WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Dyplomy, egzamin dyplomowy
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zostały zatwierdzone terminy obron dla studentów na kierunkach: Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa oraz Nanotechnologie i nanomateriały  w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022 przez Prodziekana ds. studenckich - dr. inż. Marka Nykla.

 

 

Uwaga!  Egzaminy dyplomowe odbędą się w trybie stacjonarnym:

1/ kierunek: Inżynieria materiałowa (Katedra Inżynierii Materiałowej)

- 22 - 23 oraz 29 – 30 czerwca 2022 roku

2/ kierunki: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (Katedra Fizyki)

27-29 czerwca 2022 roku 

 -----------------------------

Terminy egzaminów dyplomowych w miesiącu wrześniu 2022 roku:

1/ kierunek: Inżynieria materiałowa (Katedra Inżynierii Materiałowej)

- 23, 30 września 2022 roku

2/ kierunki: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (Katedra Fizyki)

- 23 września 2022 roku

 

 
Uwaga! Analiza antyplagiatowa pracy w systemie Antyplagiat zajmuje zazwyczaj od 1 - 48 godzin, a zatem cały proces od momentu dodania przez studenta pracy, aż do uzyskania raportu podobieństwa
i Raportu z Badania antyplagiatowego JSA - może potrwać kilka dni.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie dokumenty zamieszczone w systemie antyplagiatowym były kompletne i podpisane.

Uwaga! Temat pracy dyplomowej bezwzględnie musi być identyczny z podanym przez studenta w deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej (lub w deklaracji zmiany tematu pracy dyplomowej) oraz w systemie eHMS (każda strona pracy dyplomowej musi być ponumerowana).

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, czy na dokumentach jest wpisana właściwa nazwa jednostki dyplomującej:

1/ kierunek: Inżynieria materiałowa (Katedra Inżynierii Materiałowej),

2/ kierunki: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (Katedra Fizyki).

  


Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022


Student

      1.      Należy wgrać do systemu ASAP/JSA plik z pracą dyplomową (Jak przygotować pracę?)

strona tytułowa pracy (bezwzględnie należy zwrócić uwagę, czy widnieje na niej prawidłowa nazwa jednostki dyplomującej)

Uwaga! Na stronie tytułowej pracy dyplomowej student zamieszcza nr albumu.

      2.      Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej - dokument należy pobrać z systemu ASAP (z zakładki: „Do druku”) - po wstawieniu pracy do systemu 

Niniejszy dokument należy wydrukować, uzupełnić właściwymi podpisami oraz złożyć w swojej Katedrze.
 

      3.     Jeżeli nie złożono -  Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej, jeśli dotyczy: Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej (najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego)
 

      4.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 

      5.      Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
 

      6.      Karta osiągnięć studenta (dołączona dodatkowo w przypadku uzyskania odpowiednich osiągnięć i nagród: naukowych, sportowych i artystycznych, które mają się znaleźć w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język obcy, jeżeli będzie wydany dyplom obcojęzyczny)
 

      7.      Dowód przelewu dot. opłaty za dyplom  na konto w Wirtualnym Dziekanacie (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł jedynie w języku polskim) – dotyczy studentów 1. stopnia posiadających IOS w semestrze letnim 2021/2022

Uwaga ważne! Studenci 2. stopnia nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu wraz z suplementem.
 

      8.      Karta odejścia (Obiegówka)
 


Promotor

      9.      Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego
 

      10.  Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA/ASAP - 3 strony

Uwaga! Ocena z przedmiotu: Przygotowanie pracy dyplomowej wpisana na protokole dla danego studenta w eHMS - nie może być wcześniejsza, niż data wygenerowanego raportu ogólnego w ASAP.

Uwaga! Aby uzyskać raport ogólny z badania antyplagiatowego w JSA/ASAP - promotor musi wysłać pracę dyplomową studenta do analizy, po czym zaakceptować otrzymany wynik.
 

      11.  Opinia promotora pracy dyplomowej 

Uwaga! Promotor wypełnia w systemie antyplagiatowym formularz online (funkcjonalność dodawania plików została wycofana), po wydruku - dokument należy podpisać i dostarczyć do odpowiedniej Katedry (na wydruku pojawi się data wypełnienia dokumentu i nie ma możliwości jej zmiany).
 


Student / Promotor / Recenzent

      12.  Druk uzgodnionej oceny pracy z podpisem promotora i recenzenta wraz z informacją odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej 
 


Recenzent

      13.  Opinia recenzenta pracy dyplomowej 

Uwaga! Recenzent wypełnia w systemie antyplagiatowym formularz online (funkcjonalność dodawania plików została wycofana), po wydruku - dokument należy podpisać i dostarczyć do odpowiedniej Katedry (na wydruku pojawi się data wypełnienia dokumentu i nie ma możliwości jej zmiany).
 

 

Komplet p/w wymienionych oryginalnych dokumentów wymaganych do podejścia do egzaminu dyplomowego oraz legitymację studencką - należy złożyć u pracownika jednostki dyplomującej najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Dokumenty w formie papierowej należy złożyć osobiście (za zgodą pracownika jednostki dyplomującej będzie można je przesłać pocztą/kurierem) – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  pracownikami:

inż. Zofia Budecka-Bernard, kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (budber@interia.pl),

mgr inż. Olga Zabłocka-Bokwa, kierunek: Inżynieria materiałowa (olga.zablocka-bokwa@pk.edu.pl).

Uwaga! Przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany do uregulowania wszelkich zaległości finansowych wobec Uczelni.

Uwaga! Studenci nie składają zdjęć oraz papierowej wersji pracy dyplomowej w Jednostkach dyplomujących/Dziekanacie.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-26 08:50]
Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z:

ZARZĄDZENIEM NR 15 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 18 lutego 2022 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK,

ZARZĄDZENIEM NR 18 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 24 lutego 2022 r., dotyczącym zmiany Zarządzenia nr 15 Rektora PK z 18 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.

- Regulamin antyplagiatowy z dnia 24 lutego 2022 r.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-05-04 12:17]
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o kontakt w przypadku nieprawidłowej nazwy wydziału w JSA/ASAP. To ważne przed wgraniem przez Państwa pracy dyplomowej do systemu.

W przypadku zauważenia p/w błędu - uprzejmie proszę o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-16 22:06]
[Sebastian Kubis, 2022-03-16 15:41]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki