WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Ogłoszenia DziekanatuSzanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z możliwością wyboru lektoratu z języka obcego w roku akademickim 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-22 13:47]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się ze zmianami w Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich PK na rok akademicki 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-21 09:07]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 18-09-2020 roku pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:

mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-09-17 11:37]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotu zadatków wpłaconych z tytułu rezerwacji miejsc w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-17 08:40]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/21 na Wydziałach PK.
[Karolina Widomska, 2020-09-16 11:26]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
[Karolina Widomska, 2020-09-11 12:36]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Uchwałą dotyczącą organizacji siódmego semestru studiów w roku akademickim 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-10 10:46]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 10-09-2020 roku i 11-09-2020 roku pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:

mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-09-09 14:46]
W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie,
doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.
[Karolina Widomska, 2020-09-02 09:18]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 80 z dnia
13 sierpnia 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 01-09-2020 r. do
30-09-2020 r. przyjmowały będą interesantów wyłączenie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W celu umówienia terminu prosimy o kontakt:

karolina.widomska@pk.edu.pl

[Karolina Widomska, 2020-08-31 10:35]
Zasady organizacji egzaminów dyplomowych dla kierunku Fizyka techniczna studia II stopnia w miesiącu wrześniu 2020 roku na WIMiF.

1.    Egzaminy dyplomowe na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 81 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia z dnia 13 sierpnia 2020 r. znak R.0201.94.2020

Komunikacja prowadzona pomiędzy studentem, promotorem, recenzentem, jednostką dyplomującą i dziekanatem odbywa się kanałem komunikacyjnym uwzględniającym i umożliwiającym współdzielenie plików, z wykorzystaniem usługi Office 365.

2.    Planowane terminy przeprowadzenia egzaminów dyplomowych:   14-15 września 2020 roku
 
3.    Termin składania prac dyplomowych oraz kompletu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (w tym oświadczenie studenta, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 81 Rektora PK:     4 września 2020 roku

Komplet dokumentów określony w przepisach obowiązujących na wydziale należy składać w:
Dziekanacie WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F104)
lub
Instytucie Fizyki WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F107)

Przekazanie do Dziekanatu / Instytutu Fizyki skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, musi nastąpić nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

Oryginały wszystkich dokumentów, których skany zostały wcześniej przekazane na uczelnię oraz oryginał wniosku o wydanie dyplomu wraz z kompletem fotografii opatrzonych imieniem i  nazwiskiem studenta, student zobowiązany jest do przesłania pocztą (przesyłka rejestrowana) lub dostarczenia w inny sposób do właściwej jednostki uczelni, z zachowaniem wymaganych przepisami warunków bezpieczeństwa sanitarnego

(UWAGA: obowiązek dostarczenia fotografii dotyczy absolwentów, których dyplom zostanie wydany do 30 września 2020 r.; w dyplomach wydawanych od 1 października 2020 r. nie umieszcza się fotografii absolwenta)

4.    Przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej obowiązuje, zgodnie Zarządzeniem Rektora nr 81, do dnia 30 września 2020 roku. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej.

5.    Informacje o egzaminie: data, miejsce, forma i godzina rozpoczęcia egzaminu, powinna pojawić się na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office 365 nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu.

Informacje:
- Dziekanat
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl

- Instytut Fizyki:
mgr Katarzyna Karcz: Katarzyna.Karcz@if.pk.edu.pl, kkarcz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-08-24 10:52]
Szanowni Państwo,
od 10-08-2020 roku w celu umówienia terminu spotkania z pracownikiem Dziekanatu, prosimy kontaktować się mailowo: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-08-07 09:52]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW.
[Karolina Widomska, 2020-08-07 09:28]
Szanowni Państwo,
w dniu 05-08-2020 roku Dziekanat będzie zamknięty. Prosimy o kontakt mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl

Przypominamy również, że do dnia 31-08-2020 roku Dziekanat przyjmuje studentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
[Karolina Widomska, 2020-07-31 12:05]

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów oraz doktorantów na VI edycję konferencji studencko-doktoranckiej Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki 2020. Z uwagi na obostrzenia odbędzie się ona w formie online w dniach 24 - 27 sierpnia 2020 na platformie ZOOM. Referaty ustne będą transmitowane na żywo, zaś plakaty będą omawiane podczas równoległych dyskusji z ich autorami. Ponadto harmonogram Sympozjum przewiduje ciekawe warsztaty online z zakresu umiejętności miękkich. Wśród zaproszonych prelegentów swój udział już potwierdzili:

Dr hab. Andrzej Dragan (UW)

Prof. dr hab. Tomasz Bigaj (UW)

Prof. dr hab. Robert Hołyst (ICHF PAN)

Prof. dr hab. Jan Kisiel (UŚ)

Dr Przemysław Mróz (Caltech) 

Rejestracja uczestników czynnych potrwa do 1 sierpnia br. za pomocą formularza https://forms.gle/WqVA7Hhpm29AuUE76. Prace mogą przedstawiać studenci lub doktoranci wykonujących badania z fizyki i nauk pokrewnych. Uczestnicy bierni mogą zarejestrować się za pomocą formularza https://forms.gle/B1c9Vb91gfgGWNr39. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej: smn.fuw.edu.pl i facebookowej: https://www.facebook.com/SMNFUW/.

[Karolina Widomska, 2020-07-30 11:52]
Szanowni Państwo,
w dniach 28-07-2020 roku oraz 29-07-2020 roku Dziekanat będzie zamknięty. Prosimy o kontakt mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl

Przypominamy również, że do dnia 31-08-2020 roku Dziekanat przyjmuje studentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
[Karolina Widomska, 2020-07-24 13:52]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pierwszej edycji Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo
Klimatu we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
[Karolina Widomska, 2020-07-23 09:14]
Szanowni Państwo,
Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej
przyzna w roku 2020 nagrody za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia
osiągnięcia w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony
środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz
budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Prosmimy o zapoznanie się z plakatem konkursu.
[Karolina Widomska, 2020-07-14 13:26]
Szanowni Państwo,
proszę o zapoznanie się z informacją o organizowanym bezpłatnym spotkaniu online pt. Jak uzyskać
uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS
(https://www.bomis.pl/edukacja/jak-uzyskac-
uprawnienia-rzeczoznawcze-nadawane-przez-bomis/22) 
- BOMISalka, 10 lipca 2020 r. godz. 12.00. 

Absolwenci kierunków inżynierskich mają szansę pozyskania nowej wiedzy 
i umięjętności
w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych [maszyn i urządzeń] oraz formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji poprzez egzamin. Organizatorem spotkania jest Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl (https://www.fundacja.bomis.pl).
[Karolina Widomska, 2020-07-02 22:36]
Szanowni Państwo,

Politechnika Krakowska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wzór nr 1). Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 18,20 zł.

Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

Absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej. Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 2).

 


Dokumenty do pobrania:

 1. wzór nr 1 – wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami,
 2. wzór nr 2 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
[Karolina Widomska, 2020-06-17 15:44]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12-06-2020 roku (piątek) Dziekanat oraz Biuro Dziekana będą zamknięte
[Karolina Widomska, 2020-06-09 19:35]
Szanowni Państwo,
informujemy, że podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

[Karolina Widomska, 2020-06-09 19:33]
Szanowni Państwo, 
prosimy o zapoznanie się z Programem oraz Regulaminem Stypendiów Pomostowych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
[Karolina Widomska, 2020-06-07 23:01]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54 z dnia 22 maja 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 1.06.2020 roku do 31.08.2020 roku będą przyjmowały interesantów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:

karolina.widomska@pk.edu.pl

 

 

W przypadku spraw niewymagających bezpośredniego spotkania z pracownikiem

Dziekanatu/Biura Dziekana prosimy o kontakt:

 

Biuro Dziekana:

mgr Katarzyna Karcz

e-mail: kkarcz@pk.edu.pl

telefon: +48 504 032 595

 

 

Dziekanat:

mgr Sylwia Wojtkiewicz

e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

 

mgr Karolina Widomska

e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

 

[Karolina Widomska, 2020-06-03 15:37]
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informujemy, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia. Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie: 1. Audytor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025 - w terminie: 02 - 03.07.2020r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5892 2. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 - w terminie: 08 - 09.07.2020, 10.07.2020 r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5889%EF%BB%BF 3. Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego - w terminie: 27-28.06.2020, 04.07.2020, 11-12.07.2020 r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=6750 4. Kurs SEP - w terminie: 17-18.06.2020 r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5887 Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty po ich zakończeniu.
[Karolina Widomska, 2020-06-02 23:08]
Centrum Ewaluacji i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP UJ) prowadzi badanie „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”, które służy poznaniu opinii studentek i studentów na temat pomocy materialnej na uczelniach wyższych. Do udziału w badaniach zapraszamy studentki i studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 lub/i 2019/2020 wnioskowali o stypendium socjalne, na uczelni, w której studiują. Nie liczy się skutek złożenia wniosku (uzyskanie stypendium lub nie), ale sam fakt uczestniczenia w procedurze wnioskowania. Badanie polega na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, która będzie trwała od 45 do 60 minut. Badanie będzie mieć charakter anonimowy (udzielone odpowiedzi nie będą mogły być powiązane z danymi osobowymi badanej lub badanego), a uzyskane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Dla osób biorących udział w badaniu przewidziany jest bon o wartości 50 zł, który można zrealizować w każdym salonie Empik na dowolnie wybrany produkt. Osoby wyrażające chęć udziału w badaniu proszone są o kontakt na adres e-mail: daria.wojcik@student.uj.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-06-02 09:29]
Szanowni Państwo,
bardzo proszę, aby ci z Państwa, którzy jeszcze nie dostarczyli podania o przepisanie ocen na semestr letni roku akademickiego 2019/20, zrobili to najpóżniej do 01.06.2020 roku (poniedziałek). Dokument (do pobrania tutaj) proszę przesłać na karolina.widomska@pk.edu.pl.
Ogłoszenie dotyczy studentów Fizyki technicznej oraz Nanotechnologii i nanomateriałów.
[Karolina Widomska, 2020-05-27 20:46]
Sanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informujemy, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia. Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie: 1. 3ds MAX/modelowanie i wizualizacja - w terminie 05-22.06.2020 r. - szczegóły 2. BIM Autodesk Revit - 1 stopień - w terminie 06-10.06.2020 r. - szczegóły 3. BIM Autodesk Revit - 2 stopień - w terminie 15-20.06.2020 r. - szczegóły Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty po ich zakończeniu.
[Karolina Widomska, 2020-05-22 16:41]
NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2020

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłasza konkurs na „Nagrody
Miasta Krakowa – 2020”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne
osiągniecia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących
następujące dziedziny:

 * kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej,
  muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności
  kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury
  Krakowa w kraju i za granicą
 * nauka i technika – w zakresie prac naukowo – badawczych,
  edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań
  procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji
  i zarządzania
 * sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy,
  świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące
  osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania
  kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa
 * za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich
  wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace

W konkursie preferowane będą osiągniecia mające pośredni lub bezpośredni
związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce wyczynu lub
powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą
przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w
2019 roku.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa 
(Procedura KD-7 lub pobierz tutaj). 

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem
dokumentów należy składać do pojemnika na korespondencję do UMK
znajdującego się w holu Magistratu lub w Kancelarii Magistratu, okienko
nr 5 (po ponownym uruchomieniu), pl. Wszystkich Świętych 3-4, do dnia 20
lipca 2020 roku.


W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z
krótkim streszczeniem (max. 1 strona A4).


Uwaga: 

Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród.

Wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 11 65.
[Karolina Widomska, 2020-05-22 12:04]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na PK do dnia 16.06.2020 roku, zmianie ulega termin uzupełnienia braków punktowych w ramach rejestracji na następny semestr z długiem kredytowym. Macie Państwo czas do dnia 31.05. 2020 roku. Termin ten jest ostateczny.
[Karolina Widomska, 2020-05-06 00:50]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 40 z dnia 29.04.2020 roku dotyczącego m.in. zawieszenia zajęć na PK do 16.06.2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-04-30 14:06]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PK nr 39 z dnia 28.04.2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-04-29 13:43]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana nr 1 z dnia 28.04.2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-04-29 13:41]
Zajęcia dydaktyczne z obowiązkowego przedmiotu Wychowanie fizyczne na
platformie e-learningowej dla studentów wszystkich wydziałów I i II
stopnia objętych planem.

Ścieżka do kursu: http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=2121
lub: Kursy — Inne — Wychowanie Fizyczne — wszystkie wydziały

Kurs dostępny bez hasła dostępu z koniecznością zapisania się samodzielnego.
[Karolina Widomska, 2020-04-22 14:57]
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji
Naukowej "Zmiany we współczesnym świecie w obliczu pandemii",
organizowanej przez Polish Academy of Social Sciences and Humanities in
London. Wszelkie informacje dostępne są tutaj. 
[Karolina Widomska, 2020-04-21 17:22]
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z regulaminem XV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Wszelkie informacje dostępne są tutaj.
 
[Karolina Widomska, 2020-04-21 05:36]
Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Rektora PK z dnia 9 kwietnia 2020 r.
(zmieniającym Zarządzenie nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r.) -
zawiesza się zajęcia dydaktyczne: na stacjonarnych i niestacjonarnych
studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach
podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
prowadzonych przez Politechnikę Krakowską w okresie do dnia 3 maja 2020 r.
[Karolina Widomska, 2020-04-10 19:12]

Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informują, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju – będą zamknięte. Pracownicy będą pracować zdalnie.

 

mgr Katarzyna Karcz

e-mail: kkarcz@pk.edu.pl

telefon: +48 504 032 595

 

mgr Sylwia Wojtkiewicz

e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

 

mgr Karolina Widomska

e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:56]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż termin zmniejszenia długu kredytowego (tzw. krótkiego warunku) zostaje przesunięty do dnia 22.04.2020 roku (dla studentów stacjonarnych) w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Karkowskiej.
[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:44]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora PK z dnia 20.03.2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłaty za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na PK - terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne zostają przesunięte.
[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:40]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13-03-2020 roku Dziekanat i Biuro Dziekana będę zamknięte. W pilnych przypadkach prosimy o kontakt:

Biuro Dziekana: Pani Katarzyna Karcz, tel. 504032595
Dziekanat: Pani Karolina Widomska, e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-03-12 13:31]
Szanowni Państwo,
dyplomy ukończenia studiów wydawane będą od 03-03-2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-03-02 09:34]

Szanowni Państwo,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż w dniu 27.02.2020 roku będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

[Karolina Widomska, 2020-02-26 09:34]

Szanowni Państwo,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przypomina, że na obowiązkowe podpisanie ślubowania macie Państwo czas od 24-02-2020 do 06-03-2020. Po tym terminie nastąpi skreślenie Państwa z listy studentów.

[Karolina Widomska, 2020-02-25 10:18]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż w dniach 20-21.02.2020 roku będzie nieczynny z powodu rozliczenia  zakończonej sesji egzaminacyjnej.

[Karolina Widomska, 2020-02-19 13:21]
Szanowni Państwo,
dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, w dniu 18-02-2020 roku będzie nieczynny z powodu rozliczenia  zakończonej sesji egzaminacyjnej.
[Karolina Widomska, 2020-02-17 11:39]
Szanowni Państwo,
dyżury/konsultacje Pani Prodziekan Małgorzaty Duraj odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach: 12.00-14.00.
[Karolina Widomska, 2020-01-20 15:19]
[Karolina Widomska, 2020-01-20 15:19]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska