WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Niezbędnik dla Kandydatek i Kandydatów na studia


imf.pk.edu.pl

FT
IMNiN
FIZYKA TECHNICZNA -- INŻYNIERIA MATERIAŁOWA -- NANOTECHNOLOGIE
  
                STUDIA TECHNICZNE:

                WIEDZA,  UMIEJĘTNOŚCI  I  KOMPETENCJE


               
UCZYMY DZIAŁAĆ  Z  PASJĄ  I WYOBRAŹNIĄ!
                                                                                                                                                                             
  
  NIEZBĘDNIK DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW WIMiF PK

    
A QUICK GUIDE FOR OUR PROSPECTIVE STUDENTS

                                                                                                                                                                             

Portal rekrutacyjny Politechniki Krakowskiej - za jego pośrednictwem należy się zarejestrować, aby w przyszłości studiować na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK swój wybrany kierunek studiów!
The first step to become a student is to register online and create Your candidate profile.

Studia rozpoczynające się w październiku 2020 (rok akademicki 2020/2021)

Studia inżynierskie
(tytuł zawodowy: inżynier, wzór dyplomu)
Studia I stopniatrwa elektroniczna rejestracja do 17 sierpnia 2020 (I tura)

Studia magisterskie (tytuł zawodowy: magister inżynier, wzór dyplomu)
Studia II stopnia: trwa elektroniczna rejestracja do 14 września 2020
(COMPUTER MODELLING - FIZYKA TECHNICZNA - studia w j. angielskim)

For International Students, the electronic registration is open
until 31 August 2020
(detailed info)

                                                         
                                                                                  
          FIZYKA
     TECHNICZNA

APPLIED PHYSICS

FT
Informatyka w fizyce:
Przykładowe materiały do zajęć  i projekty studenckie na specjalności modelowanie komputerowe (fizyka techniczna, WIMiF)
.
Współczesne intrygujące oblicze fizyki:
KN Enigma 
(dr R. Kycia)

Fizyka dla biznesu:

Z. Burda, Fizyka i zarządzanie ryzykiem finansowym, Postępy Fizyki 57 (3), 118-122 (2006).
profil ogólnoakademicki studia stacjonarne
I stopnia (7 semestrów) oraz II stopnia (3 semestry)

dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (55%)
oraz nauki fizyczne (45%)
Pierwsze 4 semestry wspólne dla wszystkich specjalności.
Dostępne specjalności po 4 semestrze (I stopień):
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
NOWOCZESNE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

Dostępne specjalności (II stopień):
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU I SYGNAŁU
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
NOWOCZESNE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE
(rekrutacja na powyższe specjalności na II stopniu studiów od stycznia 2021 dla programu studiów rozpoczynających się w semestrze letnim 2020/2021)

COMPUTER MODELLING (MSc)

Studia prowadzone w języku angielskim.
Specjalność  COMPUTER MODELLING  (MODELOWANIE KOMPUTEROWE w j. angielskim) na kierunku
FIZYKA TECHNICZNA (APPLIED PHYSICS)  -
studia od 1 października 2020.

                                                         
                                                                                 
       
       INŻYNIERIA
    MATERIAŁOWA

      MATERIALS   
    ENGINEERING

IM

Więcej o kierunku studiów
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
profil ogólnoakademicki studia stacjonarne
I stopnia (7 semestrów)  oraz II stopnia (3 semestry);
studia niestacjonarne na I i II stopniu;

dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (100%)

STUDIA STACJONARNE
Dostępne specjalności (I stopień)

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
TECHNOLOGIE DRUKU 3D

Dostępne specjalności (II stopień):
INŻYNIERIA SPAJANIA MATERIAŁÓW
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
(rekrutacja na powyższe specjalności na II stopniu studiów stacjonarnych od stycznia 2021 dla programu studiów rozpoczynających się w semestrze letnim 2020/2021)

STUDIA NIESTACJONARNE
Dostępne specjalności (I stopień) :
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY

Dostępne specjalności (II stopień) :
INŻYNIERIA SPAJANIA MATERIAŁÓW
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
                                                         
                                                                                  

 NANOTECHNOLOGIE

  I NANOMATERIAŁY

NiN
   profil praktyczny studia stacjonarne  I stopnia
   (7 semestrów)

  dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (70%)
  oraz nauki fizyczne (30%)

 Specjalność na I stopniu:

 INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

 dominujący udział zajęć praktycznych w programie  studiów;

 rozszerzony program studenckich praktyk zawodowych
                                                         
                                                                                  
SYLLABUSY WIMiF 2020/2021
Kierunki, specjalności
i opisy przedmiotów
Proszę wybrać link do odpowiedniej specjalności (dla wybranego kierunku studiów na stopniu I lub II w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej),  a następnie link do opisu interesującego Was przedmiotu (plik PDF z opisem przedmiotu-kursu do pobrania).
                                                         
                                                                                  

Zapis spotkania LIVE Rekrutacja na żywo WIMiF
(Q&A Admissions Live Session from 6 July 2020)
(nagranie z 6 lipca 2020, czas trwania 1godz 10min)

Progi punktowe w poprzednich latach

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z rekrutacją na WIMiF
(if you have questions or need any assistance, please contact our
Faculty Admissions Committee)
prosimy kierować do:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
e-mail: rekrutacja.imf@pk.edu.pl

tel. 503 744 81512 628 34 21

dyżur telefoniczny:

w dniach 08.06.2020 – 31.07.2020,
od poniedziałku do piątku w  godz. 11:00 - 13:00, 


Serdecznie zapraszamy!  Dołącz do nas! 
Join our Faculty of Materials Engineering and Physics!

                                                                                                                                                                             

[Webmaster , 2020-07-30 10:16]
REKRUTACJA
Dla Kandydatek i Kandydatów
Portal Rekrutacyjny PK
Programy studiów na WIMiF (opisy przedmiotów)
Rejestracja online na studia inżynierskie
Rejestracja online na studia magisterskie
Studia stacjonarne i niestacjonarne
STUDIA W NASZYM STYLU!
Wirtualny Spacer WIMiF PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wyniki rekrutacji
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska