WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Niezbędnik dla Kandydatek i Kandydatów na studia


imf.pk.edu.pl

FT
IMNiN
FIZYKA TECHNICZNA -- INŻYNIERIA MATERIAŁOWA -- NANOTECHNOLOGIE
  
                STUDIA TECHNICZNE:

                WIEDZA,  UMIEJĘTNOŚCI  I  KOMPETENCJE


               
UCZYMY DZIAŁAĆ  Z  PASJĄ  I WYOBRAŹNIĄ!
                                                                                                                                                                             
  
  NIEZBĘDNIK DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW WIMiF PK

    
A QUICK GUIDE FOR OUR PROSPECTIVE STUDENTS

                                                                                                                                                                             

Portal rekrutacyjny Politechniki Krakowskiej - za jego pośrednictwem należy się zarejestrować, aby w przyszłości studiować na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK swój wybrany kierunek studiów!
The first step to become a student is to register online and create Your candidate profile.

Studia rozpoczynające się 1 marca 2021 (rok akademicki 2020/2021).
Studia II stopnia (magisterskie) - trwa elektroniczna rejestracja do 10 lutego 2021, godz. 11:00.

Studia rozpoczynające się 1 października 2020 (rok akademicki 2020/2021)

Studia inżynierskie
(tytuł zawodowy: inżynier, wzór dyplomu)

Studia I stopniatrwa elektroniczna rejestracja do 17 sierpnia 2020 (I tura)
Studia I stopniatrwa elektroniczna rejestracja do 10 września 2020 (II tura)

Studia magisterskie (tytuł zawodowy: magister inżynier, wzór dyplomu)
Studia II stopnia: trwa elektroniczna rejestracja do 14 września 2020
(COMPUTER MODELLING - FIZYKA TECHNICZNA - studia w j. angielskim)


For International Students, the electronic registration is open
until 31 August 2020
(detailed info)

                                                         
                                                                                  
          FIZYKA
     TECHNICZNA

APPLIED PHYSICS

FT
Informatyka w fizyce:
Przykładowe materiały do zajęć  i projekty studenckie na specjalności modelowanie komputerowe (fizyka techniczna, WIMiF)
.
Współczesne intrygujące oblicze fizyki:
KN Enigma 
(dr R. Kycia)

Fizyka dla biznesu:

Z. Burda, Fizyka i zarządzanie ryzykiem finansowym, Postępy Fizyki 57 (3), 118-122 (2006).

POLSKI ROK FIZYKI 2020

profil ogólnoakademicki studia stacjonarne
I stopnia (7 semestrów) oraz II stopnia (3 semestry)

dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (55%)
oraz nauki fizyczne (45%)
Pierwsze 4 semestry wspólne dla wszystkich specjalności.
Dostępne specjalności po 4 semestrze (I stopień):
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
NOWOCZESNE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

Dostępne specjalności (II stopień):
MODELOWANIE KOMPUTEROWE
KOMPUTEROWA ANALIZA OBRAZU I SYGNAŁU
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE
NOWOCZESNE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE

(rekrutacja na powyższe specjalności na II stopniu studiów od stycznia 2021 dla programu studiów rozpoczynających się w semestrze letnim 2020/2021)


COMPUTER MODELLING (MSc)

Studia prowadzone w języku angielskim.
Specjalność  COMPUTER MODELLING  (MODELOWANIE KOMPUTEROWE w j. angielskim) na kierunku
FIZYKA TECHNICZNA (APPLIED PHYSICS)  -
studia od 1 października 2020
studia od 1 marca 2021

                                                         
                                                                                 
       
       INŻYNIERIA
    MATERIAŁOWA

      MATERIALS   
    ENGINEERING

IM

Więcej o kierunku studiów
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
profil ogólnoakademicki studia stacjonarne
I stopnia (7 semestrów)  oraz II stopnia (3 semestry);
studia niestacjonarne na I i II stopniu;

dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (100%)

STUDIA STACJONARNE
Dostępne specjalności (I stopień)

MATERIAŁY I TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
TECHNOLOGIE DRUKU 3D

Dostępne specjalności (II stopień):
INŻYNIERIA SPAJANIA MATERIAŁÓW
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY

(rekrutacja na powyższe specjalności na II stopniu studiów stacjonarnych od stycznia 2021 dla programu studiów rozpoczynających się w semestrze letnim 2020/2021)


STUDIA NIESTACJONARNE
Dostępne specjalności (I stopień) :
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY

Dostępne specjalności (II stopień) :
INŻYNIERIA SPAJANIA MATERIAŁÓW
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE I KOMPOZYTY
                                                         
                                                                                  

 NANOTECHNOLOGIE

  I NANOMATERIAŁY

NiN
   profil praktyczny studia stacjonarne  I stopnia
   (7 semestrów)

  dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa (70%)
  oraz nauki fizyczne (30%)

 Specjalność na I stopniu:

 INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

 dominujący udział zajęć praktycznych w programie  studiów;

 rozszerzony program studenckich praktyk zawodowych
                                                         
                                                                                  
SYLLABUSY WIMiF 2020/2021
Kierunki, specjalności
i opisy przedmiotów
Proszę wybrać link do odpowiedniej specjalności (dla wybranego kierunku studiów na stopniu I lub II w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej),  a następnie link do opisu interesującego Was przedmiotu (plik PDF z opisem przedmiotu-kursu do pobrania).
                                                         
                                                                                  (YouTube: Live Rekrutacja 2020: porozmawiajmy o kierunkach z WIMiF)

Zapis spotkania LIVE Rekrutacja (+ Chat) na żywo WIMiF (Facebook)
Redaktor Bartłomiej Krystyński (PK) z udziałem gości z WIMiF PK:
prof. Sebastian Kubis, dr inż. Marek Nykiel i dr inż. Rafał Bogucki.
(Q&A Admissions Live Session from 6 July 2020)
(nagranie z 6 lipca 2020, czas trwania 1godz 10min)

Progi punktowe w poprzednich latach

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z rekrutacją na WIMiF
prosimy kierować do:
(if You have questions or need any assistance, please contact our
Faculty Admissions Committee:)

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
e-mail: rekrutacja.imf@pk.edu.pl

tel. +48 503 744 815+48 12 628 34 21

dyżur telefoniczny:

od poniedziałku do piątku w  godz. 11:00 - 13:00, 

Dokumenty do pobrania (rekrutacja PK):
Formularze   (np. odwołanie od decyzji odmowy przyjęcia na studia PK)
Akty prawne (Uchwały Senatu PK)

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Organizacja roku akademickiego 2020/2021:
Zarządzenie Nr 38 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2020

Zgodnie z decyzją władz PK (z dnia 7.08.2020), kształcenie w semestrze zimowym 2020/2021 będzie prowadzone w trybie hybrydowym (mieszanym).
Oznacza to, że część zajęć (wykłady, ćwiczenia) będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej z prowadzącymi: Zoom, Teams, platforma e-learning Moodle ELF PK i inne). Pozostałe zajęcia, takie jak zajęcia laboratoryjne, o ile będzie to możliwe w związku z panującą pandemią, będą prowadzone bezpośrednio (stacjonarnie i osobiście) w pracowniach i salach dydaktycznych na Kampusach PK
w małych grupach. Założenia do tworzonych rozkładów zajęć przewidują zaplanowanie bloków zajęć zdalnych w inne dni tygodnia niż dni przeznaczone na zajęcia stacjonarne, które ewentualnie wiązałyby się z przyjazdem na Uczelnię i obecnością Studentów
w siedzibie Uczelni w trakcie tych zajęć. W każdym przypadku przewiduje się możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia w ramach przedmiotu w formie
zdalnej lub stacjonarnej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć stacjonarnych, zarówno Studentom jak i Pracownikom PK, zachowane zostaną wszelkie wymogi sanitarne.
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu, władze Uczelni podejmą
decyzję o całkowitym przejściu na kształcenie zdalne.

                                                                                                                                                                              Serdecznie zapraszamy!  Dołącz do nas! 
Join our Faculty of Materials Engineering and Physics!

                                                                                                                                                                             

We środę 20 stycznia 2021 rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) oferowane przez Politechnikę Krakowską.
Studia rozpoczynają się w semestrze letnim 2020/2021 (początek 1 marca 2021).
Do wyboru m.in. fizyka techniczna (w j. polskim i w j. angielskim) oraz inżynieria materiałowa
Rejestracji na studia można dokonać w Portalu Rekrutacyjnym PK.
Rejestracja elektroniczna kandydatów na studia II stopnia trwa do środy 10 lutego 2021, do godz. 11:00. Szczegółowy harmonogram rekrutacji.
[Robert Gębarowski, 2021-01-21 09:59]
[Robert Gębarowski, 2021-01-21 10:04]
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki