WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Projekty finansowane z Funduszy Strukturalnych


PROJEKTY PK FINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
REALIZOWANE NA WYDZIALE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI
  3 maj z fizyką - trzecia misja uczelni    01.09.2019  -  31.12.2021
  koordynator: dr hab. Joanna Jałocha-Bratek, prof. PK  
     
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli
i uczniów szkół średnich oraz rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi. Projekt obejmie swymi działaniami około 20 nauczycieli oraz około 90 uczniów szkół z Krakowa i innych miast oraz miejscowości z Polski.
 
     
    1.
Instytut Fizyki PK organizuje kursy dla nauczycieli szkół średnich. Kursy mają przygotować nauczycieli szkół średnich do samodzielnego prowadzania zajęć z fizyki dla uczniów w laboratoriach dydaktycznych Instytutu Fizyki.

              plan kursu
    2.
Instytut Fizyki PK udostępnia swoje pracownie specjalistyczne dla uczniów szkół średnich. Uczniowie pod okiem dydaktyków z PK samodzielnie przeprowadzają doświadczenia z różnych dziedzin fizyki oraz opracowują wyniki tych doświadczeń.

 
   3.Fizyczne aspekty robotyki - praktyczne zajęcia z robotami. W czasie tych zajęć uczniowie szkół średnich, pracując w małych zespołach, samodzielnie budują i programują roboty oraz drony z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych.          strona internetowa
          (dr R. Kycia)  Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22  
  POWR.03.05.00-00-z224/17  
  koordynator (Instytut Fizyki):
                                  
dr hab. Joanna Jałocha-Bratek, prof. PK
 
     
  1. Program Excellence in Education        2019 -  2022
  Modyfikujemy i uaktualniamy programy kształcenia.
Działania: unowocześnienie 2 przedmiotów w programie  kształcenia, wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, opracowanie 2 skryptów, 2 kursów e-learningowych, zestawu materiałów dydaktycznych, włączenie praktyków do prowadzenia zajęć, doposażenie pracowni przedmiotowych w środki trwałe oraz materiały zużywalne.
 
     
  2. Program PK GO GLOBAL  
  Uruchomimy na studiach II stopnia specjalność kształcenia w języku angielskim na kierunku fizyka techniczna.
Działania: przygotowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć i monitoring wskaźników.
       2019 - 2022
  REG - region uczący się  
  POWR.03.05.00-00-ZR28/18  
  koordynator (Instytut Fizyki):
                                  
dr Piotr Fornal
 
  Udział wykładowców zagranicznych na PK
           
(Zadanie 7 Pozycja 223)
 
        Professor Serhiy Z. Malynych
 Nanotechnologia w nauce i przemyśle

Wykłady dla studentek i studentów adresowane zwłaszcza dla kierunku nanotechnologie i nanomateriały.
 04.11.2019 - 08.11.2019Zobacz także inne projekty realizowane wcześniej, których celem było wzmocnienie potencjału dydaktycznego
kierunku fizyka techniczna i propagowanie wiedzy technicznej w regionie:

BPSiPM PK[Robert Gębarowski, 2020-02-22 00:11]
 • ADRES
 • ul. Jana Pawła II, 37 / D09
  31-864 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Biuro Dziekana: 12 628 37 82

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki