WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Druki, podania, regulaminy


WZORY FORMULARZY:

1. Wniosek o realizację zajęć w trybie awansu
2. Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów
3. Wniosek o powtarzanie semestru dyplomowego na zasadach IOS
4. Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia przedmiotu(-ów)
5. Wniosek o powtarzanie semestru
6. Wniosek o rejestrację po oczekiwaniu na powtarzanie semestru
7.
Podanie o przepisanie ocen
8. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (nieaktualny)
9. Wniosek o udzielenie urlopu od zajęć
10. Rezygnacja ze studiów
11.
Wniosek o wznowienie studiów
12. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
13. Oświadczenie o zagubieniu legitymacji (dot. absolwentów)
14. Wniosek o dokonanie zmiany danych osobowych studenta
15. Wniosek o dokonanie sprostowania danych osobowych studenta
16. Wniosek o przeniesienie na WIMiF
17. Wniosek o przeniesienie na inną uczelnię
18.
Wniosek o rozłożenie płatności na raty
19.
Wniosek o zwolnienie z opłat
20. Wniosek o zwrot opłaty
21. Wniosek o przeksięgowanie opłaty
22. Wniosek o zgodę na promotora zewnętrznego


UWAGA! Na stronie www PK/ Studenci/Studia/Formularze zostały zamieszczone NOWE wzory dokumentów (w wersji edytowalnej):

1/ Wniosek studenta o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawie skreślenia z listy studentów,

2/ Wniosek studenta o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją Dziekana/Prodziekana wydziału.

------------------------------

UWAGA!


Powyższe dokumenty są możliwe do edycji, proszę więc o wypełnianie wniosków na komputerze.
Przypominam również, że dokument powinien być podpisany własnoręcznie. 


------------------------------

Regulamin Studiów na Politechnice Krakowskiej [obowiązuje od 1.10.2023]

Regulamin Studiów na Politechnice Krakowskiej
[obowiązuje od 1.10.2021]

Regulamin antyplagiatowy [obowiązuje od 25.10.2021]

[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-04-22 09:44]
 • ADRES
 • ul. Jana Pawła II, 37 / D09
  31-864 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Biuro Dziekana: 12 628 37 82

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki