WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Harmonogram sesji egzaminacyjnej


 

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym, w roku akademickim 2023/2024 na kierunkach:

Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.

Uwaga! Należy na bieżąco śledzić aktualizacje w harmonogramie sesji egzaminacyjnej!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-02-06 18:06]
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.

Uwaga! Należy na bieżąco śledzić aktualizacje w harmonogramie sesji egzaminacyjnej!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-01 11:43]
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym, w roku akademickim 2022/2023 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-01 11:42]
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym, w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-01 11:41]
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-01 11:41]
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa,
- Fizyka techniczna oraz nanotechnologie i nanomateriały.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-01 11:40]
Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach:

- Inżynieria materiałowa
- Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-01 11:39]
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA I ZASADY PROWADZENIA ZALICZEŃ ORAZ EGZAMINÓW

w sprawie wprowadzenia zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia,
studiów doktoranckich oraz w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej PK w zakresie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów
kończących zajęcia na Politechnice Krakowskiej.

Traci moc Zarządzenie Nr 52 Rektora PK z 19 maja 2020.
[Webmaster , 2020-09-15 13:56]
TERMINY ZALICZEŃ ORAZ EGZAMINÓW
POPRAWKOWA SESJA LETNIA 2019/2020


kierunek: fizyka techniczna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowe informacje:

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia
(gov.pl Serwis Rzeczypospolitej Polskiej)

W oparciu o ZARZĄDZENIE Nr 86 Rektora PK z dnia 7 września 2020 r. poprawkowa sesja egzaminacyjna w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 przeprowadzana jest w sposób zdalny. 
Prosimy o kontakt email z wykładowcami, w razie wątpliwości co do zaliczeń i egzaminów w sesji egaminacyjnej.

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określa
ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora PK z dnia 18 maja 2020 r.

Wytyczne środowiskowe: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Główny Inspektorat Sanitarny [18 maja 2020]. Dodatkowe materiały (plik pdf).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga:
Harmonogramy zawierają jedynie zgłoszone terminy.
Brak w tym wykazie terminu jakiegoś zaliczenia lub egzaminu (termin I, termin II)  nie jest równoznaczny z tym, że takiego terminu nie zaplanowano.
[Zarządzenie nr 53 Rektora PK z 1.10.2013 w sprawie wprowadzania procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (załącznik 1)].
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Webmaster , 2020-09-13 14:33]
TERMINY ZALICZEŃ ORAZ EGZAMINÓW
SESJA ZIMOWA 2019/2020


kierunek: fizyka techniczna

Uwaga:
Harmonogramy zawierają jedynie zgłoszone terminy.
Brak w tym wykazie terminu jakiegoś zaliczenia lub egzaminu (termin I, termin II)  nie jest równoznaczny z tym, że takiego terminu nie zaplanowano.
[Zarządzenie nr 53 Rektora PK z 1.10.2013 w sprawie wprowadzania procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (załącznik 1)].
[Robert Gębarowski, 2020-01-27 18:21]
SESJA ZIMOWA 2019/2020

Informacje o terminach zaliczeń i egzaminów (termin I, termin II) bezpośrednio u prowadzących zajęcia.
Udanej sesji egzaminacyjnej!
[Robert Gębarowski, 2020-01-25 13:55]
[Robert Gębarowski, 2020-01-25 13:51]
 • ADRES
 • ul. Jana Pawła II, 37 / D09
  31-864 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Biuro Dziekana: 12 628 37 82

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki