WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Harmonogram sesji egzaminacyjnej


 

Haromogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-02 10:45]
Haromogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-04 15:00]
Haromogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-17 15:02]
Haromogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa
- Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-20 15:12]
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA I ZASADY PROWADZENIA ZALICZEŃ ORAZ EGZAMINÓW

w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia,
studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów
kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej.

Traci moc Zarządzenie Nr 52 Rektora PK z 19 maja 2020.
[Webmaster , 2020-09-15 13:56]
TERMINY ZALICZEŃ ORAZ EGZAMINÓW
POPRAWKOWA SESJA LETNIA 2019/2020


kierunek: fizyka techniczna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowe informacje:

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia
(gov.pl Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

W oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 86 Rektora PK z dnia 7 września 2020 r. poprawkowa sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przeprowadzana jest w sposób zdalny. 
Prosimy o kontakt email z wykładowcami, w razie wątpliwości co do zaliczeń i egzaminów w sesji egaminacyjnej.

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określa
ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora PK z dnia 18 maja 2020 r.

Wytyczne środowiskowe: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Główny Inspektorat Sanitarny [18 maja 2020]. Dodatkowe materiały (plik pdf).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga:
Harmonogramy zawierają jedynie zgłoszone terminy.
Brak w tym wykazie terminu jakiegoś zaliczenia lub egzaminu (termin I, termin II)  nie jest równoznaczny z tym, że takiego terminu nie zaplanowano.
[Zarządzenie nr 53 Rektora PK z 1.10.2013 w sprawie wprowadzania procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (załącznik 1)].
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Webmaster , 2020-09-13 14:33]
TERMINY ZALICZEŃ ORAZ EGZAMINÓW
SESJA ZIMOWA 2019/2020


kierunek: fizyka techniczna

Uwaga:
Harmonogramy zawierają jedynie zgłoszone terminy.
Brak w tym wykazie terminu jakiegoś zaliczenia lub egzaminu (termin I, termin II)  nie jest równoznaczny z tym, że takiego terminu nie zaplanowano.
[Zarządzenie nr 53 Rektora PK z 1.10.2013 w sprawie wprowadzania procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (załącznik 1)].
[Robert Gębarowski, 2020-01-27 18:21]
SESJA ZIMOWA 2019/2020

Informacje o terminach zaliczeń i egzaminów (termin I, termin II) bezpośrednio u prowadzących zajęcia.
Udanej sesji egzaminacyjnej!
[Robert Gębarowski, 2020-01-25 13:55]
[Robert Gębarowski, 2020-01-25 13:51]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki