WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Praktyki


Dyżury pełnomocnika dziekana ds. praktyk w czasie wakacji
W związku ze zmianami organizacyjnymi, w okresie wakacyjnym, dyżury pełnomocnika dziekana ds. praktyk będą się odbywać w pok. F117 przy ul. Podchorążych.
Terminy dyżurów: 6 i 27 sierpnia od 12.30 do 13.30.
Dyżur, w dziekanacie przy ul Warszawskiej 24, 10 września od godziny 9.00 do godziny 10.00.
Dyżury we wrześniu w pokoju F117 przy ul Podchorążych 1
3.09 od 12.00 do 13.00 i
24.09 od 12.30 do 13.30.
[Andrzej Osak, 2019-08-28 12:50]

 

Oferta praktyk i współpracy z AIESEC dla Wydziału.

 

Zapraszamy!

Dodatkowe informacjr: www.krakow.aiesec.pl

Karolina Gieroba:karolinagieroba@gmail.com

Telefon: +48 506 723 917

[ ndms, 2019-06-04 22:25]

Informujemy, że w sprawach praktyk studenci powinni kontaktować się z dr inż. Andrzejem Osakiem,  (Instytut Fizyki). 

Kontakt telefoniczny: (12) 637-06-66 lub numer wewnętrzny PK 25-80.

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: każdy 1 i 3 wtorek miesiąca od godz. 12:30 do 13:30 w Dziekanacie. 

 

Do zalicznia praktyki wymagane są:

1. Sprawozdanie z odbytej praktyki podpisane przez opiekuna praktykanta z ramienia pracodawcy,

2. Drugi egzemplarz porozumienia w sprawie praktyk podpisany przez pracodawcę. (wzór porozumienia w zakładce druki i podania) 

 

Sprawozdanie (2-5 stron) z odbytej praktyki powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki, nazwisko imię i dane kontaktowe opiekuna praktykanta (tel. i e mail), opis firmy, przebieg praktyki, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności. Sprawozdanie powinno zostać zaakceptowane przez opiekuna praktykanta co potwierdza podpis na sprawozdaniu względnie odrębne zaświadczenie.

 

Praktyka odbyta na innym wydziale może być przepisana przez właściwego prodziekana. (wzór podania w zakładce druki i podania)

 

Zaliczanie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego

 

Studenci ubiegający się o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego składają następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie (2-5 stron) opisujące zdobyte doświadczenie zawodowe.

2. Dokument (kserokopia) potwierdzające pracę zawodową (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

3. Podanie do właściwego dla danego kierunku Prodziekana (wzór w zakładce druki i podania)

 

Sprawozdanie (2-5 stron) powinno zawierać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, nazwę i adres pracodawcy, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, opis firmy, przebieg pracy, opis zrealizowanych zadań i wskazanie nabytych umiejętności. 

 

Poza terminami dyżurów dokumenty niezbędne do zaliczenia praktyki można składać w Dziekanacie w godzinach przyjęć. 

 

Wzór porozumienia w sprawie praktyk - (w przygotowaniu)

Wzór podania o przepisanie praktyki - (w przygotowaniu)

Wzór podania o zaliczenie praktyki na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego - (w przygotowaniu)

[ ndms, 2019-06-04 22:24]

Praktyki organizuje stowarzyszenie studentów IAESTE:

 

Zapraszamy!

 

Dodatkowe informacjr: www.iaeste.pl 

Kontaktem do IAESTE na naszej uczelni jest Pani Monika Chrapczyńska monika.chrapczynska@iaeste.pl

W sprawie zgłoszeń należy się skontakować z ania.basista@gmail.com lub ola.partyka11@gmail.com

Formular 1:pobierz

Formular 1: pobierz

[Mieczysław Mucha, 2018-07-23 17:08]

Zapraszamy na strony internetowe: 

- Serwisu Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej - www.nauka.pk.edu.pl

- Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - www.transfer.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:48]

Istnieje możliwość odbycia praktyki w administracji publicznej w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Informacje na stronie:oferty.praca.gov.pl.

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:38]
[Andrzej Osak, 2019-07-24 23:14]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska