WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Dyplomy, egzamin dyplomowy 

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zostały zatwierdzone terminy obron dla studentów I stopnia na kierunkach: Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa oraz Nanotechnologie i nanomateriały  w semestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022 przez Prodziekana ds. studenckich - dr. inż. Marka Nykla.

 

Egzaminy dyplomowe planowane są w trybie stacjonarnym na:

- 24, 26, 28 stycznia 2022 roku (dla zainteresowanych ubieganiem się o przyjęcie na studia II stopnia)

- 14, 18 lutego 2022 roku

 

Zgodnie z Komunikatem nr 3 Dziekana WIMiF z dnia 1 czerwca 2021 roku - składanie prac w ASAP (Akademicki System Archiwizacji Prac, gdzie odbywa się weryfikacja i archiwizacja prac dyplomowych studentów PK) - powinno odbywać się w terminach:

1/ 12 stycznia 2022 roku (dla studentów chcących ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022)

2/ 1 lutego 2022 roku (dla pozostałych studentów)

 

 

Uwaga! Analiza antyplagiatowa pracy w systemie Antyplagiat zajmuje zazwyczaj od 1 - 48 godzin, a zatem cały proces od momentu dodania przez studenta pracy, aż do uzyskania raportu prawdopodobieństwa i Raportu z Badania antyplagiatowego JSA może potrwać kilka dni.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie dokumenty zamieszczone w systemie Antyplagiat były kompletne i podpisane.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w ASAP zostały zawarte w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 113 Rektora PK z dnia 25 października 2021 roku.

Uwaga! Temat pracy dyplomowej bezwględnie musi być identyczny z podanym przez studenta w deklaracji i w systemie eHMS (każda strona musi być bezwględnie ponumerowana).

  

Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w semestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022

Student

* Plik z pracą dyplomową w formacie PDF (zamieszczona w systemie ASAP) - strona tytułowa pracy oraz druga strona pracy (Uwaga ważne! Stronę tą należy wydrukować, uzupełnić właściwymi podpisami, po czym dołączyć do pracy)

* Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej (jeżeli dotyczy: deklaracja zmiany tematu pracy dyplomowej)

* Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

* Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami

* Karta osiągnięć studenta (naukowych, sportowych i artystycznych, które mają się znaleźć w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język obcy, w którym będzie wydany dyplom obcojęzyczny (jeżeli dotyczy)

* Dowód przelewu dot. opłaty za dyplom  na konto w Wirtualnym Dziekanacie (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł jedynie w języku polskim)

* Karta odejścia (Obiegówka)

Promotor

* Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa

* Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA/ASAP - 3 strony

* Opinia promotora pracy dyplomowej w formacie PDF (wcześniej podpisana i wczytana do systemu antyplagiatowego ASAP)

Student / Promotor / Recenzent

* Druk uzgodnionej oceny pracy z podpisem promotora i recenzenta wraz z informacją odnośnie miejsca przechowywania pracy dyplomowej (w formacie PDF)

Recenzent

* Opinia recenzenta pracy dyplomowej w formacie PDF (wcześniej podpisana i wczytana do systemu antyplagiatowego ASAP)

 

Komplet oryginalnych dokumentów wymaganych do podejścia do egzaminu dyplomowego (przez studenta, promotora i recenzenta), legitymację studencką oraz kartę odejścia (tzw. obiegówkę)  - należy złożyć u pracownika jednostki dyplomującej najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

 

Dokumenty można przesłać pocztą/kurierem lub donieść osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  pracownikami:

- inż. Zofia Budecka-Bernard, kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały (budber@interia.pl)

- mgr inż. Olga Zabłocka-Bokwa, kierunek: Inżynieria materiałowa (olga.zablocka-bokwa@pk.edu.pl)

 

Uwaga! Przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student jest zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych wobec Uczelni.

Uwaga! Studenci nie składają zdjęć oraz papierowej wersji pracy dyplomowej w Jednostkach dyplomujących/Dziekanacie.

 

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-12-23 22:29]
Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 113 Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego oraz Procedury weryfikacji i archiwizacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji Prac na PK.

Uwaga !!! Nowe wzory dokumentów !!!

1/ Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej
2/ Oświadczenie o zmianach w temacie pracy dyplomowej
3/ Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
4/ Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego


[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-12-23 12:55]
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o kontakt w przypadku nieprawidłowej nazwy wydziału w JSA/ASAP. To ważne przed wgraniem przez Państwa pracy dyplomowej do systemu.

W przypadku zauważenia p/w błędu - uprzejmie proszę o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-16 22:06]
Zagadnienia na egzamin: 
  1. Kierunek: Fizyka Techniczna
   • Zagadnienia na egzamin dyplomowy na kierunku Fizyka Techniczna - pobierz

 

[ ndms, 2019-06-04 22:35]
[Robert Gębarowski, 2018-06-26 10:05]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska