WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Dyplomy, egzamin dyplomowyZagadnienia na egzamin: 
  1. Kierunek: Fizyka Techniczna
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Fizyka Techniczna - pobierz

 

[ ndms, 2019-06-04 22:35]

Wzory dokumentów:

 1. Uwagi o sposobie pisania pracy dyplomowej - (w przygotowaniu)
 2. Karta odejścia (Obiegówka) - (w przygotowaniu)
[ ndms, 2019-06-04 22:35]
Harmonogramy obron:
[ ndms, 2019-06-04 22:33]

Informacje dotyczące pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego: 

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie zakresu i warunków przygotowywania prac dyplomowych w języku obcym oraz prowadzenia egzaminu dyplomowego w języku obcym - (w przygotowaniu)

2. Regulamin antyplagiatowy - (w przygotowaniu)

3. Procedura dyplomowania studentów - (w przygotowaniu)

Załączniki:

 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej -pobierz pdf
 • Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej - pobierz pdf lub pobierz doc
 • Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej - pobierz pdf
 • Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego - pobierz pdf
 • Oświadczenie studenta o zgodności treści wydrukowanego egzemplarza pracy dyplomowej z plikiem pracy w ASAP - pobierz pdf
 • Podanie o dyplom w języku angielskim - (w przygotowaniu)
 • Strona tytułowa pracy dyplomowej - (w przygotowaniu)
 • 6 zdjęć do dyplomu według wymogów
(* Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny 
być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, 
przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. 
Wyjątkiem jest osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, 
która może załączyć fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba 
nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie 
przedstawiające osobę z nakryciem głowy. Fotografie powinny mieć 
zachowane równomierne oświetlenie twarzy. Twarz na zdjęciu powinna 
mierzyć ok. 3,5 cm od czubka głowy do podbródka. Sylwetka na zdjęciu 
powinna być skadrowana jako popiersie w proporcji około 2/3 (głowa) do 
1/3 (tors). Tło fotografii powinno być jasne i jednolite. Fotografie 
umieszczone w dyplomie powinny przedstawiać absolwenta w stroju formalnym.) • Opłata za wydanie dyplomu wynosi 60 PLN komplet polski, 40 PLN za odpis w języku obcym.
 • Prace wraz z dokumentami składa się w sekretariatach instytutów.

4. Zagadnienia dotyczące praw majątkowych do prac dyplomowych - informacja radcy prawnego

5. Uwaga: prezentacja pracy dyplomowej powinna być wykonana w postaci pliku .ppt lub .pptx.

6. Forma elektroniczna pracy dyplomowej powinna zostać wygenerowana do formatu .pdf i zapisana na płycie CD lub DVD.

[ ndms, 2019-06-04 22:33]

Terminy obron: 

[ ndms, 2019-06-04 22:30]

Po obronie:

 1. Po obronie należy:
  • wydrukować „Kartę odejścia” i podbić ją w Bibliotece PK, Instytucie Dyplomującym i Biurze Karier,
  • uregulować ewentualne zaległości wobec uczelni, 
 2. Po odbiór dyplomu należy zgłosić się z wypełnioną „Kartą odejścia”
[Mieczysław Mucha, 2018-07-03 13:32]

Szanowni Państwo Dyplomanci!!!

 

Zgodnie z § 30 pkt. 4 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej do egzaminu dyplomowego może przystąpić student po złożeniu w dziekanacie lub przekazaniu komisji egzaminacyjnej legitymacji studenckiej, bądź dokumentu stwierdzającego fakt jej zgubienia bądź kradzieży. Wymóg ten nie dotyczy tylko studentów I stopnia, którzy po ukończeniu studiów zachowują prawo do posiadania legitymacji studenckiej do dnia 31 października roku, w którym ukończyli te studia.

[Mieczysław Mucha, 2018-07-03 13:27]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 10:05]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe KWARK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
 • ADRES
 • Siedziba:
  ul. Podchorążych 1,
  30-084 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 637 06 66
  Kierownik Administracyjny: 12 628 25 80
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska