WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Ogłoszenia Dziekanatu


Politechnika Krakowska udostępniła rozwiązanie informatyczne
, które umożliwia uzyskanie mLegitymacji studenckiej, czyli legitymacji studenckiej w smartfonie.

mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument.

Pokazując ją na ekranie smartfona potwierdzisz, że jesteś studentem, skorzystasz z ulg i zwolnień. W załączeniu znajduje się instrukcja obsługi.

Zachęcamy do korzystania.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-03-01 13:33]
Uwaga studenci I semestru II stopnia (w lecie 2023/2024)

Dziekanat WIMiF informuje, iż zaprasza nowoprzyjętych studentów I semestru II stopnia do podpisania ślubowania i dokonania formalności od dnia: 27 lutego 2024 roku (wtorek) do dnia: 4 marca 2024 roku (poniedziałek).

Ostateczny termin podpisania ślubowania i dokonania formalności przez studentów I semestru II stopnia mija z dniem 4 marca 2024 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK – „Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia semestru ...”).

W dniu 5 marca 2024 roku nastąpi wszczęcie procedury skreślenia ze względu na brak podjęcia studiów.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-03-01 12:45]

Uwaga studenci I semestru II stopnia (w lecie 2023/2024)

Dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się z p/n informacjami dotyczącymi obowiązkowego szkolenia bibliotecznego (dla osób rozpoczynających studia):

- Studenci II stopnia kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.
- Studenci II stopnia, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.

Dla pozostałych osób szkolenie biblioteczne jest obowiązkowe, a jego termin zostanie podany w późniejszym terminie.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-03-01 12:45]
Uwaga studenci I semestru II stopnia  na kierunku: Inżynieria Materiałowa (w lecie 2023/2024)

Dziekanat WIMiF informuje, iż p/w studenci będą mieli możliwość podpisu ślubowania w piątek (tj. 1 marca 2024 roku) na Czyżynach, ul. Jana Pawła II 37, pokój D15 (parter) w godzinach 10:00 - 13:00.

Ostateczny termin podpisania ślubowania i dokonania formalności przez studentów I semestru II stopnia mija z dniem 4 marca 2024 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK – „Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia semestru ...”).

W dniu 5 marca 2024 roku nastąpi wszczęcie procedury skreślenia ze względu na brak podjęcia studiów.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-02-28 09:17]
Dziekanat WIMiF informuje, iż studenci z ESN PK (Erasmus Student Network) z udziałem Działu Współpracy Międzynarodowej opracowali informator dotyczący możliwości wyjazdów na studia częściowe za granicę. Dokument ten jest skierowany do studentów I i II stopnia odbywających studia pełne na PK. 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-02-26 17:51]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie informuje, iż ostateczny termin składania podań o przepisanie ocen na semestr letni w roku akademickim 2023/24 z przedmiotów zaliczonych - upływa z dniem 15-03-2024 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-02-23 16:05]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż w dniu 22-02-2024 roku (czwartek) będzie nieczynny.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-02-21 10:18]
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK zaprasza studentów Politechniki Krakowskiej do udziału w szkoleniach. Szczegóły zostały zamieszczone w wirtualnym dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-31 14:34]
Konkurs Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą” - regulamin konkursu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-30 16:24]
Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2024” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ a EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD”.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii lub w czasopiśmie naukowym oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Termin nadesłania prac: 18 lutego 2024 r.
Termin rozstrzygnięcia: 6 marca 2024 r.

Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia, oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego – doktora.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-24 10:25]
Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego dla studentów 1- ego semestru I stopnia !!!

W ogłoszeniach w wirtualnym dziekanacie zostały zamieszczone informacje o dodatkowych terminach obowiązkowego szkolenia bibliotecznego. 

[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-23 10:47]
Rekrutacja na II stopień w semestrze letnim, w roku akademickim 2023/2024!

Dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji na studia II stopnia:

Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego):

od 15 stycznia (od godz. 8:00) do 5 lutego 2024 r. (do godz. 14:00).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-23 10:46]
Na prośbę Działu Współpracy Międzynarodowej proszę o zapoznanie się z ogłoszeniem o naborze wniosków dotyczących udziału w programie Zawacka NAWA – oferta na rok akademicki 2024/2025. 

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:
1. odbywające w polskich uczelniach studia pierwszego lub drugiego stopnia,
2. kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie,
3. będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż w 2022 r., 
4. będące nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-18 14:00]
Dodatkowe terminy szkolenia świadomościowego dla studentów 1- ego semestru I stopnia !!!

W ogłoszeniach w wirtualnym dziekanacie zostały zamieszczone informacje o dodatkowych terminach obowiązkowego szkolenia świadomościowego. 

[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-15 13:29]
Information for Erasmus students (summer semester 2023/24)!

Registration form for the courses in English offered by Center for Social Science of CUT: https://forms.office.com/e/XQbhMyhuGZ
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-12 09:24]
Informacja na temat szkoleń dla studentów organizowanych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK - została zamieszczona w wirtualnym dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-11 11:03]
Austriackie Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań Naukowych zaprasza studentów, absolwentów i naukowców do składania wniosków o stypendia dla na rok akademicki 2024/25.
 
Informacje o stypendiach można znaleźć na stronie Austriackiego Forum Kultury. Pełna oferta stypendialna jest dostępna na stronie (w języku niemieckim i angielskim).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-08 12:34]
Szanowni Państwo,

Dyżur Prodziekana dr. inż. Marka Nykla zostaje przeniesiony z dnia 10 stycznia 2024 roku na dzień 9 stycznia 2024 roku (wtorek), w godz. 13-14, pokój F105 przy ul. Podchorążych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-08 09:12]
Szanowni Państwo,
przypominam o konieczności wypełnienia ankiet dotyczących przedmiotów wybieralnych na semestr letni roku akademickiego 23/24:
 
Fizyka techniczna (ankieta dla studentów II roku FT-7):
 
 
 
Nanotechnologie i nanomateriały (ankieta dla studentów III roku Nin-7p):
 
 
 
Termin dokonywania wyboru przedmiotów mija 14.01.2024 roku.
[Karolina Widomska, 2024-01-05 11:42]
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Instytut Nawigacji ma zaszczyt zaprosić na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „LOTNICZE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 2024 POD PATRONATEM REKTORA-KOMENDANTA LAW gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura (Dęblin, 16-17 maja 2024 roku).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2024-01-04 09:53]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki życzy Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-12-21 14:03]
Szanowni Państwo,

Dziekanat ds. studenckich uprzejmie informuje, iż dyżur Prodziekana ds. studenckich dr. inż. Marka Nykla w dniu 20 grudnia 2023 roku odbędzie się w godzinach: od 8:30 do 9:30
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-12-19 13:03]
Płatne staże w Japonii - VULCANUS !!!

Dziekanat ds. studenckich WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się z informacjami o płatnych stażach oferowanych przez program Vulcanus in Japan.
 
Wyjazdy są możliwe w trakcie trwania studiów magisterskich lub doktoranckich (studenci w momencie składania wniosku muszą znajdować się pomiędzy czwartym rokiem studiów, a przedostatnim rokiem doktoratu).
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej oraz w załączniku.

Studenci przed rejestracją w systemie Vulcanus powinni skontaktować się z DWM w celu sprawdzenia poprawności dokumentacji wymaganej przez organizację fundującą stypendia.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-12-12 12:27]
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o wypełnienie ankiet dotyczących wyboru przedmiotów wybieralnych na semestr letni roku akademickiego 23/24:
 
Fizyka techniczna (ankieta dla studentów II roku FT-7):
 
 
 
Nanotechnologie i nanomateriały (ankieta dla studentów III roku Nin-7p):
 
 
 
Termin dokonywania wyboru przedmiotów mija 22.12.2023 roku.
 
[Karolina Widomska, 2023-12-07 13:38]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ze względu na szkolenie pracowników, dziekanat w dniu 08.12.2023 roku będzie zamknięty.

[Karolina Widomska, 2023-12-05 14:27]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż dyżur Prodziekana ds. studenckich dr. inż. Marka Nykla w dniu 29.11.2023 zostaje odwołany
 
[Karolina Widomska, 2023-11-28 12:03]
Szanowni Państwo,
 
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki prosi o zapoznanie się z informacjami na temat nowej inicjatywy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PK, jaką jest Akademicka Liga Debatancka. Może ona przynieść wiele korzyści naszej społeczności akademickiej.
 
Akademicka Liga Debatancka to nie tylko fascynująca przygoda, ale także unikalna okazja do rozwijania umiejętności publicznego występowania oraz debatowania zgodnie z najlepszymi wzorcami Debaty Oksfordzkiej. Taka forma aktywności może stanowić cenny wkład w edukację studentów i przygotować ich do skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych.
 
Inicjatywa ma również za zadanie upowszechnić zasady merytorycznej debaty, zwłaszcza w kontekście dzisiejszej debaty publicznej, która często różni się od prawdziwej dyskusji. Ma przeciwdziałać trendowi uproszczeń i braku merytoryczności, których doświadczamy np. w mediach. Akademicka Liga Debatancka ma na celu dostarczenie studentom narzędzi w postaci umiejętności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia rzeczowej i efektywnej dyskusji.
 
Celem jest stworzenie 6 osobowych zespołów studentów (6  osób z każdego wydziału), które reprezentując Wydział w rozgrywkach Ligii Debatanckiej miałyby również możliwość rozwinięcia swoich kompetencji w tym zakresie poprzez udział w cyklu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych w ramach naszego Klubu Mówcy Biznesowego. 4-dniowe szkolenia z tematu wystąpień publicznych i autoprezentacji odbywałyby się przed rozpoczęciem rozgrywek Ligii. Zakłada się, że rozgrywki będą się odbywały z udziałem publiczności, tak aby upowszechniać dobre zwyczaje i wzorce prawdziwej merytorycznej debaty.
 
Szczegółowe informacje zostały opublikowane na Facebook’u.


 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-11-15 12:23]
Drodzy Studenci, 19 października 2023 r. w Centrum Sportu i Rekreacji PK odbyła się 19. edycja Inżynierskich Targów Pracy. Zapraszamy do udziału w krótkim badaniu, które pozwoli nam ocenić zainteresowanie studentów tym wydarzeniem. Wasze odpowiedzi będą przydatne podczas organizacji targów w przyszłości.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-26 11:06]
Uwaga studenci 1- ego semestru I stopnia !!!

W ogłoszeniach w wirtualnym dziekanacie zostały zamieszczone informacje o terminach obowiązkowego szkolenia bibliotecznego oraz szkolenia świadomościowego. 

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-25 13:18]

Szanowni Państwo

Dziekanat ds. studenckich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki prosi o zapoznanie się z zaproszeniem, jakie do studentów wystosował dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-25 09:28]

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę Działu Współpracy Międzynarodowej proszę o zapoznanie się z trwającym naborem do programu MIT-Poland Lockheed Martin Seed Fund, który ma na celu połączenie wykładowców Massachusetts Institute of Technology (MIT) i ich polskich odpowiedników poprzez przyznanie grantów na podróże o wartości 20 000–25 000 dolarów. Dzięki tym funduszom naukowcy z tytułem minimum doktora, a nawet studenci z obu krajów mogą odwiedzać swoje laboratoria oraz inicjować współpracę badawczą. Termin składania wniosków poprzez https://misti.mit.edu/faculty-funds/apply-funding upływa 12 grudnia 2023 r., ostateczna selekcja nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2024 r., a środki zostaną przekazane przez MIT do 1 maja 2024 r. Globalny program Seed Fund cieszy się dużą popularnością wśród wykładowców MIT. Od 2008 roku przyznano prawie 25 milionów dolarów na realizację ponad 1250 projektów na całym świecie.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowana będzie współpraca naukowa w następujących obszarach:
•    Advanced manufacturing and materials
•    Quantum information science (QIS)
•    Sensor technologies (optical, acoustic, radar)
•    Information and communication technologies (ICT)
•    Autonomous systems and robotics
•    Command and Control (C2), simulation and data science
•    Nanotechnology
•    Microelectronics

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://misti.mit.edu/faculty-funds/available-funds/gsf-poland

W przypadku pytań - kontakt mailowy z Justinem Leahey jleahey@mit.edu

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-20 11:21]
Czy wiecie kim są Hi-Tech Girls? To wyjątkowe dziewczyny – liderki tech!

Ty też możesz być jedną z nich! Jeśli studiujesz na 3, 4 czy 5 roku lub jesteś absolwentką do roku po zakończeniu studiów. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z Data: AI lub Digital Analytics, Cloud, Cybersecurity, Software Development: Frontend lub Backend, to koniecznie odwiedź stronę hitechgirls.orange.pl.

Dołącz do wyjątkowego konkursu, który może przyspieszyć rozwój Twojej kariery zawodowej. Na najlepszych czekają nagrody:
·         praktyki w Orange,
·         profesjonalny mentoring,
·         oraz do 8 000 zł na szkolenia!

Dziewczyny, pokażcie, na co Was stać.


[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-13 14:53]
Szanowni Państwo,

na prośbę Pani Dominiki Wanat (Przewodniczącej Samorządu Studenckiego na naszym wydziale) - Dziekanat ds. studenckich uprzejmie informuje, iż został ustalony termin obowiązkowego Szkolenia z praw i obowiązków dla studentów 1. roku (I stopnia).

P/w szkolenie odbędzie się 16 października 2023 roku o godzinie 19:00 na ul. Podchorążych 1, w sali F101.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-12 13:59]
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż dziekanat ds. studenckich w dniu 12.10.2023 roku będzie zamknięty ze względu na szkolenie pracowników.
 
[Karolina Widomska, 2023-10-11 11:25]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie informuje, iż ostateczny termin składania podań o przepisanie ocen na semestr zimowy w roku akademickim 2023/24 z przedmiotów zaliczonych - upływa z dniem 16 października 2023 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-05 09:30]
Uwaga studenci I-ego roku !!!

Podpis ślubowania, odbiór legitymacji, doniesienie dokumentów rekrutacyjnych w
dniach:
2 – 9 października 2023 roku (Dziekanat ds. Studenckich, przy ul. Podchorążych 1) !!!

Dziekanat WIMiF przypomina, iż każdy nowoprzyjęty student podczas podpisywania ślubowania oraz odbierając legitymację studentką - musi posiadać ze sobą:
 • Wniosek o wpis na listę studentów (oryginał)
 • Informację administratora o przetwarzaniu danych osobowych oraz Oświadczenie - MPK (oryginały)
 • Potwierdzenie opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (jeżeli kwota nie jest zaksięgowana w systemie)
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Świadectwo maturalne (do wglądu)
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej (jeżeli ktoś posiada, do wglądu)
 • Zaświadczenie lekarskie - dotyczy jedynie kierunku: Nanotechnologie i nanomateriały (15 października 2023 roku - termin składania zaświadczeń lekarskich mówiących o braku przeciwskazań - w dziekanacie WIMiF)
W przypadku braku możliwości dotrzymania p/w terminów – każdy nowoprzyjęty student jest zobowiązany do kontaktu z dziekanatem WIMiF w trybie natychmiastowym !!!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-10-04 11:50]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż wykład z przedmiotu Ekonomia (poniedziałek, 14.45-16.15) będzie prowadzony w tygodnie parzyste, tzn. pierwszy wykład jest zaplanowany na 9.10.2023 roku (dot. studentów 5 semestru Nin-7p).
[Karolina Widomska, 2023-10-02 10:24]
Uwaga studenci wszystkich kierunków 1-ego semestru I stopnia na WIMiF w semestrze zimowym 2023/2024 !

Dziekanat WIMiF uprzejmie informuje, iż w Ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie został zamieszczony dla Państwa Niezbędnik.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-30 20:44]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej - dziekanat WIMiF informuje, iż od dnia dzisiejszego tj. 29 września 2023 roku zostały uruchomione zapisy na zajęcia z wychowanie fizycznego na rok 2023/2024.

Link do zapisów Wirtualnego Sekretariatu CSIR.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-29 15:16]
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o wypełnienie ankiet dotyczących wyboru przedmiotów humanistycznych na semestr zimowy roku akademickiego 23/24:
 
Fizyka techniczna (ankieta dla studentów 5 semestru FT-7):
 
 
 
Nanotechnologie i nanomateriały (ankieta dla studentów 1 semestru Nin-7p):
 
 
 

Termin dokonywania wyboru przedmiotów mija 30.09.2023 roku.
 
[Karolina Widomska, 2023-09-27 09:24]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie przypomina, iż w dniu 29 września 2023 roku mija termin składania deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej (dot. studentów I stopnia, którzy w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/24 będą na semestrze siódmym) !
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-26 16:43]
Lektorat języka niemieckiego dla studentów 1. semestru I stopnia (semestr zimowy 2023/2024) !
 
Na prośbę mgr. Dariusza Guzika wykładowcy języka niemieckiego ze Studium Języków Obcych PK - dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z lektoratem języka niemieckiego.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-25 16:10]
Szanowni Państwo.
w imieniu Prorektora ds. studenckich dr. inż. Marka Bauera, proszę o zapoznanie się z informacjami na temat XIX edycji Konkursu „Otwarte Drzwi”.

Konkurs kierowany jest do autorów prac magisterskich i doktorskich.
[Karolina Widomska, 2023-09-18 09:29]
Szanowni Państwo,
 
Na prośbę Biura Karier Politechniki Krakowskiej – dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z p/n informacjami:
 
W dniu 19 października 2023 roku odbędzie się kolejna edycja Inżynierskich Targów Pracy PK. W tym roku zgłosiła się rekordowa ilość Pracodawców (ich lista jest dostępna na stronie internetowej).

Wydarzenie jest skierowane do studentów i absolwentów
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej oraz w zakładce związanej z Targami Pracy.
 
Link do zapisów na Wydarzenie.
 
Potrzebna będzie również pomoc studentów przy organizacji niniejszego Wydarzenia.

Linki do wydarzeń na Facebook i Linkedln.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-14 11:14]
Szanowni Państwo,

Dziekanat ds. Studenckich WIMiF będzie czynny w dniu 11 września 2023 roku do godziny 15:00.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-11 09:51]
Szanowni Państwo,
bardzo proszę o wypełnienie ankiet dotyczących wyboru przedmiotów humanistycznych na semestr zimowy roku akademickiego 23/24:

Fizyka techniczna (ankieta dla studentów 5 semestru FT-7):

https://forms.office.com/e/frZY4vDmGH


Nanotechnologie i nanomateriały (ankieta dla studentów 1 semestru Nin-7P):

https://forms.office.com/e/4E2NGt4v6Y


Termin dokonywania wyboru przedmiotów mija 24.09.2023 roku.
[Karolina Widomska, 2023-09-05 10:31]
Szanowni Państwo,

Władze Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - mają zaszczyt zaprosić na uroczystą wydziałową Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, w dniu 29 września 2023 roku, o godz. 09:00, w budynku „Działownia”,  przy ul. Warszawskiej 24.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-09-04 12:25]
Szanowni Państwo,

W wirtualnym dziekanacie zostało zamieszczone ogłoszenie dotyczące informacji nt. dodatkowego szkolenia świadomościowego dla studentów studiów II stopnia (1 semestr), którzy nie odbyli obowiązkowego szkolenia w terminie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-08-24 08:29]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż dziekanat ds. studenckich będzie zamknięty w dniach: 3-23 sierpnia 2023 roku, ze względu na urlop pracowników.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-07-27 11:15]

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam o konieczności złożenia do dziekanatu wniosku o rejestrację po oczekiwaniu na powtarzanie semestru. Ostateczny termin za złożenie dokumentu upływa w dniu 14 września 2023 roku.

Wniosek dostępny jest w zakładce „Druki, podania, regulaminy”.

[Karolina Widomska, 2023-07-19 13:34]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie przypomina, iż w dniu 17 lipca 2023 roku mija termin składania formularzy zgłoszeniowych do konkursu organizowanego przez Fundację Wspierania Młodych Talentów.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-07-11 13:46]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Prorektora ds. studenckich, dra inż. Marka Bauera - dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się z informacjami o Ogólnopolskim Konkursie „Otwarte Drzwi, na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

Celem Konkursu jest: zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac wramach kwartalnika –„Niepełnosprawność –zagadnienia, problemy, rozwiązania”.Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem oraz mailem.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-06-29 14:19]
Szanowni Państwo,

W imieniu zespołu badawczego (Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej) z Instytutu Psychologii PAN - dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się z możliwością wzięcia udziału w badaniu naukowym wśród studentów Politechniki Krakowskiej.
 
Celem badania jest sprawdzenie skuteczności stosowania metod samopomocowych (w tym wypadku jest to aplikacja mobilna COGITO MCT, przetłumaczona na j. polski) na poziom nastroju, negatywnych emocji oraz relację z jedzeniem.
 
Jest to badanie Internetowe, w pełni anonimowe oraz dobrowolne. Dzięki udziałowi w badaniu istnieje możliwość otrzymania karty podarunkowej do Empiku o wartości 50 zł (3x). 
 
Link do badania oraz więcej informacji znajduje się tutaj.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-06-27 12:47]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniu 26 czerwca 2023 roku dziekanat wyjątkowo czynny będzie w godzinach 11.00-13.00
[Karolina Widomska, 2023-06-23 09:09]
Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż Dziekanat ds. studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki będzie nieczynny dla studentów w dniu 12 czerwca 2023 roku, w związku z rysunkowym egzaminem wstępnym na Wydział Architektury organizowanym w tym dniu.

Ze względu na bezpieczeństwo przeprowadzenia egzaminu nie będzie możliwe korzystanie z sal dydaktycznych w budynku przy ul. Podchorążych 1 - od 9 czerwca 2023r. od godz. 15:00 do 12 czerwca 2023r. (cały dzień).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-05-25 12:21]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż obowiązkowe Szkolenie świadomościowe (dla 1. semestru 2. stopnia, dla kierunków: Fizyka techniczna oraz Inżynieria materiałowa) - zostało przesunięte z dnia 13-04-2023 roku na dzień 18-05-2023 roku na godz. 18:00.

Linki do szkolenia dostępne w ogłoszeniach (wirtualny dziekanat).
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-05-12 13:12]
Szanowni Państwo,
 
W imieniu Dziennika Gazety Prawnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy studentów do udziału w II edycji konkursu 3W: woda, wodór, węgiel, którego celem jest popularyzacja idei 3W i wiedzy o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia wśród młodych ludzi.
 
Podczas konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską.

Do wygrania są cenne nagrody, a dla laureatów pierwszych miejsc przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych. Prace, napisane w języku polskim, obronione w okresie od 1.10.2022 r. do 31.07.2023 r., mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, ale muszą uwzględniać cel konkursu.    
 
Na zgłoszenia czekamy do 31.07.2023 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19 września, podczas gali Kongresu 3W w Warszawie.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-05-09 14:45]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie przypomina, iż Uroczyste Rozdanie Dyplomów zaplanowane dla absolwentów broniących się w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/23 - zostało zaplanowane na dzień 31 maja 2023 roku o godz. 09:30, w sali F101, przy ul. Podchorążych 1.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-05-09 11:37]
Szanowni Państwo,

Dziekanat dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż w dniu 08-05-2023 roku będzie czynny do godziny 15:00.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-05-08 11:34]
Szanowni Państwo,

W imieniu Prorektora ds. studenckich, dra inż. Marka Bauera - Dziekanat WIMiF zachęca studentów wzięcia udziału w konferencji on-line pt. Jak pracować bezpiecznie – niezbędnik młodego pracownika.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-27 11:40]

Szanowni Państwo,

Dziekanat ds. studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż w dniach 4-5 maja 2023 roku będzie zamknięty.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-26 14:09]
Na prośbę Prorektora ds. studenckich, dra inż. Marka Bauera, uprzejmie przypominam o możliwości uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez CBA w ramach projektu #ABCUCZCIWOŚCI.

Spotkanie, podczas którego poruszone zostaną tematy związane m.in. z rolą CBA w systemie bezpieczeństwa państwa, przyczynami przestępczości korupcyjnej czy kwestiami uregulowań prawnych, odbędzie się 26 kwietnia, o godz. 14.00, w budynku „Działownia”.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć pracownicy, studenci i doktoranci PK.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-26 08:49]
Szanowni Państwo,

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki zaprasza na Dzień Otwarty w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, w dniu 28 kwietnia 2023 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-26 08:48]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Prorektora ds. studenckich, dra inż. Marka Bauera - uprzejmie informuję, że studenci, odbywający w trwającym aktualnie semestrze zajęcia z „Wychowania fizycznego”, którzy będą zaangażowani w organizację 45. Biegu Kościuszkowskiego w dniu 25 kwietnia 2023 roku (wtorek), w godzinach 09:30 - 11:00 - otrzymają odpowiednie potwierdzenie z CSiR PK, na podstawie którego będzie można usprawiedliwić ich nieobecność na planowych zajęciach dydaktycznych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-21 13:34]
Tegoroczne obchody rocznicy insurekcji kościuszkowskiej miały składać się z dwóch części – historycznej i sportowej. Pierwsza z nich odbyła się zgodnie z planem, tj. 24 marca br., zaś zmagania sportowe zostały przeniesione na inny termin, który właśnie został podany przez organizatorów. 45. Bieg Kościuszkowski wystartuje już w najbliższy wtorek, tj. 25 kwietnia 2023 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-19 12:57]
Szanowni Państwo,

Fundacja Innovatorium rusza z 2. edycją bezpłatnego cyklu edukacyjnego dla osób pracujących z AI, big data czy blockchain. Studenci, którzy zakwalifikują się do programu będą mogli liczyć na opiekę mentorów, praktyczną wiedzę o modelach biznesowych i wskazówki, które pomogą założyć własny startup.

Bezpłatne zajęcia poprowadzą doświadczeni akademicy i przedsiębiorcy. Cykl zakończy się prezentacją pomysłów przed funduszami Venture Capital, które nawiążą współpracę z twórcami najciekawszych projektów. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w programie. Na zgłoszenia indywidualne i grupowe czekamy do 7 czerwca.


[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-18 15:15]
Szanowni Państwo,

Organizatorzy Dnia Otwartego IFJ PAN dla studentów 2023 r. - 28 kwietnia 2023 r. zapraszają wszystkie/ich zainteresowane/ych do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

Będą tam dostępne:
Oferta dla studentów
Oferty prac licencjackich i magisterskich
Oferty praktyk studenckich
Oferty szkoleń/warsztatów

Informacja dotyczy osób studiujących fizykę techniczną i inne pokrewne kierunki.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-17 12:44]
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w konferencji INFORum Gospodarcze, które odbędzie się już 20 kwietnia 2023 r. w Krakowie.
Miasto Kraków jest Partnerem tego wydarzenia.
Poniżej szczegółowe informacje wraz z linkiem do rejestracji.
 
Media grupy Infor PL – Dziennik Gazeta Prawna, Forsal.pl – w ścisłej współpracy z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców, instytucjami otoczenia biznesu i uczelniami organizują w Krakowie INFORum Gospodarcze poświęcone roli państwa, samorządów i instytucji publicznych w pobudzaniu rozwoju gospodarczego i tworzeniu właściwych warunków dla przedsiębiorczości. Wspierać przedsiębiorców czy im nie przeszkadzać? Piec chleb czy tworzyć dobre warunki dla piekarzy? Jaką rolę w gospodarce dotkniętej tyloma kryzysami na raz powinno odgrywać państwo, co powinny robić samorządy, czego przedsiębiorcy oczekują od rządowych i samorządowych agend oraz instytucji otoczenia biznesu? Na te pytania odpowiemy podczas INFORum Gospodarczego w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP.
 
Konferencja wpisuje się  w cykl wydarzeń organizowanych od lat przez Dziennik Gazetę Prawną  pod hasłem „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”.
Wydarzenie ma charakter ogólnopolski.
 
Gościem specjalnym INFORum będzie prof. dr hab. Jerzy Hausner - Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.
 
Serdecznie zapraszamy do czynnego uczestnictwa.
 
Przypominamy o wymaganej rejestracji. Nie czekaj. Liczba miejsc ograniczona.
 
 
Aktualna agenda i więcej informacji  na stronie www.gazetaprawna.pl/inforum  
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-17 10:25]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Biura Dziekana WIMiF - uprzejmie proszę o zapoznanie się z informacją dotyczącą: Study Ph.D. in theoretical condensed matter/nano physics in Prague.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-14 08:18]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki życzy Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-04-05 11:28]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się z nowymi godzinami przyjmowania stron w dziekanacie (od 01-04-2023 roku).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-30 12:49]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie przypomina, iż Uroczyste Rozdanie Dyplomów zaplanowane na dzień 29 marca 2023 roku zostało odwołane.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-28 09:49]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż 29 marca 2023 roku (środa) będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w związku z odbywającymi się w tym dniu uroczystościami pogrzebowymi śp. Rektora prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-28 09:47]

Szanowni Państwo,

Na prośbę Prorektora ds. studenckich, dr. inż. Marka Bauera, uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023, 24 marca 2023 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Informacja dotycząca przesunięcia 45. Biegu Kościuszkowskiego na inny termin nie wpływa na powyższe zarządzenie.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-24 08:52]
Szanowni Państwo,

Od 6 marca 2023 roku trwa rekrutacja do „Akademickich Mistrzostw Menedżerskich” - bezpłatnego, ogólnopolskiego konkursu biznesowego dla uczelni wyższych.

Główne informacje:
 1. Konkurs jest bezpłatny.
 2. W Konkursie biorą udział 3-osobowe Zespoły studentów.
 3. Zgłoszenia Zespołu do Konkursu dokonuje wykładowca/nauczyciel akademicki. Liczba zgłoszeń z konkretnego Wydziału oraz całej uczelni jest ograniczona.
 4. Rekrutacja trwa do 5.04.2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Eliminacje Konkursu odbędą się online:
  • Runda 1 oraz runda 2 na żywo z Certyfikowanym Trenerem Revas: 17.04.2023 r. – 19.04.2023 r.
  • Rundy 3-7 studenci grają samodzielnie. Na podjęcie decyzji w każdej rundzie mają tydzień. Studenci potrzebują około 2 godziny tygodniowo na wykonanie wszystkich zadań: 17-19.04.2023 r. – 21.05.2023 r.
 6. Finał Konkursu dla najlepszych 9 zespołów będzie miał miejsce stacjonarnie w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego w Krakowie w dn. 14.06.2023 r.
Podstawowe informacje dotyczące konkursu znajdują się tutaj.
Więcej szczegółów, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej https://bit.ly/konkursAMM.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-22 09:04]
Program stażowy w Kancelarii Premiera - III edycja!

Nabór trwa do 31 marca 2023 r.  Program obejmuje 8 obszarów tematycznych i jest skierowany do studentów, absolwentów uczelni wyższych poniżej 30 r.ż.

Szczegóły programu stażowego.

                               
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-17 11:23]

Szkolenia obowiązkowe dla studentów I semestru II stopnia (kierunek: Fizyka techniczna oraz Inżynieria materiałowa) w semestrze letnim 2022/2023 !!!


Studenci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Krakowskiej odbywają w pierwszym semestrze studiów obowiązkowe szkolenia, tj.:


1/ szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy „Instruktaż ogólny BHP”,

Zgodnie z prośbą Pana Prodziekana Marka Nykla - studenci są proszeni o bezpośredni kontakt z prowadzącym: marek.nykiel@pk.edu.pl


2/ szkolenie biblioteczne (zdalne)

Termin: 10 marca 2023 roku (godz. 8.00 - 8:45)

Ważne!
Studenci kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.
Studenci, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu specjalnego oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.
Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność.
Link do spotkania.


3/ szkolenie na temat praw i obowiązków studenta – nie dotyczy studiów II stopnia,


4/ szkolenie świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji (szczegóły w późniejszym terminie).

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-03 09:43]
Szanowni Państwo,
Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych PK udziela bezpłatnych porad i konsultacji, które odbywają się w siedzibie Centrum Pedagogiki i Psychologii przy ul. Lea 114, pok. 150.

W ramach wsparcia psychologicznego i rozwoju osobistego oferuje spotkania indywidualne oraz grupowe mające na celu:
•    wypracowanie przez uczestników umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach emocjonalnych,
•    uzyskanie wiedzy psychologicznej oraz zrozumienie jakie korzyści płyną z jej praktycznego zastosowania,
•    analizę kompetencji i cech indywidualnych przy zastosowaniu wybranych metod psychologicznych.

APKPP nie może świadczyć usług interwencyjnych, terapeutycznych, diagnostycznych ani psychoterapeutycznych, ale w wymagających tego sytuacjach umożliwia kontakt z innymi placówkami o takich profilach.

Dyżury specjalistów punktu dostępne są na stronie: http://www.cpip.pk.edu.pl/akademicki-punkt-konsultacji-psychologiczno-pedagogicznych/
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/cpip.pk

Zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Krakowskiej. Umówienie spotkania jest możliwe poprzez rejestrację dostępną pod numerem telefonu 12 628 25 90 oraz adresem e-mail rejestracja.punkt@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2023-03-02 13:19]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie informuje, iż ostateczny termin składania podań o przepisanie ocen na semestr letni w roku akademickim 2022/23 z przedmiotów zaliczonych - upływa z dniem 15-03-2023 roku.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-02 09:50]
Uwaga studenci I semestru II stopnia (kierunek: Fizyka techniczna), w semestrze letnim 2022/2023 !!!

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż w dniach: 27 lutego 2023 roku - 13 marca 2023 roku (w godzinach pracy dziekanatu) nowoprzyjęci studenci na II stopień na kierunku: Fizyka techniczna są zobowiązani do podpisania ślubowania, odbioru legitymacji (jeżeli dotyczy) i dokonania formalności.

----------------------------------

Uwaga studenci I semestru II stopnia (kierunek: Inżynieria materiałowa), w semestrze letnim 2022/2023 !!!

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż w dniu: 27 lutego 2023 roku, w godzinach od 10:00 do 13:00 - został ustalony termin umożliwiający podpisanie ślubowania, odbioru legitymacji (jeżeli dotyczy) i dokonania formalności, dedykowany nowoprzyjętym studentom na II stopień na kierunku: Inżynieria materiałowa). Jeżeli dana osoba nie będzie w stanie stawić się w tym terminie, może to zrobić do dnia: 13 marca 2023 roku (w godzinach pracy dziekanatu).

----------------------------------

W przypadku braku dokonania formalności - w dniu 14 marca 2023 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów za brak podjęcia studiów (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK – „Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu czternastu dni od ustalonego na wydziale terminu złożenia ślubowania przez osoby wpisane na listę studentów”).

----------------------------------

Każdy nowoprzyjęty student jest zobowiązany do posiadania przy sobie:
1/ Oryginałów dokumentów rekrutacyjnych, zamieszczonych w systemie rekrutacyjnym (Wniosek o wpis na listę studentów, Ankietę osobową, Informację administratora o przetwarzaniu danych osobowych),
2/ Dowód osobisty (do wglądu),
3/ Oryginałów dyplomu i suplementu ukończenia studiów 1-ego stopnia (dotyczy osób spoza Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK).

----------------------------------

Jeżeli dany student nie ma możliwości podpisania ślubowania/dokonania niezbędnych formalności do dnia 13-03-2023 roku, proszony jest o bezzwłoczny kontakt z dziekanatem WIMiF:
- telefoniczny: 012-628-2581,
- mailowy:
1/ karolina.widomska@pk.edu.pl,
2/ sylwia.wojtkiewicz@pk.edu.pl.

----------------------------------

Studenci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Krakowskiej odbywają w pierwszym semestrze studiów obowiązkowe szkolenia, tj.:
1/ szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy „Instruktaż ogólny”,
2/ szkolenie biblioteczne,
3/ szkolenie na temat praw i obowiązków studenta – nie dotyczy studiów 2 stopnia,
4/ szkolenie świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji.

Terminy p/w szkoleń zostaną podane w terminie późniejszym !!!

----------------------------------

Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej
Dział Informatyzacji udostępnił dla studentów Politechniki Krakowskiej możliwość korzystania z usługi Office 365 Education Online - prosimy o aktywację swoich kont.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-02 09:45]

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK zaprasza na dwudniowe szkolenia przybliżające środowisko pracy programów typu CAD:

Podstawy modelowania 3D w programie SolidWorks (poziom podstawowy) lub Praktyka projektowania 3D w programie SolidWorks (poziom zaawansowany).

W czasie zajęć na poziomie podstawowym uczestnicy poznają metodykę modelowania części i złożeń obiektów statycznych i kinetycznych, a także zdobywają praktyczne umiejętności opracowywania dokumentacji technicznej 2D w oparciu o modele 3D. Na kolejnym etapie uczestnicy zapoznają się z zaawansowanymi procedurami modelowania części i złożeń, renderingiem, animacją oraz elementami modelowania powierzchniowego.

 Planowane terminy:

- poziom podstawowy

25-26.03.2023 r. - Podstawy modelowania 3D w programie SolidWorks 

 - poziom zaawansowany

22-23.03.2023 r. - Praktyka projektowania 3D w programie SolidWorks

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie szkoleń.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-03-01 09:02]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się przez studentów z informacjami dotyczącymi VI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Transport Kolejowy 2023, organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Planuje się, że prelegenci będą uczestniczyli w niej osobiście – w Urzędzie Transportu Kolejowego w Warszawie, natomiast słuchacze zdalnie – za pomocą wideokonferencji (informacje w tym zakresie będą się pojawiały na bieżąco).

Należy zapoznać się z Komunikatem nr 1, w którym zawarto niezbędne szczegóły, w tym terminy i zasady uczestnictwa. Termin nadsyłania zgłoszeń – 14 marca 2023 r. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

W przypadku jakichkolwiek pytań, należy się kontaktować pod numerem telefonu: 507 676 057 lub za pomocą poczty elektronicznej: konferencja@utk.gov.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-02-14 09:03]
Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Nauk Fizycznych, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koła Naukowego Fizyków, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów oraz doktorantów na XVI Rzeszowską Konferencję Młodych Fizyków, która odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r. w budynku A0 naszego Kolegium przy ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Konferencja kierowana jest nie tylko do osób zajmujących się fizyką, ale również dziedzinami pokrewnymi (m. in. inżynieria materiałowa, mechaniczna, biomedyczna itp., biotechnologia, mechatronika, chemia oraz wszelakich dziedzin, gdzie do uzyskiwania wyników wykorzystywano fizyczne właściwości oraz procesy). Patronat nad Konferencją objęło Polskie Towarzystwo Fizyczne z oddziałem w Rzeszowie oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

Konferencja składać się będzie z dwóch części - sesji referatowej oraz sesji posterowej. Językiem wykładowym jest język polski. Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej; uczestnicy ponoszą jedynie koszty podróży i ewentualnego zakwaterowania. Uprzejmie zapraszamy zainteresowane osoby do przesyłania zgłoszeń wraz ze streszczeniami przygotowanymi w języku polskim, na adres astasik@ur.edu.pl do 16 kwietnia 2023 r. Streszczenia powinny zostać przygotowane na podstawie szablonu załączonego do niniejszego zaproszenia. Prosimy w treści zgłoszenia o podanie wybranej formy udziału (wystąpienie ustne/poster). Czas przeznaczony na referat wynosi 15 minut (włącznie z ew. dyskusją), zaś maksymalny rozmiar posteru to format A0. Streszczenia wystąpień zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych przeznaczonych dla uczestników.

Konferencja będzie znakomitym polem do udoskonalenia umiejętności prezentowania wystąpień naukowych, jednocześnie dostarczając przyjemności z dzielenia się własną pasją z innymi uczestnikami konferencji. Dla osób, które pierwszy raz biorą udział w takim wydarzeniu, będzie to świetna okazja, aby w przyjaznej i wyrozumiałej atmosferze przełamać bariery wystąpienia publicznego. W czasie konferencji przewidziane są przerwy kawowe umożliwiające nawiązanie rozmów z prelegentami oraz na wymianę doświadczeń między uczestnikami. Szczegółowy harmonogram zostanie dostarczony po zweryfikowaniu streszczeń przez Komisję Naukową, o którego wyniku zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. Uprzejmie prosimy zatem o przywiązanie wagi do wartości merytorycznej oraz wymogów formalnych streszczenia. Najlepsze wystąpienia zostaną wyróżnione, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji.

Do pobrania: Szablon abstraktu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-02-14 08:41]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam tym z Państwa, którzy nie odbyli jeszcze obowiązkowego szkolenia bibliotecznego, iż w dniu 10 lutego 2023 r. o godz. 16.30 odbędzie się ostatnie spotkanie z przedstawicielami Biblioteki PK.  Więcej terminów szkoleń Biblioteka nie przewiduje.

Link do spotkania:

Spotkanie potrwa 45 minut i będzie się składać z wykładu oraz krótkiego testu podsumowującego na końcu spotkania. Zalogowanie się na spotkanie
z ponad 5-minutowym opóźnieniem wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

WAŻNE! Studenci kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia. Studenci, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24. Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność. Proszę zalogować się podając swoje imię i nazwisko.
[Karolina Widomska, 2023-02-06 15:03]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Działu Spraw Studenckich PK - Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Konkursu o nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską: pismem przewodnim oraz regulaminem konkursu.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-01-30 09:40]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Działu Spraw Studenckich PK - Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z możliwością udziału w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Politechniki Świętokrzyskiej Student-Wynalazca w roku 2022/23)
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-01-24 11:25]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.01.2023 r. dyżur Prodziekana ds. studenckich dr. inż. Marka Nykla zostaje przeniesiony na godzinę 13.00 (pokój F105).
[Karolina Widomska, 2023-01-20 15:46]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej - Dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Programu BioLAB administrowanym przez Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta. Program skierowany jest do studentów studiów II stopnia (magisterskich), jak również doktoranckich.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-01-20 12:13]
Szanowni Państwo,

na prośbę Pani Dominiki Wanat (Przewodniczącej Samorządu Studenckiego na naszym wydziale) - Dziekanat uprzejmie informuje, iż został ustalony dodatkowy termin z obowiązkowego Szkolenia z praw i obowiązków dla studentów I roku, którzy mają je jeszcze niezaliczone.

P/w szkolenie odbędzie się 20.01.2023 roku (piątek) o godzinie 14:30 na kampusie przy ul. Warszawskiej, w budynku WIŚiE (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki), w sali nr 11.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2023-01-18 09:26]
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki życzy Spokojnych i Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-12-22 08:01]
Interstudent - konkurs na najlepszego zagranicznego studenta w Polsce!

Rozpoczęła się XIII edycja konkursu [studyinpoland.pl/interstudent/]Interstudent, w którym Fundacja Edukacyjna Perspektywy nagradza najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Poszukiwani są ludzie ambitni, ale przede wszystkim aktywni, zaangażowani, budujący mosty między kulturami, którzy nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też wykazują „ponadnormatywne” zaangażowanie społeczne, naukowe lub sportowe.

Kandydatów reprezentujących wszystkie kierunki i stopnie studiów oraz wszystkie kraje zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy międzynarodowej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Regulamin konkursu znajduje się na stronie http://studyinpoland.pl/interstudent/#terms

Zgłoszenia w formie wypełnionej i podpisanej ankiety do 10 stycznia 2023 r. należy przesłać na adres m.chrostna@perspektywy.pl

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-12-22 07:57]
Szanowni Państwo,

Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informują, iż będą nieczynne w dniu 23-12-2022 roku (piątek).

Ponadto Dziekanat będzie zamknięty w dniach: 2-3 stycznia 2023 roku (poniedziałek oraz wtorek).

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-12-19 09:49]
Rekrutacja na II stopień w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023!

Dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji na studia II stopnia:

Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego):

od 16 stycznia 2023 roku (od godz. 8:00) do 6 lutego 2023 roku (do godz. 14:00).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-12-13 08:50]

Szanowni Państwo,
przypominam o konieczności wypełnienia ankiet dotyczących wyboru przedmiotów humanistycznych na semestr letni roku akademickiego 22/23:

Fizyka techniczna (ankieta dla studentów II roku FT-7):
https://forms.office.com/e/HJrANkmrhL


Nanotechnologie i nanomateriały (ankieta dla studentów III roku Nin-7P): 
https://forms.office.com/e/Y21SR2Nczm


Termin dokonywania wyboru przedmiotów mija 11/12/2022 roku.

[Karolina Widomska, 2022-12-08 09:46]
Szanowni Państwo,
w Wirtualnym Dziekanacie pojawiły się ogłoszenia dotyczące wyboru przedmiotów humanistycznych na semestr letni roku akademickiego 22/23 (dotyczy studentów III roku Nin-7p oraz II roku FT-7). Prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej po zalogowaniu. 
[Karolina Widomska, 2022-11-29 08:41]
Uwaga studenci 1. semestru na kierunkach: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały!
 
Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ ŚWIADOMOŚCIOWYCH dla osób, które jeszcze NIE odbyły szkolenia. Linki do szkoleń dostępne są w Ogłoszeniach w Wirtualnym dziekanacie.

Szkolenia planowane na dzień 30 listopada 2022 roku nie odbędą się - zostały przesunięte na dzień 7 grudnia 2022 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-11-28 11:52]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpłatnego kursu pedagogicznego.
[Karolina Widomska, 2022-11-28 09:47]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Biura Karier PK - dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z plakatem CHANGE IS HERE.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-11-24 14:28]
Dzień Mobilności PK!

Dział Współpracy Międzynarodowej PK zaprasza na Dzień Mobilności PK w środę, 23 listopada w godzinach 12-17. Wydarzenie organizowane jest przez ESN przy udziale DWM i ma na celu promocję wyjazdów na studia częściowe do uczelni partnerskich za granicą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do budynku Działowni, sala 1.7.

Link do wydarzenia na Facebooku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-11-18 09:11]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż Pan Prodziekan ds. Studenckich - dr inż. Marek Nykiel będzie obecny na dyżurach w miesiącu listopadzie 2022 roku, przy ul. Podchorążych 1 (pokój F105, w godz. 9:00-10:00) tylko i wyłącznie w poniższych terminach:

- 9 listopada,
- 14 listopada,
- 24 listopada.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-11-07 15:29]
 
                                                     Ubezpieczenie NNW_2022


                               Ruszyła sprzedaż ubezpieczeń, które w tym roku można nabyć wyłącznie ONLINE:
 
                               Dostępne są dwa warianty:
                              ⭐NNW - Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (50zł)
                              ⭐NNW + OC - NNW rozszerzone o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (60zł)
 
                              Ubezpieczenie jest szczególnie wymagane podczas praktyk zawodowych ❗❗❗
                              Wszystkie niezbędne informacje na temat zakupu - znajdują się pod linkiem.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-11-02 09:15]
Uwaga studenci 1. semestru I stopnia!

Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z informacją dotyczącą dodatkowych terminów obowiązkowego Szkolenia bibliotecznego, która została zamieszczona w Wirtualnym dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-26 16:31]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 18/10/2022 roku dziekanat będzie nieczynny dla studentów. Zapraszamy w środę oraz w czwartek od 10 do 12.
Za utrudnienia przepraszamy.
[Karolina Widomska, 2022-10-17 16:42]
Dziekanat WIMiF uprzejmie przypomina, iż ostateczny termin podpisania ślubowania przez studentów I semestru I roku upływa z dniem 14 października 2022 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK).

W dniu 15 października 2022 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów (za brak podjęcia studiów).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-07 14:08]
Biuro Karier Politechniki Krakowskiej zaprasza Studentów i Absolwentów do udziału w Inżynierskich Targach Pracy 2022 !!!

Szukasz pracy, praktyk lub stażu? Przyjdź 20. października (czwartek) w godz. 10:00-15:00 do Centrum Sportu i Rekreacji na Kamiennej 17!
Podczas wydarzenia będziesz mógł/mogła:
 • porozmawiać z przedstawicielami i rekruterami firm,
 • sprawdzić aktualne oferty pracy, praktyk i staży przygotowane przez pracodawców,
 • skonsultować swoje CV,
 • wysłuchać prezentacji firm.
Sponsorami tegorocznej edycji są:
Bądź na bieżąco i śledź nasze wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/779136960070613 gdzie będziemy stopniowo ujawniać szczegóły wydarzenia i informacje na temat wystawców!
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Bezpłatne bilety można pobrać tutaj: https://app.evenea.pl/event/877134-2/
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-06 10:49]
Uwaga studenci I roku w semestrze zimowym 2022/2023!

Dziekanat WIMiF uprzejmie informuje, iż w Ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie został zamieszczony Niezbędnik dla studenta I roku na WIMiF.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-05 09:36]
Konkurs 3W: woda, wodór, węgiel !

W imieniu Dziennika Gazety Prawnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego zapraszamy studentów do udziału w konkursie 3W: woda, wodór, węgiel, którego celem jest popularyzacja idei 3W i wiedzy o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia, wśród młodych ludzi.
 
Podczas konkursu wyłonione zostaną najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie dotyczące innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody, oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań i szans stojących przed Polską.
 
Do wygrania są cenne nagrody, a dla laureatów pierwszych miejsc przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych. Prace, napisane w języku polskim, obronione w okresie od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, ale muszą uwzględniać cel konkursu.    
 
Na zgłoszenia czekamy do 14.10.2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 grudnia 2022 podczas II Kongresu 3W w Warszawie.
 
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-03 09:51]
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym, w roku akademickim 2022/2023 !!!

- od 7 października 2022 roku - TYLKO I WYŁĄCZNIE 1 semestr I stopnia na kierunkach: Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa oraz Nanotechnologie i nanomateriały (Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami)

- od 3 października 2022 roku (studenci I i II stopnia na semestrach wyższych).
----------------------------
- 4 października 2022 roku - Inauguracja WIMiF (godz. 11:00 do 13:00),
- 6 października 2022 roku - Inauguracja główna na Politechnice Krakowskiej (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich studentów).
----------------------------
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-03 09:09]

Uwaga ! Studencki na kierunku: Fizyka techniczna 3. semestr 2. rok I stopnia !

W związku z chorobą Pana prof. dr. hab. Włodzimierza Wójcika - zajęcia w dniu 03-10-2022 roku z przedmiotu: Metody matematyczne w inżynierii zostają odwołane (w godz. 16:00 - 19:00).

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-03 09:08]
Mistrzostwa Świata w Kompetencjach dla Studentów !

Zachęca się do zgłaszania uzdolnionych studentów.
 
Zwycięzcy każdej konkurencji za wyjątkiem cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej będą reprezentowali Polskę na EuroSkills 2023. Pozostałe dwie konkurencje odbędą się dopiero w 2024 na konkursie WorldSkills w Lyon. Szczegóły każdej konkurencji znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie.
 
Zawodnicy będą się zmagali w 22 konkurencjach:
 
1. Architektura krajobrazu; 2. Budownictwo cyfrowe (BIM); 3. Chmura obliczeniowa; 4. Cukiernictwo; 5. Cyberbezpieczeństwo; 6. Florystyka; 7. Frezowanie CNC; 8. Fryzjerstwo; 9. Gotowanie; 10. Instalacje sanitarne i grzewcze; 11. Instalacje elektryczne; 12. Integracja Robotów Przemysłowych; 13. Meblarstwo; 14. Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych; 15. Mechatronika; 16. Obsługa gości hotelowych; 17. Przemysł 4.0; 18. Serwis restauracyjny; 19. Stolarstwo; 20. Spawanie; 21. Technologia mody; 22. Zabiegi kosmetyczne.
 
W trakcie 3 dni konkursu najzdolniejsi uczniowie, studenci i młodzi pracownicy będą rywalizować o miano najlepszego w Polsce. Konkurs jest skierowany do osób, które do dn. 5 września 2023 r. ukończą 18 lat i nie przekroczą 25 roku życia.
 
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji będą reprezentować Polskę na EuroSkills 2023, które odbędzie się w dn. 5-9 września 2023r. w Gdańsku.
 
 
 
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-10-03 09:06]
Schemat szkolenia świadomościowego dla studentów 1. semestru w semestrze zimowym, w roku akademickim 2022/2023! Szczegóły dotyczące niniejszego szkolenia - zostaną przekazane w późniejszym terminie!
           
                           
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-30 16:05]

Zapisy na zajęcia Wychowania fizycznego (
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej) !

Na prośbę p. mgr. Jarosława Dudka z CSiR PK - dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z p/n informacjami:
1/ Aby uczestniczyć w pierwszych i kolejnych zajęciach z przedmiotu: Wychowanie fizyczne - należy się na nie zapisać/zalogować poprzez Wirtualny Sekretariat używając linka;
2/ Jest to wskazane do udziału w pierwszych zajęciach WF i niezbędne do uczestnictwa w kolejnych;
3/ Istnieje możliwość wyboru różnych form zaliczenia niniejszego przedmiotu, szczegóły w załączeniu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-30 16:04]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 04/10/2022 roku dziekanat otwarty będzie w godzinach 11.30 – 14.00.
[Karolina Widomska, 2022-09-28 10:09]
Dziekanat WIMiF informuje, iż ostateczny termin składania podań o przepisanie ocen z przedmiotów zaliczonych upływa z dniem 17-10-2022 roku. Wzór podania dostępny jest na stronie WIMiF.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-27 14:06]
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK zaprasza studentów PK ze szczególnymi potrzebami na obóz narciarski 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-27 12:36]
Lektorat języka niemieckiego dla studentów 1. semestru I stopnia (semestr zimowy 2022/2023) !
 
Na prośbę mgr. Dariusza Guzika ze Studium Języków Obcych PK - dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z lektoratem języka niemieckiego.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-27 11:55]
Szanowni Państwo,

Władze Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2022/2023, w dniu 4 października 2022 roku, o godz. 11:00, w budynku „Działownia”,  przy ul. Warszawskiej 24.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-25 11:06]

Szanowni Państwo,
Kolegium Nauk Społecznych – Centrum Zarządzania, Ekonomii i Socjologii zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przedmiotu humanistycznego (dot. studentów I roku kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały).

Link do formularza z wyborem przedmiotu:
https://forms.office.com/r/MJJsgspfAx

[Karolina Widomska, 2022-09-19 08:39]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z informacją dotyczącą dodatkowego terminu obowiązkowego szkolenia świadomościowego dla studentów I roku studiów II stopnia.

Kurs dla osób, które DO TEJ PORY NIE uczestniczyły w obowiązkowym "Szkoleniu Świadomościowym" prowadzonym przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK odbędzie się 22 września 2022 roku, o godz. 15:30 na platformie Zoom.

Dane do logowania:
Identyfikator spotkania: 727 244 1337
Kod dostępu: MR_2022

ZALICZENIE uzyskuje się po uczestnictwie w 2-óch szkoleniach prowadzonych przez poniższe jednostki:
- Centrum Pedagogiki i Psychologii - 90'
- Biuro ds Osób z Niepełnosprawnościami - 45'

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-13 14:59]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 15-16 września 2022 roku - Dziekanat WIMiF będzie nieczynny dla studentów, ze względu na prace związane z rozliczaniem sesji letniej 2021/2022.

Pracownicy Dziekanatu są dostępni mailowo:

- mgr Karolina Widomska
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl
- mgr Ewelina Wojtyla
e-mail: ewelina.wojtyla@pk.edu.pl
- mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: sylwia.wojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-13 14:23]
Szanowni Studenci posiadający wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia!

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” - dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z możliwością podejścia do bezpłatnego egzaminu Autodesk Certified User dla studentów Politechniki Krakowskiej. Oferta skierowana jest do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia:
 
Egzamin Autodesk Certified User
Egzamin z AutoCAD, 3ds Max lub Revit.
 
Dostępne terminy egzaminów:
17.09.2022 r., godz. 9:00 (egzamin on-line w j. angielskim)
 
Termin przesyłania zgłoszeń drogą mailową: 13 września 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu i dostępnych terminów.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-09 09:46]
Szanowni Państwo,

Na prośbę dr. hab. Andrzeja Woszczyny, prof. PK, Dziekanat WIMiF prosi studentów z kierunku: Fizyka techniczna (semestr 2. oraz 6. pierwszego stopnia) o zapoznanie się z terminami egzaminów w poprawkowej sesji egzaminacyjnej z przedmiotów:

1/ Algebra z geometrią (14 września 2022 roku, godz. 12:00, sala: F101),
2/ Systemy obliczeń symbolicznych i numerycznych (13 września 2022 roku, godz. 10:00, sala: F205).

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-09-02 10:54]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z informacją dotyczącą dodatkowych terminów obowiązkowych szkoleń świadomościowych nt. niepełnosprawności dla studentów I roku studiów II stopnia.

Szkolenia odbędą się w terminach:
02.09.2022 - godz. 9:00
06.09.2022 - godz. 12:00
07.09.2022 - godz. 12:00
08.09.2022 - godz. 12:00
12.09.2022 - godz. 12:00
 
Wszystkie pozostałe informacje i link do szkoleń znajdują się na naszej stronie internetowej.

Szkolenie będzie trwało 45 minut i jest organizowane w formie zdalnej przez MS Teams. 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-08-31 14:03]
Szanowni Państwo,

Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy - Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż w dniach 8-17 sierpnia 2022 roku będzie zamknięty.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-07-29 17:29]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie przypomina, iż do dnia 18 lipca 2022 roku mija termin składania formularzy zgłoszeniowych do konkursu organizowanego przez Fundację Wspierania Młodych Talentów.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-07-15 08:22]
Szanowni Studenci,

Dziekanat WIMiF zachęca do obejrzenia wywiadu z Panią dr hab. inż. Bożeną Tyliszczak, prof. PK.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-06-24 12:40]

Uwaga studenci kierunku Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały!

Pan dr Piotr Fornal uprzejmie prosi o kontakt wszystkich członków Koła Naukowego Enigma oraz wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w pracach Koła.  

Prosimy o kontakt: piotr.fornal@pk.edu.pl

[Karolina Widomska, 2022-06-15 11:50]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz Biuro Dziekana uprzejmie informują, iż w dniu 17 czerwca 2022 roku (piątek) będzie możliwy jedynie kontakt mailowy z pracownikami niniejszych jednostek.

Biuro Dziekana:

- mgr Katarzyna Karcz
e-mail: imf@pk.edu.pl
 
Dziekanat:

- mgr Karolina Widomska
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl
 
- mgr Ewelina Wojtyla
e-mail: ewelina.wojtyla@pk.edu.pl
 
- mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: sylwia.wojtkiewicz@pk.edu.pl
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-06-15 11:37]
EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie?

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.
Zespół badawczy EUROSTUDENT

---------------------------------------

EUROSTUDENT – how are you?

We participate in the largest European research project on the life of students in the form of an online survey – EUROSTUDENT. It is a cyclical project that allows to capture trends useful in forming public policy. Join!

https://badania.pbs.pl/eurostudent

We invite to take part in the survey all participants of the studies: first degree, second degree, uniform master's and postgraduate. We invite full-time and part-time students as well as those who participate in distance learning programme.

The survey will take about 20 minutes, it is available until the end of June. We recommend filling on a larger screen than your smartphone.

We assure you that your vote will be of great importance for the reliability of results and the representativeness of the research, and thus for the comparability of Poland's results compared to other European countries.

Share your story and experiences.

Thank you for your time.
Research Team EUROSTUDENT
   
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-06-15 11:36]
Konkurs dla kreatywnych studentów oraz absolwentów (do 4 lat po ukończeniu studiów) !

Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2022, organizowanego przez Fundację Jamesa Dysona.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 6 lipca 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do kreatywnych studentów oraz absolwentów (do 4 lat po ukończeniu studiów), którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań i chcieliby przedstawić światu swój wynalazek. W ubiegłych latach do konkursu zgłoszono wiele imponujących projektów, w tym XTRUDE ZERO, autorstwa studentów Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu w Edynburgu. Laureaci zaprojektowali dostępną publicznie maszynę, która dezynfekuje i poddaje recyklingowi zużyte 3-warstwowe maseczki chirurgiczne, zamieniając je w polimerowy granulat wielokrotnego użytku.

W tegorocznej edycji organizatorzy zwiększyli sumę nagród pieniężnych, aby wesprzeć młodych inżynierów w pierwszym kluczowym etapie. Zwycięzcy etapów krajowych, których poznamy we wrześniu, otrzymają aż 27 000 zł na rozwój swoich projektów. Zwycięzcy etapu międzynarodowego mogą wygrać aż 162 000 zł.

Szczegółowe wymogi konkursu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-06-13 14:59]
Dzień z WIMiF-em !!!

WIMiF PK wraz z Samorządem Studenckim zapraszają 13 czerwca 2022 roku (od godziny 10:00) na pierwszą edycję Dnia z WIMIF-em, na parkingu Kampusu znajdującego się na Czyżynach.

W planach przewidzianych jest wiele atrakcji m.in.:
- Żywe szachy w nowej odsłonie,
- Quiz wiedzowy z nagrodami,
- Grill z napojami.

Serdecznie zapraszamy :)
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-06-13 14:58]
Szanowni Studenci,

Dziekanat WIMiF uprzejmie przypomina, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 maja 2022 roku trwa 5. edycja akcji „Pola Nadziei” z udziałem Politechniki Krakowskiej.

Dla wszystkich chcących wesprzeć akcję - na WIMiF zostały rozlokowane puszki (do godziny 15.00):

1/ ul. Podchorążych 1, I piętro (pokój F107),
2/ al. Jana Pawła II 37, budynek D, I piętro, (pokój D104).
 
Do 29 maja trwa 25. edycja akcji „Pola Nadziei”, w którą od lat angażuje się Politechnika Krakowska. W czwartek 26 maja na wszystkich wydziałach uczelni oraz Osiedlu Studenckim w Czyżynach odbędzie się kwesta na rzecz osób terminalnie chorych z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Dzięki wsparciu darczyńców to najstarsze polskie hospicjum działające nieprzerwanie od 40 lat niesie nieodpłatną pomoc osobom ciężko chorym i wspiera ich rodziny w trudnym czasie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-05-26 08:56]
Szanowni studenci semestrów dyplomowych na WIMiF !

Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z procedurą dyplomowania w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-05-24 12:07]
Szanowni Państwo,
w związku z awarią centrali telefonicznej przy ul. Podchorążych 1 w dniach 19/05/2022 - 20/05/2022 prosimy o mailowy kontakt z dziekanatem.
[Karolina Widomska, 2022-05-19 12:30]

Szanowni Studenci 1. semestru 2. stopnia !

Dziekanat WIMiF prosi o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ ŚWIADOMOŚCIOWYCH dla osób, które jeszcze NIE odbyły szkolenia.

Każdy student może wybrać JEDEN DOWOLNY termin z poniższych.

Uwaga! Wg uzyskanych informacji - Szkolenie świadomościowe składa się z dwóch części (moduł prowadzony przez Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz moduł prowadzony przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami) - aby uzyskać zaliczenie z obowiązkowego Szkolenia Świadomościowego (oraz 1. semestru) - należy zaliczyć każde z nich.

----------------------

1/ Moduł prowadzony przez Centrum Pedagogiki i Psychologii

DANE LOGOWANIA:

Szczegóły zostały przesłane do Państwa w Wirtualnym Dziekanacie (w zakładce: "Ogłoszenia").
 

TERMINY:

18.05.2022 – środa – godz. 13:00-14:30

20.05.2022 – piątek – godz. 7:30-9:00

23.05.2022 – poniedziałek – godz. 20:00-21:30

25.05.2022 – środa – godz. 16:00-17:30

26.05.2022 – czwartek – godz. 19:00-20:00

30.05.2022 – poniedziałek – godz. 10:00-11:30

31.05.2022 – wtorek – godz. 20:00-21:30

01.06.2022 – środa – godz. 14:00-15:30

05.06.2022 – niedziela, zielone świątki – godz. 18:00-19:30

----------------------

2/ Moduł prowadzony przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Wszystkie informacje z harmonogramem i linkiem do szkolenia znajdują się pod linkiem.
Szkolenie trwa 45 minut i jest organizowane w formie zdalnej przez MS Teams.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-05-13 13:24]
Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Akademia e-learningu. Dla pracowników i studentów PK dostęp do platformy jest darmowy. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Akademii

          
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-05-13 12:36]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF przypomina, iż zgodnie z Organizacją roku akademickiego 2021/2022 (załącznik do Zarządzenia nr 59 Rektora PK z dnia 28-04-2021 roku) – dzień 11 maja 2022 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Święto Szkoły).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-05-10 11:57]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przy ul. Podchorążych 1 (Pokój F104) - będzie zamknięty w dniu 11-05-2022 roku, z powodu szkolenia pracowników.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-05-04 12:45]
Szanowni Państwo,
 
Bardzo prosimy o zapoznanie się z zaproszeniem na Perspektywy Woman in Tech Summit 2022 (dotyczy polskich i zagranicznych studentów oraz pracowników).

To międzynarodowe spotkanie kobiet nauki, biznesu i technologii, które podzielą się z nami swoim historiami, dorobkiem naukowym i wizjami przyszłości technologicznej świata.

Dział Współpracy Międzynarodowej umieścił post na temat wspomnianego wydarzenia.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-04-20 10:07]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki życzy Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-04-15 13:02]
Szanowni Studenci i absolwenci,

Wystartował program stażowy w Cyfryzacji KPRM. Program obejmuje dziewięć obszarów tematycznych i jest skierowany do studentów i absolwentów (do 30 roku życia).

Możliwość aplikacji online.
 
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-04-12 10:09]
Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022” - istnieje mozliwość podejścia do bezpłatnego egzaminu Autodesk Certified User dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Oferta skierowana jest do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-03-24 10:25]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF uprzejmie informuje, iż od dnia 21-03-2022 roku (poniedziałek) - będzie można przedłużać ważność legitymacji studenckich.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-03-17 14:26]
Dear Students,

Students commencing their studies at Cracow University of Technology are required to undergo the following mandatory training in the first semester of studies:

1) training related to the occupational health and safety,
2) library training,
3) training on the student’s rights and obligations,
4) awareness training on equality and prevention of discrimination (English version)

Date of training "
awareness training on equality and prevention of discrimination":  28-03-2022 (monday): 9:30-11:00 or 06-04-2022 (wednesday): 12:00-13:30.

-------------------------

Details: Regulation No. 132 of the Rector of Cracow University of Technology of the 21st December 2021.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-03-16 12:05]
Szanowni Studenci 1. semestru 2. stopnia

Dziekanat WIMiF uprzejmie informuje, iż:

1/ Szkolenie biblioteczne zostanie przeprowadzone w dniu 22 marca 2022 roku, o godz. 7.30 (na platformie MS Teams).

2/ Szkolenie świadomościowe zostanie przeprowadzone w dniu 05 kwietnia 2022 roku, w godzinach: 8:00 - 9:30 (online).

--------------------------
Linki do szkoleń znajdują się w Ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-03-16 11:28]
Szanowni studenci I semestru II stopnia (w lecie 2021/2022)

Przypominamy, iż ostateczny termin podpisania ślubowania i dokonania formalności przez studentów I semestru II stopnia mija z dniem 14 marca 2022 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK – „Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu czternastu dni od ustalonego na wydziale terminu złożenia ślubowania przez osoby wpisane na listę studentów”).

W dniu 15 marca 2022 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów za brak podjęcia studiów.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-03-11 14:51]
Dyżury Prodziekana ds. studenckich !

Prodziekan dr inż Marek Nykiel pełni dyżury w każdą środę, w godzinach: od 12:00 do 13:00  (pokój F105, przy ul. Podchorążych 1).

Wyjątkowo w dniach:
23 III, 27 IV, 25 V, 22 VI - godziny przyjęć zostały ustalone od 9:00 do 10:00.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-03-11 14:47]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na stronie głównej Politechniki uruchomiony został specjalny serwis Politechnika Krakowska dla Ukrainy. Publikowane są w nim informacje o pomocy, którą PK może udzielić oraz informacje o formach  wsparcia Ukraińców, w które może włączyć się każdy członek społeczności Uczelni. Serwisem zarządza Dział Promocji PK (informacje do niego można przekazywać na adres: redakcja@pk.edu.pl). Uruchomiony został też specjalny adres mailowy (dlaukrainy@pk.edu.pl) poprzez który można się zwracać o pomoc lub składać oferty wsparcia.
[Karolina Widomska, 2022-03-02 10:35]
Informacje z Biura Karier:

"Jak działa zakład produkcyjny?
Jakie technologie/maszyny są obecnie stosowane?
Jak zapewnić najwyższą jakość produktu?
W jaki sposób studenci/absolwenci PK mogą stać się częścią zespołu specjalistów?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą specjaliści na co dzień pracujący w zakładzie Kronospan HPL w Pustkowie.

Osoby zapisane otrzymają mailowo link do spotkania w aplikacji Webex.

Zapisy: https://kariery.pk.edu.pl/#/trainings/107318
Spotkanie organizowane jest w ramach case study w projekcie PIKAP.
Zapraszamy do zapisów wszystkie osoby uczestniczące w projekcie oraz te, które chcą dołączyć.

Szczegóły projektu: https://kariery.pk.edu.pl/#/section/pikap"

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/4618062431650446?ref=newsfeed
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-28 14:39]
Szanowni studenci I semestru II stopnia (w lecie 2021/2022),

Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż termin podpisania ślubowania, odbioru legitymacji oraz dopełnienia formalności przez studentów rozpoczynających kształcenia w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/22 - został ustalony na dzień: 7 marca 2022 roku, w godzinach: 8:30 – 11:00 (Dziekanat, pokój F104, przy ul. Podchorążych 1).

Ostateczny termin podpisania ślubowania i dokonania formalności przez studentów I semestru II stopnia mija z dniem 14 marca 2022 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK – „Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu czternastu dni od ustalonego na wydziale terminu złożenia ślubowania przez osoby wpisane na listę studentów”).

W dniu 15 marca 2022 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów za brak podjęcia studiów.
----------------------------------
Każdy nowoprzyjęty student jest zobowiązany do posiadania przy sobie:
1/ Oryginałów dokumentów rekrutacyjnych, zamieszczonych w procesie rekrutacji (Wniosek o wpis na listę studentów, Ankietę osobową, Informację administratora o przetwarzaniu danych osobowych),
2/ Dowód osobisty (do wglądu),
3/ Dyplomu i suplementu ukończenia studiów 1-ego stopnia (dotyczy osób z poza PK oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki).

Uwaga ! Absolwenci studiów 1-ego stopnia na WIMiF będą mogli odebrać swój dyplom oraz suplementy.
----------------------------------

Jeżeli dany student nie ma możliwości podpisania ślubowania/dokonania niezbędnych formalności do dnia 14-03-2022 roku, proszony jest o bezzwłoczny kontakt z Dziekanatem WIMiF:
- telefoniczny: 012-628-2581,
- mailowy:
1/ karolina.widomska@pk.edu.pl
2/ swojtkiewicz@pk.edu.pl
----------------------------------
Studenci rozpoczynający kształcenie na Politechnice Krakowskiej odbywają w pierwszym semestrze studiów obowiązkowe szkolenia, tj.:

1/ szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy „Instruktaż ogólny”,
2/ szkolenie biblioteczne,
3/ szkolenie na temat praw i obowiązków studenta – nie dotyczy studiów 2 stopnia,
4/ szkolenie świadomościowe na temat równości i przeciwdziałania dyskryminacji.
----------------------------------
Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej

Dział Informatyzacji udostępnił dla studentów Politechniki Krakowskiej możliwość korzystania z usługi Office 365 Education Online - prosimy o aktywację swoich kont.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-28 14:01]
Szanowni Studenci, którzy mają w programie przedmiot: Wychowanie fizyczne,

Aby uczestniczyć w pierwszych i kolejnych zajęciach z przedmiotu: Wychowanie fizyczne - należy się na nie zapisać używając linka.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-25 10:17]
Politechnika Krakowska solidarna z Ukrainą !

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z listem Rektora Politechniki Krakowskiej.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-24 18:56]
Szanowni Państwo,

Dziekanat WIMiF informuje, iż ostateczny termin składania podań o przepisanie ocen z przedmiotów zaliczonych upływa z dniem 15-03-2022 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-24 16:28]
Szanowni Studenci (1 semestr, 2 stopień),

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zajęcia dla Państwa rozpoczną się w dniu 7 marca 2022 roku.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-22 16:59]
Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 2 Kanclerza Politechniki Krakowskiej z dnia 18 lutego 2022 r., w sprawie Procedury zgłaszania potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-21 17:24]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż w dniu 22-02-2022 roku (wtorek) będzie nieczynny.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-21 12:09]
Szanowni studenci kierunku: Inżynieria materiałowa,

W związku z długoterminową nieobecnością pracownika Dziekanatu WIMiF - p. Agaty Stecyk - bardzo prosimy studentów kierunku: Inżynieria materiałowa o kontaktowanie się w sprawach studenckich z:
- Karolina Widomska (karolina.widomska@pk.edu.pl),
- Sylwia Wojtkiewicz (swojtkiewicz@pk.edu.pl).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-04 13:35]
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją szkolenia z zakresu 
Praktyka projektowania 3D w programie SolidWorks” - bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej: 

Tematyka: Praktyka projektowania 3D w programie SolidWorks
Termin: 12 i 13.02.2022 r.
Czas trwania: 16 godzin
Forma zajęć: on-line, na platformie Zoom
Szczegóły: https://www.cj.pk.edu.pl/kursy-i-szkolenia/praktyka-projektowania-3d-w-programie-solidworks/

Każdy uczestnik otrzymuje edukacyjną wersję SolidWorks do użytku prywatnego oraz bezpłatny voucher na egzamin i możliwość uzyskania Certyfikatu SolidWorks Associate.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez:

- zapoznanie ich z aktualnymi narzędziami i technikami projektowania 3D obejmującego zaawansowane techniki modelowania części i złożeń, rendering, animację i elementy modelowania powierzchniowego w programie SolidWorks,
- nabycie przez uczestników umiejętności odpowiedniego doboru narzędzi i metod modelowania w celu wykonania określonego zadania projektowego.

Plan szkolenia:
- techniki modelowania części i złożeń
- rendering i animacja
- modelowanie powierzchniowe
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-02-04 13:26]
Szanowni Państwo,

W przypadku nałożenia izolacji (w związku z uzyskaniem pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa) lub kwarantanny na studenta Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki - uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Karcz (kkarcz@pk.edu.pl lub 12 628 25 80).

Bardzo prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą sposobu zawiadamienia stacji sanitarno-epidemiologicznych w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-01-31 15:42]

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że 15 stycznia 2022 roku mija termin składania w dziekanacie deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej (dot. studentów II stopnia). Proszę o niezwłoczne dostarczenie dokumentu.

[Karolina Widomska, 2022-01-14 14:05]
Szanowni Państwo,
 
w związku z rozpoczęciem naboru na kolejne edycje warsztatów realizowanych w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, zadanie 8 pn. „SKILLS UP PK”, od bieżącego tygodnia uruchomiona została rekrutacja na warsztaty z zakresu:

– tworzenia biznesplanu – termin zajęć: 22–23.01.2022 r.
– autoprezentacji i wystąpień publicznych – termin zajęć: 30.01.2022 r.
– sztuki negocjacji – WIN–WIN – termin zajęć: 05.02.2022 r.
– zakładania firmy – termin zajęć: 06.02.2022 r.
– zakładania START UPu – termin zajęć: 12–13.02.2022 r.
– zarządzania zespołem – termin zajęć: 19.02.2022 r.

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
1) posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej,
2) wpis na co najmniej czwarty semestr studiów stacjonarnych I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów),
3) dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego semestru.

Studenci mogą brać udział w dowolnej ilości warsztatów! Warsztaty są bezpłatne!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod poniższym linkiem: https://www.cj.pk.edu.pl/po-wer-pk-xxi-2-0/
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-01-13 14:21]
Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia informuje, iż uległa awarii centrala telefoniczna przy ul. Podchorążych 1.

Przewidywany termin uruchomienia połączeń telefonów stacjonarnych  - środa 12.01.2022 r.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2022-01-10 12:59]
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki życzy Spokojnych i Zdrowych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-12-23 13:19]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że 15 stycznia 2022 roku upływa termin składania w dziekanacie deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej (dot. studentów II stopnia).
Odpowiedni wzór możecie Państwo znaleźć na stronie Wydziału.
[Karolina Widomska, 2021-12-22 12:23]

Szanowni Państwo,

zgodnie z prośbą Biura Karier Politechniki Krakowskiej -
uprzejmie prosimy o zapoznaie się z informacjami dotyczącymi projektu PIKAP.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chcesz się zapoznać z obowiązującymi trendami w rekrutacji pracowników?

- Masz ochotę przekonać się, jakie są Twoje największe atuty na rynku pracy?    

Projekt PIKAP jest dla Ciebie!   

Każdy z uczestników/uczestniczek projektu zostanie poddany/a bilansowi kompetencji: przy wykorzystaniu nowego testu kompetencyjnego, sprawdzi stopień rozwoju swoich umiejętności, które są istotne dla wykonywania konkretnych zawodów.     
  

W ramach działań fakultatywnych oferujemy studentkom i studentom zarówno pogłębione doradztwo indywidualne (coaching, symulacje rozmów kwalifikacyjnych), jak i  szkolenia dotyczące umiejętności menadżerskich i społecznych: komunikowanie, zarządzanie projektem, praca w zespołach wielopokoleniowych. 

Najbliższe szkolenie w formie webinaru „Wprowadzenie do Assessment Center. Tajniki rozmowy rekrutacyjnej” już 9 grudnia o godzinie 10.00. Ilość miejsc ograniczona!                          
Zapisy:
https://kariery.pk.edu.pl/#/trainings/99851

Uczestnicy projektu będą mogli praktycznie przygotować się do udziału w sesjach Assessment Center, a także zadbać o ochronę własności intelektualnej w procesach rekrutacji         

Informacje dostępne są pod adresem:
https://kariery.pk.edu.pl/#/section/pikap

Zapraszamy również do polubienia naszego profilu na Facebooku: 
https://www.facebook.com/Biuro.Karier.Politechniki.Krakowskiej  oraz stronie internetowej: https://kariery.pk.edu.pl/#/           

Znajdziecie tu wiele ciekawych ogłoszeń o pracę, ale również informacje o szkoleniach, webinarach i innych wydarzeniach, w których warto uczestniczyć!

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-12-03 10:15]
Szanowni Państwo,

bardzo proszę o zapoznanie się z broszurą dot. konkursu Student-Wynalazca, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską, przeznaczonego dla Studentów i Doktorantów.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-12-02 14:32]
Szanowni Państwo,
 
informuję, że rozpoczęła się XII edycja konkursu Interstudent, w którym Fundacja Edukacyjna Perspektywy nagradza najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach.

Poszukiwani są ludzie ambitni, ale przede wszystkim aktywni, zaangażowani, budujący mosty między kulturami, którzy nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też wykazują „ponadnormatywne” zaangażowanie społeczne, naukowe lub sportowe.

Kandydatów reprezentujących wszystkie kierunki i stopnie studiów oraz wszystkie kraje zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy międzynarodowej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://studyinpoland.pl/interstudent/2022/#regulamin

Zgłoszenia w formie wypełnionej i podpisanej ankiety do 17 grudnia 2021 r. należy przesłać na adres m.chrostna@perspektywy.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-11-23 11:31]
Szanowni Państwo,

Na Politechnice istnieje możliwość zakupienia polisy NNW oraz OC. 
 
W ofercie są dwa warianty ubezpieczenia: pakiet NNW oraz NNW+OC.

Sprzedaż trwa do 10 grudnia 2021.

Szczegóły: 
https://www.facebook.com/events/1221297308339652
 
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości - prosimy o kontakt z Wiceprzewodniczącym Samorządu Studenckiego PK - p. Krzysztofem Kusakiem (Tel.:+48690495933, mail: krzy.kusak@gmail.com).

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-11-22 12:11]
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.
 
W miesiącu grudniu br. zostało zaplanowane m.in. szkolenie:
 
 
Termin szkolenia: 11 i 18.12.2021 r.
Czas trwania: 16 godzin
 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
- posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej
- wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub wpis na II stopień studiów
- dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-11-18 11:49]
Szanowni Studenci,

Dziekanat WIMiF informuje, iż na rok 2021/2022 oraz 2022/2023 - nowym Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WIMiF został p. Damian Rożkowicz (kierunek: Fizyka techniczna).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-29 13:19]
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Od bieżącego tygodnia uruchomiona została rekrutacja na warsztaty z zakresu:
- autoprezentacji i wystąpień publicznych (6 h),
- sztuki negocjacji - WIN-WIN (6 h),
- zarządzania zespołem (6 h),
- zakładania START UPu (16 h),
- kreatywnego myślenia (6 h),
- zakładania firmy (8 h),
- tworzenia biznesplanu (16 h).

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
1) posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej,
2) wpis na co najmniej czwarty semestr studiów stacjonarnych I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów),
3) dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego semestru.

Studenci mogą brać udział w dowolnej ilości warsztatów!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-27 16:40]
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wydłużony został termin składania podania o przepisanie ocen. Ostateczny termin upływa w dniu 10/11/2021 roku.
W przypadku niezłożenia podania w wyznaczonym terminie - oceny nie zostaną zaimportowane (wtedy pozostanie konieczność bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia).
[Karolina Widomska, 2021-10-27 14:29]
Szanowni Państwo,

Dziekan WIMiF dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof PK - na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WIMiF - ogłasza godziny dziekańskie w dniu 2 listopada 2021 roku dla wszystkich studentów I i II stopnia (Komunikat nr 6 z dnia 22 października 2021 roku).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-22 09:43]
Szanowni Państwo,
 
Prosimy o zapoznanie się z informacjami ws. konkursu plastycznego: „Szanuję innych na drodze.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-20 12:47]
Szanowni Państwo,

w imieniu Prorektora ds. Studenckich, dr inż. Marka Bauera, przesyłam zaproszenie oraz informację dot. VI edycji Konferencji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-19 20:14]
Szanowni Studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Politechnice Krakowskiej !

Bardzo prosimy o zapoznanie się z projektem: PIKAP (Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-19 19:57]
Szanowni Państwo,

w imieniu Prorektora ds. Studenckich, dr inż. Marka Bauera przekazuję wiadomość dot. V edycji Legii Akademickiej.

Osoba udzielająca pomocy organizacyjnej zainteresowanym osobom to: Pan mgr inż. Paweł Pruś (pawel.prus@pk.edu.pl; 12 628 25 50).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-15 11:24]
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż ostateczny termin składania zaświadczeń lekarskich studentów kierunku: Nanotechnologie i nanomateriały został wyznaczony na dzień 15-10-2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek problemów z dotrzymaniem p/w terminu (ze względu np. na wydłużony okres oczekiwania na wizytę lekarską w Małopolskim Ośrodku Medycyny pracy) - należy skontaktować się z dziekanatem (karolina.widomska@pk.edu.pl).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-13 13:38]
PODANIE O PRZEPISANIE OCEN

Przypominamy, iż studenci chcący przepisać dotychczasowe zaliczenia z przedmiotów z poprzednich semestrów - zobowiązani są złożyć w terminie do 15-10-2021 roku czytelnie wypełnione podanie o przepisanie ocen.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-13 13:35]
Politechnika Krakowska organizuje w terminie od 25 października do 17 grudnia 2021 r. zajęcia wyrównawcze z przedmiotu: Matematyka
dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Celem zajęć jest wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów oraz wyrównanie poziomu wiedzy studentów na pierwszym roku studiów.

Studenci nie ponoszą odpłatności za udział w zajęciach, program jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Deklaracje udziału w zajęciach wyrównawczych należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zajęć są dostępne w Dziekanacie Wydziału.

Zachęcamy do udziału w zajęciach. Liczba miejsc jest ograniczona!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-13 13:04]
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 14/10/2021 roku nie będzie możliwości przedłużania legitymacji. Wyjątkowo zapraszamy w piątek od 10.00 do 12.00.

[Karolina Widomska, 2021-10-13 12:18]
Szanowni Studenci I roku,
 
Na prośbę Lektorzy Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej - proszę o zapoznanie się z informacją.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-07 17:46]
Szanowni Studenci I roku,
  
Na prośbę Uprzejmie proszę Centrum Sportu i Rekreacji PK - uprzejmie proszę o zapisywanie się do grup: https://ws.csir.pk.edu.pl/.
 
Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie CSiR, przy ul. Kamiennej 17 (hala).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-07 17:46]

Szkolenie Studentów Pierwszego Roku !!!

Obowiązkowe Szkolenie Studentów Pierwszego Roku, organizowane przez Samorząd Studencki PK odbędzie się w dniu: 6 października 2021 roku, przy ul. Podchorążych 1, zgodnie z harmonogramem jak poniżej:

 

Kierunek

Miejsce

Godzina

Grupa

Inżynieria materiałowa

Sala F201

12:00

11P1

Sala F201

14:00

11P2

Fizyka techniczna

Sala F202

12:30

Nazwiska: B-K

Sala F202

14:30

Nazwiska: L-Ż

Nanotechnologie i nanomateriały

Sala F203

13:00

Nazwiska: A-L

Sala F203

15:00

Nazwiska: Ł-Z

 

Szkolenie Studentów Pierwszego Roku jest szkoleniem obowiązkowym!

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego: Damian Rożkowicz (damian.rozkowicz@gmail.com)
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-05 15:01]
Szanowni Państwo,
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie zajęć.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-01 09:01]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Studium Języków Obcych PK - uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją dla pierwszego roku w sprawie lektoratów, jak również z ogłoszeniem w sprawie zajęć z języka niemieckiego. 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-01 08:38]
Szanowni Państwo,

Władze Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - mają zaszczyt zaprosić wszystkich studentów oraz pracowników WIMiF na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2021/2022, w dniu 4 października 2021 r. o godz. 13:00, w budynku „Działowni”,  przy ul. Warszawskiej 24.

W programie przewidziana jest uroczysta immatrykulacja studentów I roku oraz wykład Inauguracyjny: "Rozwój druku 3D i jego przyszłość", który wygłosi Pan Mateusz Góra.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem spotkań organizacyjnych i szkoleń dot. studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkich kierunków, jak również Komunikatem nr 5 Dziekana WIMiF dot. godzin dziekańskich dla studentów WIMiF.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-09-20 15:00]
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.
  
Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie:
Kurs SEP - w terminie 29-30.09.2021 r.,
Zarządzanie projektami PRINCE 2 - w terminie 27-29.09.2021 r.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
– posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej,
– wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów),
– dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego zaliczonego semestru.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-08-23 09:23]
Szanowni Państwo,
15 sierpnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 roku uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464). Przypominamy, iż legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do dnia 14 października 2021 roku.
[Karolina Widomska, 2021-08-18 10:48]
Szanowni Państwo,

Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy - Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki będzie nieczynne w dniach: 2-16 sierpnia 2021 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-07-30 15:42]
Szanowni Państwo,

Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy trwający do 31-08-2021 roku - dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż przyjmowanie studentów odbywa się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny:

- 012-628-25-81
- 0503-744-815


Uwaga! Dziekanat w miesiącu sierpniu będzie czynny od poniedziałku do czwartku (w godzinach od 08:00 do 13:00).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-07-22 10:58]
Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie Fundacji Wspierania Młodych Talentów, kierowaną przez prof. dr. hab. inż. Janusza Magierę.

Termin dostarczania formularzy w wersji papierowej do dziekanatu WIMiF, przy ulicy Podchorążych 1 (pokój F104) - upływa z dniem 21-07-2021 roku, o godz.10:00.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-07-19 14:49]
Office 365 A3 dla studentów PK!

Od kilku lat Politechnika Krakowska posiada edukacyjną licencję na usługę Office 365 A1. W ramach tej licencji każdy pracownik i student PK ma możliwość korzystania z popularnych aplikacji biurowych: Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote w wersji internetowej (online) oraz usług takich jak: Exchange, OneDrive, SharePoint i Teams.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-30 16:27]
Szanowni Studenci 6-ego semestru 1 stopnia wszystkich kierunków na WIMiF,

Informujemy, iż termin składania deklaracji wyboru tematu prac dyplomowych (kierunki: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały) został określony na dzień: 30 czerwca 2021 roku.

Termin składania deklaracji wyboru tematu prac dyplomowych
(kierunek: Inżynieria materiałowa) został wydłużony do dnia: 14 września 2021 roku.

Ze względu na obecną sytuację - uzupełnione deklaracje (z podpisem studenta oraz promotora) można przesyłać skanem:

- do właściwej jednostki dyplomującej (Katedry Inżynierii Materiałowej/Katedry Fizyki),

- do Dziekanatu WIMiF
:

1/ Kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały
P. Karolina Widomska - karolina.widomska@pk.edu.pl
2/ Kierunek: Inżynieria matriałowa
P. Agata Stecyk - agata.stecyk@pk.edu.pl

Oryginały deklaracji należy dostarczyć najpóźniej przed obroną do właściwej Katedry (Fizyki lub Inżynierii Materiałowej).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-30 16:19]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, iż uległy zmianie numery kont bankowych studentów. W systemie zostały wygenerowane nowe numery kont o wyznaczniku 249000181112 (obsługiwane przez Alior Bank).
Stare numery kont o wyznaczniku 106001351112 (obsługiwane przez bank BPH) aktywne były do 31/05/2021 roku.
[Karolina Widomska, 2021-06-21 12:50]
Szanowni Studenci,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 81 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 16 czerwca 2021 roku, w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-17 15:36]
Szanowni studenci 3 semestru 2 stopnia (semestr dyplomowy).

Dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o kontakt osoby, które planują podejść do egzaminu dyplomowego w dniach 23 i 30 czerwca 2021 roku. 

Przypomina się, iż zgodnie z procedurą dyplomowania w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 - 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym musi zostać założony dedykowany kanał na MS Teams dla każdego studenta.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-10 10:40]
Szanowni Studenci,

w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

W dniach 11-12 czerwca odbywać się będzie szkolenie z zakresu "Przeprowadzanie analiz i symulacji energetycznych budynków przy użyciu programu Design Builder" (16 godz.).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej
wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów)
dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego semestru – w tym przypadku semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod linkiem.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-20 16:54]
Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 2 Dziekana WIMiF dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK, z dnia 12 maja 2021 roku, dotyczącym przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akakdemickim 2020/21 (zgodnie z Zarządzeniem nr 63 JM Rektora PK z dnia 11 maja 2021 roku).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-13 14:09]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021:

- 12 maja 2021 roku (Święto Szkoły),

- 23 maja 2021 roku (Zielone Świątki),
- od 3 czerwca do 4 czerwca 2021 roku (przerwa – Boże Ciało),

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-11 13:47]

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że termin złożenia deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia upływa 15 czerwca 2021 roku. Bardzo proszę o dotrzymanie tego terminu.

[Karolina Widomska, 2021-05-11 08:49]
Szanowni Państwo,

Zwrócono się z prośbą o udostępnienie anonimowej i dobrowolnej ankiety studentom dotyczącej wpływu nauczania zdalnego na poziom aktywności oraz występowanie dolegliwości bólowych wśród studentów uczelni wyższych w czasie pandemii COVID-19. 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 16:55]
Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy na konferencję Akademia e-Learningu, organizowaną przez Centrum e-Edukacji, FutureLab, Samorząd Studencki PK i Fundację Samorządu Studentów PK, która odbędzie się 18 maja 2021 roku w trybie online.
 
Dla pracowników i studentów Politechniki udział w konferencji jest darmowy.
 
Chęć udziału w konferencji można zgłosić online wybierając opcję „bilet uczelniany” i wpisać kod wygenerowany dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej: PK18maja.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 11:06]
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem dotyczącym naboru letniego wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego, proszę o zapoznanie się z Uchwałą Senatu PK z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 37/f/04/2021.

W p/w sprawie - bardzo proszę o kontakt z Dziekanatem WIMiF, z Panią Karoliną Widomską (karolina.widomska@pk.edu.pl) od dnia 11 maja 2021 roku.

Planowany termin przyjmowania oryginałów w pełni uzupełnionych wniosków studentów WIMiF wraz z załącznikami i oświadczeniami - upływa z dniem 15 maja 2021 roku.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 10:55]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, w dniach: od 29 kwietnia do 3 maja 2021 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej) jest przerwa od zajęć.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-28 13:20]
Szanowni Państwo,

Na portalu pacjent.gov.pl pojawiła się informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 dla obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce legalnie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-26 15:55]
Uwaga! Zmiana kont bankowych!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ulegają zmianie numery kont bankowych studentów. W systemie zostały wygenerowane nowe numery kont o wyznaczniku 249000181112 (obsługiwane przez Alior Bank).

Stare numery kont o wyznaczniku 106001351112 (obsługiwane przez bank BPH) będą aktywne do dnia 31 maja 2021 roku.

Po tej dacie wszystkie wpłaty wykonane na stare numery kont, nie będą przyjmowane, a konta zostaną dezaktywowane.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-22 14:42]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór do VI edycji Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polską Grupę Energetyczną S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Nabór trwa do 15 maja 2021 r. 
Po więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z listem Pana Michała Kurtyki - Ministra Klimatu i Środowiska.
[Karolina Widomska, 2021-04-14 15:14]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 - 2 kwietnia 2021 roku oraz 9 kwietnia 2021 roku- Dziekanat WIMiF będzie zamknięty.

Pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:
- mgr Karolina Widomska 
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl
- inż. Agata Stecyk 
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl
- mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-08 17:33]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, w dniach: od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r. jest przerwa świąteczna (Wielkanoc).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-26 10:22]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, 24 marca (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-23 09:32]
Szanowni Państwo,

Ze względu na panującą pandemię oraz wymogi bezpieczeństwa - uprzejmie informujemy, iż Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przyjmuje studentów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:

mgr Karolina Widomska (kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały)
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

inż. Agata Stecyk (kierunek: Inżynieria materiałowa)
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl

mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

Uwaga! Przypominam, iż środa jest dniem wewnętrznym.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-19 10:01]
Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2019/2020.

Należy wypełnić Oświadczenie uczelni i autora oraz kartę zgłoszeniową.

Termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-09 12:31]
Studium Języków Obcych PK zaprasza na kursy językowe w semestrze letnim 2020/2021:

- kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminów TELC B2 (ogólnego i technicznego),
- zajęcia indywidualne (j. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

W związku z obowiązującymi obostrzeniami kursy będą odbywały się online.
  
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-26 12:00]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z rozkładem zajęć z WF dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 (I rok, I stopień).

Szczegóły oraz kody dostępu do Microsoft Teams zostały zamieszczone w ogłoszeniu, w Wirtualnym Dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-26 11:31]

Szanowni studenci I semestru II stopnia,

 

Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż ostateczny termin podpisania ślubowania przez studentów I semestru II stopnia mija z dniem 14 marca 2021 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK – „Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu czternastu dni od ustalonego na wydziale terminu złożenia ślubowania przez osoby wpisane na listę studentów”).


W dniu 15 marca 2021 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów za brak podjęcia studiów.

 

Terminy przyjęć w celu podpisania ślubowania

oraz doniesienia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych

Fizyka techniczna (p. Karolina Widomska)

Inżynieria materiałowa (p. Agata Stecyk)

01.03.2021

02.03.2021

05.03.2021

04.02.2021

08.03.2021

09.03.2021

12.03.2021

11.03.2021

Przyjęcia w godzinach: 10:00 - 13:00

 

 

Jeżeli dany student nie ma fizycznej możliwości podpisania ślubowania (m.in. ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju) - proszony jest o bezzwłoczny kontakt z Dziekanatem WIMiF:

- telefoniczny: 012-628-2581

- mailowy:

1/ karolina.widomska@pk.edu.pl (kierunek: Fizyka techniczna),

2/ agata.stecyk@pk.edu.pl (kierunek: Inżynieria materiałowa).

 

Studenci nieposiadający legitymacji studencki PK – proszeni są również o kontakt z Dziekanatem WIMiF.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-25 17:38]
Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym pierwszych zajęć lektoratu języka obcego dla studentów rozpoczynających lektorat w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/21.

Szczegóły zostały zamieszczone na stronie SJO.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-23 10:25]
Szanowni Państwo,
wystartował projekt wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Oferty można składać do 15 marca 2021 r.
Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety
[Karolina Widomska, 2021-02-19 11:48]

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem 
Dziekana WIMiF dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK (nr 1/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku):

1/ wszystkie zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w sesji zimowej 2020/2021 dla studentów WIMiF odbywają się w trybie zdalnym,
2/ wszystkie zajęcia dla wszystkich kierunków i trybów studiów WIMiF w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym.

Szczegóły przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2020/2021 zostaną podane w późniejszym terminie.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-18 16:03]
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją Projektu pn. Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. 
Szkolenia są skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.
 
Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie:
 
- KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO - w terminie:  09/03/2021 r. – 29/06/2021 r. (ostatnia edycja!) - szczegóły na stronie: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5916
 
- STATISTICA – zaawansowane narzędzie analiz statystycznych – w terminie: 06/03/2021 r. i 13/03/2021 r. - szczegóły na stronie: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5914
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne certyfikaty o jego ukończeniu.
 
 
[Karolina Widomska, 2021-02-08 10:04]
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o kontakt w przypadku nieprawidłowej nazwy wydziału w JSA/ASAP. To ważne przed wgraniem przez Państwa pracy dyplomowej do systemu.

W przypadku zauważenia p/w błędu - uprzejmie proszę o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-16 22:01]
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Szkolenie zaplanowane w dniach 11 i 18 lutego 2021 r.:

Statistica - zaawansowane narzędzie analiz statystycznych (szczegóły na stronie: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5914)

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line przez Instytut Informatyki Stosowanej (Wydział Mechaniczny).

Uczestnicy kursu otrzymują stosowny certyfikat o jego ukończeniu.
[Karolina Widomska, 2021-01-13 12:44]
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Szkolenie zaplanowane w najbliższym czasie:

Kurs języka chińskiego (w terminie 25.01.2021r. - 12.05.2021 r.) - szczegóły na stronie:   http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5916

Uczestnicy kursu otrzymują stosowny certyfikat o jego ukończeniu.
[Karolina Widomska, 2021-01-11 07:48]
Dziekanat WIMiF informuje, iż zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 127 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. - zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w sesji egzaminacyjnej w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. organizowane są w sposób zdalny.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-08 18:15]
Studenci Politechniki Krakowskiej zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską od roku 2010.

Pięciu laureatów Konkursu będzie reprezentowało swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2021 roku.

Politechnika, jako organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2021.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-04 09:59]
Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony
Narodowej, w roku akademickim 2020/2021 szkolenie realizowane będzie w trzech modułach: podstawowym, podoficerskim oraz pilotażowo uruchomionym module oficerskim. Szczegółowe zasady oraz zakres zadań związanych z realizacją programu określono w decyzji nr 164/MON z dnia 27-11-2020 roku. Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału  w IV edycji programu "Legia Akademicka".
[Karolina Widomska, 2020-12-21 15:27]
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Szczegóły zostały przesłane Państwu w ogłoszeniu w Wirtualnym Dziekanacie.

Uczestnicy szkoleń otrzymają stosowne certyfikaty po ich zakończeniu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-12-07 15:30]
Szanowni Państwo,

przypominamy, że istnieje możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wzór nr 1). Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 18,20 zł.

Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

Absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej. Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 2).

 


Dokumenty do pobrania:

 1. wzór nr 1 – wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami,
 2. wzór nr 2 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
[Karolina Widomska, 2020-12-03 14:54]
Szanowni Państwo,

Ze względu na panującą pandemię oraz wymogi bezpieczeństwa - uprzejmie informujemy, iż Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przyjmuje studentów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.


W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:

mgr Karolina Widomska
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

inż. Agata Stecyk
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl

mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-30 13:06]
Samorząd Studencki przypomina o kończącym się okresie sprzedaży ubezpieczeń NNW. W tym roku po raz pierwszy ubezpieczenie można nabyć online. Więcej szczegółów oraz sprzedaż na stronie Samorządu.

W przypadku braku możliwości zakupu ubezpieczenia online - prosimy o kontakt mailowy: biuro@samorzad.pk.edu.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-27 21:29]
Na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia MNiSW - legitymacje studenckie z hologramem ważnym do dnia 31 marca 2020 r. lub 30 września 2020 r. pozostają obecnie ważne bezterminowo (60 dni po uchyleniu rozporządzenia MNiSW).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-25 11:10]
W związku z zaplanowanym opiniowaniem kandydatów na Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki w dniu 25 listopada 2020 roku - Dziekan dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK ogłasza godziny dziekańskie w tym dniu, w godzinach: 10:00 – 14:00.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-23 17:32]

Szanowni Państwo,

 

Aby przedłużyć ważność konta i móc korzystać ze zbiorów Biblioteki PK - należy zrobić zdjęcie posiadanej legitymacji studenckiej z dwóch stron (aktualny hologram nie jest wymagany) i przesłać na adres Wypożyczalni PK: wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-20 13:07]
Zapraszamy studentów i absolwentów naszego Wydziału do udziału w Wirtualnych targach pracy projektu PIKAP, wydarzenie odbędzie się online 18 listopada 2020 w godz. 9.00 - 16.00. W ramach targów, będzie można zapoznać się z ofertami pracy/praktyk/staży, którymi dysponują wystawcy Biura Karier. Będzie można też przesłać swoje CV i porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstw. Obowiązują zapisy na wydarzenie (tylko osoby zapisane otrzymają link do platformy targowej). Aby się zarejestrować, należy założyć konto na platformie z testami kompetencyjnymi Biura Karier PK: pk.eduportal.pl, lub napisz maila bezpośrednio na adres projektu PIKAP: pikap@pk.edu.pl.

Pierwszeństwo udziału w targach mają uczestnicy projektu PIKAP. Więcej informacji na temat wydarzenia i wystawców znaleźć można na stronie: https://www.facebook.com/events/276411003665848Wirtualne targi pracy
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-12 16:30]
Zapraszamy do udziału w programie "Warm up your business" przeznaczonego dla studentów, doktorantów, absolwentów oraz startupów organizowanym przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA i Park Naukowo - Technologiczny w Opolu sp. z o.o. Szczegóły znajdziecie Państwo w ogłoszeniu w Wirtualnym Dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-04 18:12]
Zachęcamy studentów naszego Wydziału do udziału w konkursieFUTUREPROOFING HEALTHCARE – W POSZUKIWANIU WZORCÓW ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”. Szczegóły zostały zamieszczone w ogłoszeniu w Wirtualnym Dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-26 15:33]
Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z dnia 23 października 2020 r.
 
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną zawieszam wszystkie zajęcia stacjonarne dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki do dnia 11 listopada 2020 r. Jednocześnie zarządzam zajęcia zdalne z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności. Zarządzenie obowiązuje od dnia 26 października 2020 r.
 
dr hab. Andrzej Woszczyna
Dziekan WIMiF
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-24 21:05]
Zgodnie z decyzją Władz Dziekańskich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki - 
podejście 3-ie, w protokołach egzaminacyjnych z sesji letniej w roku akademickim 2019/20 na kierunkach: Fizyka technicznaInżynieria materiałowa oraz Nanotechnologie i nanomateriały (studia stacjonarne I i II stopnia), zostaje przedłużone do dnia 27 października 2020 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-22 23:18]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z możliwością wyboru lektoratu z języka obcego w roku akademickim 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-10-21 10:36]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż ostateczny termin podpisania ślubowania przez studentów I semestru I roku mija z dniem 14 października 2020 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK - Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu czternastu dni od ustalonego na wydziale terminu złożenia ślubowania przez osoby wpisane na listę studentów).

W dniu 15 października 2020 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów za brak podjęcia studiów.


Jeżeli dany student nie ma fizycznej możliwości podpisania ślubowania (m.in. ze względu na sytuacje epidemiologiczną w naszym kraju) - proszony jest o bezzwłoczny kontakt telefoniczny: 012-628-2581 lub mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl, agata.stecyk@pk.edu.pl, swojtkiewicz@pk.edu.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-13 10:42]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 104 z dnia 05 października 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 12.10.2020 roku do odwołania będą przyjmowały interesantów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.


Nie dotyczy studentów I roku, którzy do dnia 14-10-2020 roku zobowiązani są złożyć ślubowanie oraz odebrać legitymację!
 

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:
karolina.widomska@pk.edu.pl lub agata.stecyk@pk.edu.pl

 
W przypadku spraw niewymagających bezpośredniego spotkania z pracownikiem
Dziekanatu/Biura Dziekana prosimy o kontakt:
 
Biuro Dziekana:
mgr Katarzyna Karcz
e-mail: kkarcz@pk.edu.pl
telefon: +48 504 032 595
 
 
Dziekanat:
mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl
 
mgr Karolina Widomska
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

inż. Agata Stecyk
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl

 
[Karolina Widomska, 2020-10-11 16:28]

Szanowni Państwo,
zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z dnia 08 października 2020 roku, wszystkie zajęcia stacjonarne dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zawieszone są do dnia 25 października 2020 roku. Jednocześnie zarządzone są zajęcia zdalne z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności.

Zarządzenie obowiązuje od 9 października 2020 roku.

                                                      

[Karolina Widomska, 2020-10-09 11:34]
Ogłoszenie dla studentów 2 roku FT-7

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, że w związku ze spotkaniem organizacyjnym z WF (MS Teams) w dniu 12-10-2020 roku, zajęcia z Pola elektromagnetycznego z prof. Sebastianem Kubisem się nie odbędą.
[Karolina Widomska, 2020-10-07 15:24]
Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z podziałem na grupy podczas spotkań organizacyjnych ze studentami I semestru I stopnia, w dniach 5 - 6 października 2020 roku, w Instytucie Fizyki WIMiF, w sali nr F101 przy ul. Podchorążych 1, na poszczególnych kierunkach:
- Fizyka techniczna,
- Inżynieria materiałowa,
- Nanotechnologie i nanomateriały.

Informacja ta została również zamieszczona w ogłoszeniach na Państwa kontach w Wirtualnym Dziekanacie. W razie pytań lub wątpliwości - prosimy o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-02 09:38]
Z myślą o studentach I roku powstał film promujący Bibliotekę Politechniki Krakowskiej, a w szczególności jej zbiory oraz usługi (www.biblos.pk.edu.pl/uploades/PK_BIBLIOTEKA_ONLINE_v1_2.mp4).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-30 18:45]
Parlament Samorządu Studenckiego zwraca się z prośbą do studentów I roku o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem:

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Samorząd Studencki ma obowiązek przeprowadzić Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta. W tym roku szkolenia te odbędą się w dniach 03.10 - 14.10 i będą organizowane hybrydowo: stacjonarnie w Klubie Studenckim Kwadrat oraz online przez MS Teams. Aby zapisać się na szkolenie w wersji stacjonarnej należy wejść w link. Aby zapisać się na szkolenie online należy uzupełnić formularz.
Studenci I roku sami podejmują decyzję w jakiej formie chcą wziąć udział szkoleniu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-30 17:05]
Parlament Samorządu Studenckiego informuje, iż rozpoczęła się sprzedaż ubezpieczeń NNW na rok akademicki 2020/2021.
W tym roku ze względu na ograniczenie w działaniach dziekanatów sprzedaż będzie odbywała się w formie online poprzez stronę internetową Samorządu Studenckiego: http://www.samorzad.pk.edu.pl/ w zakładce Ubezpieczenia lub poprzez stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline (numer klienta: kzpze).
W tym roku można nabyć Ubezpieczenie NNW Standard - 45zł lub Ubezpieczenie NNW + OC - 55zł.
Wszystkie szczegóły znajdują się na wyżej
wymienionych stronach.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-30 16:42]
Dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus+.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 05 października 2020 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr. inż. Rafałem Boguckim (rbogucki@mech.pk.edu.pl).

Podstawowe informacje o programie znajdziecie Państwo pod adresem: http://erasmus.pk.edu.pl/.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-29 16:59]
Drodzy Studenci!
Biblioteka Politechniki Krakowskiej (BPK) zapewnia literaturę niezbędną podczas studiów.
W celu ułatwienia korzystania z zasobów i usług BPK zapraszamy Was na stronę dedykowaną osobom rozpoczynającym studia na Politechnice Krakowskiej:
https://www.biblos.pk.edu.pl/informator-dla-studentow-2020
Znajdziecie tam m.in. najważniejsze informacje o lokalizacji i zapisach do BPK oraz link do kursu „Jak korzystać z Biblioteki PK”. Jego realizacja umożliwia zdalny zapis do biblioteki. W tym celu należy się zalogować na platformę e-learningową PK (instrukcje bezpośrednio na platformie),
a następnie otworzyć kurs na stronie Biblioteki.
Hasło do kursu dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki: fizyka.
Zapraszamy do biblioteki i życzymy miłego studiowania!
Zespół BPK
[Karolina Widomska, 2020-09-28 15:59]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się ze zmianami w Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich PK na rok akademicki 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-21 09:07]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 18-09-2020 roku pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:

mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-09-17 11:37]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotu zadatków wpłaconych z tytułu rezerwacji miejsc w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-17 08:40]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/21 na Wydziałach PK.
[Karolina Widomska, 2020-09-16 11:26]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
[Karolina Widomska, 2020-09-11 12:36]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Uchwałą dotyczącą organizacji siódmego semestru studiów w roku akademickim 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-10 10:46]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 10-09-2020 roku i 11-09-2020 roku pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:

mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-09-09 14:46]
W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie,
doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.
[Karolina Widomska, 2020-09-02 09:18]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 80 z dnia
13 sierpnia 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 01-09-2020 r. do
30-09-2020 r. przyjmowały będą interesantów wyłączenie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W celu umówienia terminu prosimy o kontakt:

karolina.widomska@pk.edu.pl

[Karolina Widomska, 2020-08-31 10:35]
Zasady organizacji egzaminów dyplomowych dla kierunku Fizyka techniczna studia II stopnia w miesiącu wrześniu 2020 roku na WIMiF.

1.    Egzaminy dyplomowe na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 81 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia z dnia 13 sierpnia 2020 r. znak R.0201.94.2020

Komunikacja prowadzona pomiędzy studentem, promotorem, recenzentem, jednostką dyplomującą i dziekanatem odbywa się kanałem komunikacyjnym uwzględniającym i umożliwiającym współdzielenie plików, z wykorzystaniem usługi Office 365.

2.    Planowane terminy przeprowadzenia egzaminów dyplomowych:   14-15 września 2020 roku
 
3.    Termin składania prac dyplomowych oraz kompletu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (w tym oświadczenie studenta, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 81 Rektora PK:     4 września 2020 roku

Komplet dokumentów określony w przepisach obowiązujących na wydziale należy składać w:
Dziekanacie WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F104)
lub
Instytucie Fizyki WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F107)

Przekazanie do Dziekanatu / Instytutu Fizyki skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, musi nastąpić nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

Oryginały wszystkich dokumentów, których skany zostały wcześniej przekazane na uczelnię oraz oryginał wniosku o wydanie dyplomu wraz z kompletem fotografii opatrzonych imieniem i  nazwiskiem studenta, student zobowiązany jest do przesłania pocztą (przesyłka rejestrowana) lub dostarczenia w inny sposób do właściwej jednostki uczelni, z zachowaniem wymaganych przepisami warunków bezpieczeństwa sanitarnego

(UWAGA: obowiązek dostarczenia fotografii dotyczy absolwentów, których dyplom zostanie wydany do 30 września 2020 r.; w dyplomach wydawanych od 1 października 2020 r. nie umieszcza się fotografii absolwenta)

4.    Przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej obowiązuje, zgodnie Zarządzeniem Rektora nr 81, do dnia 30 września 2020 roku. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej.

5.    Informacje o egzaminie: data, miejsce, forma i godzina rozpoczęcia egzaminu, powinna pojawić się na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office 365 nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu.

Informacje:
- Dziekanat
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl

- Instytut Fizyki:
mgr Katarzyna Karcz: Katarzyna.Karcz@if.pk.edu.pl, kkarcz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-08-24 10:52]
Szanowni Państwo,
od 10-08-2020 roku w celu umówienia terminu spotkania z pracownikiem Dziekanatu, prosimy kontaktować się mailowo: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-08-07 09:52]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW.
[Karolina Widomska, 2020-08-07 09:28]
Szanowni Państwo,
w dniu 05-08-2020 roku Dziekanat będzie zamknięty. Prosimy o kontakt mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl

Przypominamy również, że do dnia 31-08-2020 roku Dziekanat przyjmuje studentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
[Karolina Widomska, 2020-07-31 12:05]

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów oraz doktorantów na VI edycję konferencji studencko-doktoranckiej Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki 2020. Z uwagi na obostrzenia odbędzie się ona w formie online w dniach 24 - 27 sierpnia 2020 na platformie ZOOM. Referaty ustne będą transmitowane na żywo, zaś plakaty będą omawiane podczas równoległych dyskusji z ich autorami. Ponadto harmonogram Sympozjum przewiduje ciekawe warsztaty online z zakresu umiejętności miękkich. Wśród zaproszonych prelegentów swój udział już potwierdzili:

Dr hab. Andrzej Dragan (UW)

Prof. dr hab. Tomasz Bigaj (UW)

Prof. dr hab. Robert Hołyst (ICHF PAN)

Prof. dr hab. Jan Kisiel (UŚ)

Dr Przemysław Mróz (Caltech) 

Rejestracja uczestników czynnych potrwa do 1 sierpnia br. za pomocą formularza https://forms.gle/WqVA7Hhpm29AuUE76. Prace mogą przedstawiać studenci lub doktoranci wykonujących badania z fizyki i nauk pokrewnych. Uczestnicy bierni mogą zarejestrować się za pomocą formularza https://forms.gle/B1c9Vb91gfgGWNr39. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej: smn.fuw.edu.pl i facebookowej: https://www.facebook.com/SMNFUW/.

[Karolina Widomska, 2020-07-30 11:52]
Szanowni Państwo,
w dniach 28-07-2020 roku oraz 29-07-2020 roku Dziekanat będzie zamknięty. Prosimy o kontakt mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl

Przypominamy również, że do dnia 31-08-2020 roku Dziekanat przyjmuje studentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
[Karolina Widomska, 2020-07-24 13:52]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pierwszej edycji Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo
Klimatu we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
[Karolina Widomska, 2020-07-23 09:14]
Szanowni Państwo,
Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej
przyzna w roku 2020 nagrody za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia
osiągnięcia w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony
środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz
budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Prosmimy o zapoznanie się z plakatem konkursu.
[Karolina Widomska, 2020-07-14 13:26]
Szanowni Państwo,
proszę o zapoznanie się z informacją o organizowanym bezpłatnym spotkaniu online pt. Jak uzyskać
uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS
(https://www.bomis.pl/edukacja/jak-uzyskac-
uprawnienia-rzeczoznawcze-nadawane-przez-bomis/22) 
- BOMISalka, 10 lipca 2020 r. godz. 12.00. 

Absolwenci kierunków inżynierskich mają szansę pozyskania nowej wiedzy 
i umięjętności
w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych [maszyn i urządzeń] oraz formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji poprzez egzamin. Organizatorem spotkania jest Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl (https://www.fundacja.bomis.pl).
[Karolina Widomska, 2020-07-02 22:36]
Szanowni Państwo,

Politechnika Krakowska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wzór nr 1). Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 18,20 zł.

Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

Absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej. Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 2).

 


Dokumenty do pobrania:

 1. wzór nr 1 – wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami,
 2. wzór nr 2 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
[Karolina Widomska, 2020-06-17 15:44]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12-06-2020 roku (piątek) Dziekanat oraz Biuro Dziekana będą zamknięte
[Karolina Widomska, 2020-06-09 19:35]
Szanowni Państwo,
informujemy, że podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

[Karolina Widomska, 2020-06-09 19:33]
Szanowni Państwo, 
prosimy o zapoznanie się z Programem oraz Regulaminem Stypendiów Pomostowych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
[Karolina Widomska, 2020-06-07 23:01]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54 z dnia 22 maja 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 1.06.2020 roku do 31.08.2020 roku będą przyjmowały interesantów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:

karolina.widomska@pk.edu.pl

 

 

W przypadku spraw niewymagających bezpośredniego spotkania z pracownikiem

Dziekanatu/Biura Dziekana prosimy o kontakt:

 

Biuro Dziekana:

mgr Katarzyna Karcz

e-mail: kkarcz@pk.edu.pl

telefon: +48 504 032 595

 

 

Dziekanat:

mgr Sylwia Wojtkiewicz

e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

 

mgr Karolina Widomska

e-mail: ka