WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Niezbędnik dla Kandydatek i Kandydatów na studia


imf.pk.edu.pl

FT
IMNiN
FIZYKA TECHNICZNA -- INŻYNIERIA MATERIAŁOWA -- NANOTECHNOLOGIE
  
                STUDIA TECHNICZNE:

                WIEDZA,  UMIEJĘTNOŚCI  I  KOMPETENCJE


               
UCZYMY DZIAŁAĆ  Z  PASJĄ  I WYOBRAŹNIĄ!
                                                                                                                                                                             
  
  NIEZBĘDNIK DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW WIMiF PK

    
A QUICK GUIDE FOR OUR PROSPECTIVE STUDENTS

                                                                                                                                                                             

Portal rekrutacyjny Politechniki Krakowskiej - za jego pośrednictwem należy się zarejestrować, aby w przyszłości studiować na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK swój wybrany kierunek studiów!
The first step to become a student is to register online and create Your candidate profile.

Studia rozpoczynające się 1 października 2020 (rok akademicki 2020/2021)

Studia inżynierskie
(tytuł zawodowy: inżynier, wzór dyplomu)
Studia I stopniatrwa elektroniczna rejestracja do 17 sierpnia 2020 (I tura)
Studia I stopniatrwa elektroniczna rejestracja do 10 września 2020 (II tura)

Studia magisterskie (tytuł zawodowy: magister inżynier, wzór dyplomu)
Studia II stopnia: trwa elektroniczna rejestracja do 14 września 2020
(COMPUTER MODELLING - FIZYKA TECHNICZNA - studia w j. angielskim)

For International Students, the electronic registration is open
until 31 August 2020
(detailed info)

                                                         
                                                                                  
          FIZYKA
     TECHNICZNA

APPLIED PHYSICS

FT
Informatyka w fizyce:
Przykładowe materiały do zajęć  i projekty studenckie na specjalności modelowanie komputerowe (fizyka techniczna, WIMiF)
.
Współczesne intrygujące oblicze fizyki:
KN Enigma 
(dr R. Kycia)

Fizyka dla biznesu:

Z. Burda, Fizyka i zarządzanie ryzykiem finansowym, Postępy Fizyki 57 (3), 118-122 (2006).

POLSKI ROK FIZYKI 2020

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne
I stopnia (7 semestrów) oraz II stopnia (3 semestry)

dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (55%)
oraz nauki fizyczne (45%)
Pierwsze 4 semestry wspólne dla wszystkich specjalności.
Dostępne specjalności po 4 semestrze (I stopień):
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
NOWOCZESNE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

Dostępne specjalności (II stopień):
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU I SYGNAŁU
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
NOWOCZESNE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE
(rekrutacja na powyższe specjalności na II stopniu studiów od stycznia 2021 dla programu studiów rozpoczynających się w semestrze letnim 2020/2021)

COMPUTER MODELLING (MSc)

Studia prowadzone w języku angielskim.
Specjalność  COMPUTER MODELLING  (MODELOWANIE KOMPUTEROWE w j. angielskim) na kierunku
FIZYKA TECHNICZNA (APPLIED PHYSICS)  -
studia od 1 października 2020.

                                                         
                                                                                 
       
       INŻYNIERIA
    MATERIAŁOWA

      MATERIALS   
    ENGINEERING

IM

Więcej o kierunku studiów
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
profil ogólnoakademicki studia stacjonarne
I stopnia (7 semestrów)  oraz II stopnia (3 semestry);
studia niestacjonarne na I i II stopniu;

dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (100%)

STUDIA STACJONARNE
Dostępne specjalności (I stopień)

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
TECHNOLOGIE DRUKU 3D

Dostępne specjalności (II stopień):
INŻYNIERIA SPAJANIA MATERIAŁÓW
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
(rekrutacja na powyższe specjalności na II stopniu studiów stacjonarnych od stycznia 2021 dla programu studiów rozpoczynających się w semestrze letnim 2020/2021)

STUDIA NIESTACJONARNE
Dostępne specjalności (I stopień) :
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY

Dostępne specjalności (II stopień) :
INŻYNIERIA SPAJANIA MATERIAŁÓW
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
                                                         
                                                                                  

 NANOTECHNOLOGIE

  I NANOMATERIAŁY

NiN
   profil praktyczny studia stacjonarne  I stopnia
   (7 semestrów)

  dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (70%)
  oraz nauki fizyczne (30%)

 Specjalność na I stopniu:

 INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

 dominujący udział zajęć praktycznych w programie  studiów;

 rozszerzony program studenckich praktyk zawodowych
                                                         
                                                                                  
SYLLABUSY WIMiF 2020/2021
Kierunki, specjalności
i opisy przedmiotów
Proszę wybrać link do odpowiedniej specjalności (dla wybranego kierunku studiów na stopniu I lub II w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej),  a następnie link do opisu interesującego Was przedmiotu (plik PDF z opisem przedmiotu-kursu do pobrania).
                                                         
                                                                                  (YouTube: Live Rekrutacja 2020: porozmawiajmy o kierunkach z WIMiF)

Zapis spotkania LIVE Rekrutacja (+ Chat) na żywo WIMiF (Facebook)
Redaktor Bartłomiej Krystyński (PK) z udziałem gości z WIMiF PK:
prof. Sebastian Kubis, dr inż. Marek Nykiel i dr inż. Rafał Bogucki.
(Q&A Admissions Live Session from 6 July 2020)
(nagranie z 6 lipca 2020, czas trwania 1godz 10min)

Progi punktowe w poprzednich latach

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z rekrutacją na WIMiF
prosimy kierować do:
(if You have questions or need any assistance, please contact our
Faculty Admissions Committee:)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
e-mail: rekrutacja.imf@pk.edu.pl

tel. 503 744 81512 628 34 21

dyżur telefoniczny:

w dniach 07.08.2020 – 17.08.2020,
od poniedziałku do piątku w  godz. 11:00 - 13:00, 

Dokumenty do pobrania (rekrutacja PK):
Formularze   (np. odwołanie od decyzji odmowy przyjęcia na studia PK)
Akty prawne (Uchwały Senatu PK)

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Organizacja roku akademickiego 2020/2021:
Zarządzenie Nr 38 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2020

Zgodnie z decyzją władz PK (z dnia 7.08.2020), kształcenie w semestrze zimowym 2020/2021 będzie prowadzone w trybie hybrydowym (mieszanym).
Oznacza to, że część zajęć (wykłady, ćwiczenia) będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej z prowadzącymi: Zoom, Teams, platforma e-learning Moodle ELF PK i inne). Pozostałe zajęcia, takie jak zajęcia laboratoryjne, o ile będzie to możliwe w związku z panującą pandemią, będą prowadzone bezpośrednio (stacjonarnie i osobiście) w pracowniach i salach dydaktycznych na Kampusach PK
w małych grupach. Założenia do tworzonych rozkładów zajęć przewidują zaplanowanie bloków zajęć zdalnych w inne dni tygodnia niż dni przeznaczone na zajęcia stacjonarne, które ewentualnie wiązałyby się z przyjazdem na Uczelnię i obecnością Studentów
w siedzibie Uczelni w trakcie tych zajęć. W każdym przypadku przewiduje się możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia w ramach przedmiotu w formie
zdalnej lub stacjonarnej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć stacjonarnych, zarówno Studentom jak i Pracownikom PK, zachowane zostaną wszelkie wymogi sanitarne.
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu, władze Uczelni podejmą
decyzję o całkowitym przejściu na kształcenie zdalne.

                                                                                                                                                                              Serdecznie zapraszamy!  Dołącz do nas! 
Join our Faculty of Materials Engineering and Physics!

                                                                                                                                                                             

DZISIAJ RUSZYŁA II TURA REKRUTACJI NA STUDIA I STOPNIA NA PK

24 sierpnia rozpoczęła się druga tura rekrutacji na stacjonarne
i niestacjonarne studia I stopnia na Politechnikę Krakowską.
Kandydaci mogą rejestrować się na większość kierunków oferowanych
przez PK (poza architekturąinżynierią wzornictwa przemysłowego).
 W drugiej turze mogą brać udział osoby, które już próbowały swoich
sił w pierwszej turze oraz pozostali kandydaci, zaczynający rekrutację
na Politechnikę od tego etapu.
[Webmaster , 2020-08-24 17:14]
[Webmaster , 2020-08-31 13:30]
REKRUTACJA
Dla Kandydatek i Kandydatów
Portal Rekrutacyjny PK
Programy studiów na WIMiF (opisy przedmiotów)
Rejestracja online na studia inżynierskie
Rejestracja online na studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
STUDIA W NASZYM STYLU!
Wirtualny Spacer WIMiF PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wyniki rekrutacji
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska