zespole grupy dla każdego studenta o nazwie: Imię i Nazwisko studenta_numer albumu, dodatkowo na kanale ogólnym w zakładce pliki pracownik jednostki dyplomującej wgrywa wszystkie niezbędne i aktualne dokumenty do obrony. Członkami kanału zostają: student, promotor i recenzent, pracownik jednostki dyplomującej, pracownik dziekanatu. (najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony).

- Student chcący skorzystać z kanału komunikacyjnego jest zobowiązany posiadać aktywne konto do usługi Office 365 na Politechnice Krakowskiej.

Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego 

w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021

Student

* Plik z pracą dyplomową w formacie PDF (zamieszczona w systemie ASAP) - strona tytułowa pracy oraz druga strona pracy (Uwaga ważne! Stronę tą należy wydrukować, uzupełnić właściwymi podpisami po czym dołączyć do pracy)

* Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (jeżeli dotyczy: deklaracja zmiany tematu pracy dyplomowej)

* Oświadczenie studenta o zgodzie i akceptacji zasad przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej, poza siedzibą PK

* Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wygenerowany z JSA/ASAP)

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami

* Karta osiągnięć studenta (naukowych, sportowych i artystycznych, które mają się znaleźć w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język obcy, w którym będzie wydany dyplom obcojęzyczny (jeżeli dotyczy)

* Dowód przelewu dot. opłaty za dyplom  na konto w Wirtualnym Dziekanacie (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł jedynie w języku polskim)

* Karta odejścia (Obiegówka)

Promotor

* Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego (z ASAP) wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa

* Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA - 3 strony

* Opinia promotora pracy dyplomowej w formacie PDF (wcześniej podpisana i wczytana do systemu antyplagiatowego ASAP)

Student / Promotor / Recenzent

* Druk uzgodnionej oceny pracy z podpisem promotora i recenzenta wraz z informacją odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (w formacie PDF)

Recenzent

* Recenzja pracy dyplomowej w formacie PDF (wcześniej podpisana i wczytana do systemu antyplagiatowego ASAP)

 
 
Pracownik jednostki dyplomującej sprawdza i weryfikuje poprawność i kompletność wgranych dokumentów przez studenta, promotora i recenzenta na właściwym kanale w MS Teams (najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony).

Komplet oryginalnych dokumentów wymaganych do podejścia do egzaminu dyplomowego (wgranych uprzednio w formie skanów do właściwego kanału w MS Teams), legitymację studencką oraz kartę odejścia (tzw. obiegówkę) - należy dostarczyć do właściwej jednostki dyplomującej - najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Dokumenty można przesłać pocztą/kurierem lub donieść osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem p/w jednostki

Przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych wobec Uczelni.
--------------------------------------------------
Uwaga! Studenci nie składają zdjęć oraz papierowej wersji pracy dyplomowej w Jednostkach dyplomujących/Dziekanacie.
--------------------------------------------------
Pracownicy jednostek dyplomujących na WIMiF:

- inż. Zofia Budecka-Bernard, kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (budber@interia.pl)
- mgr inż. Olga Zabłocka-Bokwa, kierunek: Inżynieria materiałowa
(olga.zablocka-bokwa@pk.edu.pl)
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-09-10 13:00]
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o kontakt w przypadku nieprawidłowej nazwy wydziału w JSA/ASAP. To ważne przed wgraniem przez Państwa pracy dyplomowej do systemu.

W przypadku zauważenia p/w błędu - uprzejmie proszę o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-16 22:06]
Zagadnienia na egzamin: 
  1. Kierunek: Fizyka Techniczna
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Fizyka Techniczna - pobierz

 

[ ndms, 2019-06-04 22:35]
[Robert Gębarowski, 2018-06-26 10:05]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska