WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Ogłoszenia DziekanatuDziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informują, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju – będą zamknięte. Pracownicy będą pracować zdalnie.

 

mgr Katarzyna Karcz

e-mail: kkarcz@pk.edu.pl

telefon: +48 504 032 595

 

mgr Sylwia Wojtkiewicz

e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

 

mgr Karolina Widomska

e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:56]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż termin zmniejszenia długu kredytowego (tzw. krótkiego warunku) zostaje przesunięty do dnia 22.04.2020 roku (dla studentów stacjonarnych) w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Karkowskiej.
[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:44]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora PK z dnia 20.03.2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłaty za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na PK - terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne zostają przesunięte.
[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:40]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13-03-2020 roku Dziekanat i Biuro Dziekana będę zamknięte. W pilnych przypadkach prosimy o kontakt:

Biuro Dziekana: Pani Katarzyna Karcz, tel. 504032595
Dziekanat: Pani Karolina Widomska, e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-03-12 13:31]
Szanowni Państwo,
dyplomy ukończenia studiów wydawane będą od 03-03-2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-03-02 09:34]

Szanowni Państwo,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż w dniu 27.02.2020 roku będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

[Karolina Widomska, 2020-02-26 09:34]

Szanowni Państwo,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przypomina, że na obowiązkowe podpisanie ślubowania macie Państwo czas od 24-02-2020 do 06-03-2020. Po tym terminie nastąpi skreślenie Państwa z listy studentów.

[Karolina Widomska, 2020-02-25 10:18]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż w dniach 20-21.02.2020 roku będzie nieczynny z powodu rozliczenia  zakończonej sesji egzaminacyjnej.

[Karolina Widomska, 2020-02-19 13:21]
Szanowni Państwo,
dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, w dniu 18-02-2020 roku będzie nieczynny z powodu rozliczenia  zakończonej sesji egzaminacyjnej.
[Karolina Widomska, 2020-02-17 11:39]
Szanowni Państwo,
dyżury/konsultacje Pani Prodziekan Małgorzaty Duraj odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach: 12.00-14.00.
[Karolina Widomska, 2020-01-20 15:19]
[Karolina Widomska, 2020-01-20 15:19]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska