WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Erasmus+ (Międzynarodowe studia i praktyka)


 

Rekrutacja. Lista rankingowa. Program Erasmus+. WIMiF rok akademicki 2022/2023

Lista rankingowa (LINK - plik PDF)

Wydziałowy Koordynator ds. Programu Erasmus+
dr inż. Rafał Bogucki  email: rafal.bogucki@pk.edu.pl
[Robert Gębarowski, 2022-03-16 11:58]

Program ERASMUS+ rekrutacja 2022/2023

Program Erasmus+ został stworzony dla wsparcia międzynarodowej mobilności i projektów edukacyjnych w ramach wymiany pomiędzy uczelniami europejskimi.W ramach tego programu można studiować na zagranicznej uczelni. Szczegółowe informacje na temat programu Erasmus+ znajdują się na stronie https://erasmusplus.org.pl/, oraz http://erasmus.pk.edu.pl/.

Rekrutacja do programu Erasmus+ dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w terminie od 28.02.2022 do 06.03.2022. Składanie dokumentów będzie odbywać się w formie elektronicznej. Wypełnione dokumenty proszę przesyłać na adres: rafal.bogucki@pk.edu.pl.

Egzamin z j. angielskiego dla kandydatów, którzy nie posiadają odpowiednich certyfikatów odbędzie się pomiędzy 7 a 11 marca 2022. Dokładny termin zostanie podany po zakończeniu rekrutacji (tj. po 6 marca 2022) drogą e-mailową.

Końcowa lista rankingowa będzie dostępna na stronie https://imf.pk.edu.pl/?page=goingabroad

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji. Odwołanie składa się do Dziekana Wydziału Inżynieria Materiałowej i Fizyki. Postanowienie  Dziekana jest ostateczne.

KRYTERIA KWALIFIKACJI STUDENTÓW:

 1. Średnia ocen: 2 – 5 pkt

 2. Kompetencje językowe: 2 – 5 pkt

 3. Inne kompetencje, motywacja: 0 – 1 pkt

Spotkanie informacyjne dotyczące omówienia szczegółów związanych z organizacją wyjazdu zostanie zorganizowane po przekazaniu protokołu z rekrutacji do biura Programu Erasmus+ w dniu 15 marca 2022.

Termin i miejsce spotkania organizacyjnego zostaną przekazane drogą e-mailową.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji WIMiF

 2. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na studia

 3. Formularz zgłoszeniowy na wyjazd na praktyki

 4. UmowaWIMiF


Ważne terminy:

 28.02.2022 – początek rekrutacji
 06.03.2022 – zakończenie rekrutacji 
 07.03.2022 – lista rankingowa osób zakwalifikowanych (publikacja na stronie internetowej Wydziału:  https://imf.pk.edu.pl/?page=goingabroad)
 08.03.2022 - 14.03.2022 – możliwość składania odwołań
 15.03.2022 – ogłoszenie końcowej listy rankingowej (publikacja na stronie internetowej Wydziału: https://imf.pk.edu.pl/?page=goingabroad)

[Robert Gębarowski, 2022-02-22 12:56]
ZAGRANICZNE STUDIA I PRAKTYKA

STUDENCI: WYJAZDY ZAGRANICZNE NA STUDIA

STUDENCI: WYJAZDY ZAGRANICZNE NA PRAKTYKI

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wydziałowy Koordynator ds. Programu Erasmus+
dr inż. Rafał Bogucki  email: rafal.bogucki@pk.edu.pl
[Robert Gębarowski, 2022-02-22 12:55]
ZASADY REALIZACJI PROGRAMU ERASMUS+

Zasady realizacji programu Erasmus+ na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej - plik PDF do pobrania
Wzór umowy dotyczącej akceptacji realizacji semestru na uczelni partnerskiej w ramach programu Erasmus+ - plik PDF (UmowaWIMiF.pdf) do pobrania

Kontakt:
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+
Dr inż. Rafał Bogucki  (email: rafal.bogucki@pk.edu.pl)
[Robert Gębarowski, 2021-11-10 13:45]
[Robert Gębarowski, 2021-11-10 22:53]
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki