WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

PraktykiWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk
studenckich lub wolontariatu w Dziale Edukacji Nauki i Badań. 

Do zadań praktykantów/wolontariuszy należeć będzie pomoc m.in. przy: 

     * zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego,
     * pracach biurowych,
     * organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację
dorosłych,
     * opracowywaniu materiałów szkoleniowych,
     * przygotowaniu kursów e-learningowych,
     * obsłudze użytkowników,
     * redagowaniu i korekcie treści.

Możliwość prowadzenia zajęć: 

     * warsztatów zgodnych z profilem studiów,
     * szkoleń komputerowych dla seniorów,
     * spotkań biblioterapeutycznych,

Od praktykanta oczekujemy: 

     * zdolności komunikacyjnych,
     * kultury osobistej,
     * umiejętności pracy w zespole,
     * biegłości w obsłudze komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) i
internetu.

Dodatkowym atutem będzie znajomość: 

     * platform: Wordpress, Moodle,
     * programów graficznych,
     * dysku Google,
     * języków obcych.

W zamian oferujemy: 

     * praktykę/wolontariat uregulowany umową w dogodnym i uzgodnionym
wcześniej terminie,
     * wystawienie referencji o odbytych praktykach/wolontariacie,
     * pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie innych praktykantów i
wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
     * zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.

Listy motywacyjne i CV kandydatów prosimy przesyłać na adres
renata.augustyn@rajska.info Z poważaniem,
Renata Augustyn
---------------------------------------------------
kierownik Działu Edukacji, Nauki i Badań
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 243
tel. 00 48 12 37-52-285
renata.augustyn@rajska.info
www.rajska.info [2]
[Andrzej Osak, 2020-06-24 16:06]
Studenckie praktyki zawodowe 2019/2020

 Ogólne informacje (studenckie praktyki zawodowe na WIMiF)   (do pobrania plik PDF)
 
 Ramowy program studenckich praktyk zawodowych
            
                kierunek:      INŻYNIERIA MATERIAŁOWA       
                specjalność:  MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE              
                (do pobrania plik PDF)

Formularz  -  wzór porozumienia
trójstronnego w sprawie
studenckich praktyk zawodowych (do pobrania plik DOCX)
Formularz  - wzór podania o zaliczenie praktyk zawodowych (do pobrania plik DOCX)

Kontakt:
dr inż. Andrzej Osak - Pełnomocnik Dziekana ds Praktyk[Webmaster , 2020-06-09 17:32]

 

Oferta praktyk i współpracy z AIESEC dla Wydziału.

 

Zapraszamy!

Dodatkowe informacjr: www.krakow.aiesec.pl

Karolina Gieroba:karolinagieroba@gmail.com

Telefon: +48 506 723 917

[Webmaster , 2019-06-04 22:25]

Zapraszamy na strony internetowe: 

- Serwisu Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej - www.nauka.pk.edu.pl

- Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - www.transfer.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:48]

Istnieje możliwość odbycia praktyki w administracji publicznej w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Informacje na stronie:oferty.praca.gov.pl.

[Mieczysław Mucha, 2018-06-26 07:38]
[Webmaster , 2020-06-09 17:05]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska