WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Ogłoszenia DziekanatuSzanowni Państwo,

bardzo proszę o zapoznanie się z broszurą dot. konkursu Student-Wynalazca, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską, przeznaczonego dla Studentów i Doktorantów.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-12-02 14:32]
Szanowni Państwo,
 
informuję, że rozpoczęła się XII edycja konkursu Interstudent, w którym Fundacja Edukacyjna Perspektywy nagradza najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach.

Poszukiwani są ludzie ambitni, ale przede wszystkim aktywni, zaangażowani, budujący mosty między kulturami, którzy nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też wykazują „ponadnormatywne” zaangażowanie społeczne, naukowe lub sportowe.

Kandydatów reprezentujących wszystkie kierunki i stopnie studiów oraz wszystkie kraje zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy międzynarodowej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://studyinpoland.pl/interstudent/2022/#regulamin

Zgłoszenia w formie wypełnionej i podpisanej ankiety do 17 grudnia 2021 r. należy przesłać na adres m.chrostna@perspektywy.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-11-23 11:31]
Szanowni Państwo,

Na Politechnice istnieje możliwość zakupienia polisy NNW oraz OC. 
 
W ofercie są dwa warianty ubezpieczenia: pakiet NNW oraz NNW+OC.

Sprzedaż trwa do 10 grudnia 2021.

Szczegóły: 
https://www.facebook.com/events/1221297308339652
 
W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości - prosimy o kontakt z Wiceprzewodniczącym Samorządu Studenckiego PK - p. Krzysztofem Kusakiem (Tel.:+48690495933, mail: krzy.kusak@gmail.com).

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-11-22 12:11]
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.
 
W miesiącu grudniu br. zostało zaplanowane m.in. szkolenie:
 
 
Termin szkolenia: 11 i 18.12.2021 r.
Czas trwania: 16 godzin
 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
- posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej
- wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub wpis na II stopień studiów
- dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z semestru poprzedzającego bieżący semestr i wpisie na kolejny semestr.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-11-18 11:49]
Szanowni Studenci,

Dziekanat WIMiF informuje, iż na rok 2021/2022 oraz 2022/2023 - nowym Przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WIMiF został p. Damian Rożkowicz (kierunek: Fizyka techniczna).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-29 13:19]
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

Od bieżącego tygodnia uruchomiona została rekrutacja na warsztaty z zakresu:
- autoprezentacji i wystąpień publicznych (6 h),
- sztuki negocjacji - WIN-WIN (6 h),
- zarządzania zespołem (6 h),
- zakładania START UPu (16 h),
- kreatywnego myślenia (6 h),
- zakładania firmy (8 h),
- tworzenia biznesplanu (16 h).

Warunkiem udziału w warsztatach jest:
1) posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej,
2) wpis na co najmniej czwarty semestr studiów stacjonarnych I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów),
3) dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego semestru.

Studenci mogą brać udział w dowolnej ilości warsztatów!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-27 16:40]
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wydłużony został termin składania podania o przepisanie ocen. Ostateczny termin upływa w dniu 10/11/2021 roku.
W przypadku niezłożenia podania w wyznaczonym terminie - oceny nie zostaną zaimportowane (wtedy pozostanie konieczność bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia).
[Karolina Widomska, 2021-10-27 14:29]
Szanowni Państwo,

Dziekan WIMiF dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof PK - na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WIMiF - ogłasza godziny dziekańskie w dniu 2 listopada 2021 roku dla wszystkich studentów I i II stopnia (Komunikat nr 6 z dnia 22 października 2021 roku).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-22 09:43]
Szanowni Państwo,
 
Prosimy o zapoznanie się z informacjami ws. konkursu plastycznego: „Szanuję innych na drodze.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-20 12:47]
Szanowni Państwo,

w imieniu Prorektora ds. Studenckich, dr inż. Marka Bauera, przesyłam zaproszenie oraz informację dot. VI edycji Konferencji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-19 20:14]
Szanowni Studenci czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich kierunków realizowanych na Politechnice Krakowskiej !

Bardzo prosimy o zapoznanie się z projektem: PIKAP (Programowanie Indywidualnych Kompetencji Absolwentów Politechniki).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-19 19:57]
Szanowni Państwo,

w imieniu Prorektora ds. Studenckich, dr inż. Marka Bauera przekazuję wiadomość dot. V edycji Legii Akademickiej.

Osoba udzielająca pomocy organizacyjnej zainteresowanym osobom to: Pan mgr inż. Paweł Pruś (pawel.prus@pk.edu.pl; 12 628 25 50).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-15 11:24]
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż ostateczny termin składania zaświadczeń lekarskich studentów kierunku: Nanotechnologie i nanomateriały został wyznaczony na dzień 15-10-2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek problemów z dotrzymaniem p/w terminu (ze względu np. na wydłużony okres oczekiwania na wizytę lekarską w Małopolskim Ośrodku Medycyny pracy) - należy skontaktować się z dziekanatem (karolina.widomska@pk.edu.pl).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-13 13:38]
PODANIE O PRZEPISANIE OCEN

Przypominamy, iż studenci chcący przepisać dotychczasowe zaliczenia z przedmiotów z poprzednich semestrów - zobowiązani są złożyć w terminie do 15-10-2021 roku czytelnie wypełnione podanie o przepisanie ocen.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-13 13:35]
Politechnika Krakowska organizuje w terminie od 25 października do 17 grudnia 2021 r. zajęcia wyrównawcze z przedmiotu: Matematyka
dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2021/22 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki.

Celem zajęć jest wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu abiturientów do podjęcia studiów oraz wyrównanie poziomu wiedzy studentów na pierwszym roku studiów.

Studenci nie ponoszą odpłatności za udział w zajęciach, program jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Deklaracje udziału w zajęciach wyrównawczych należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje w sprawie zajęć są dostępne w Dziekanacie Wydziału.

Zachęcamy do udziału w zajęciach. Liczba miejsc jest ograniczona!
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-13 13:04]
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 14/10/2021 roku nie będzie możliwości przedłużania legitymacji. Wyjątkowo zapraszamy w piątek od 10.00 do 12.00.

[Karolina Widomska, 2021-10-13 12:18]
Szanowni Studenci I roku,
 
Na prośbę Lektorzy Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej - proszę o zapoznanie się z informacją.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-07 17:46]
Szanowni Studenci I roku,
  
Na prośbę Uprzejmie proszę Centrum Sportu i Rekreacji PK - uprzejmie proszę o zapisywanie się do grup: https://ws.csir.pk.edu.pl/.
 
Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie CSiR, przy ul. Kamiennej 17 (hala).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-07 17:46]

Szkolenie Studentów Pierwszego Roku !!!

Obowiązkowe Szkolenie Studentów Pierwszego Roku, organizowane przez Samorząd Studencki PK odbędzie się w dniu: 6 października 2021 roku, przy ul. Podchorążych 1, zgodnie z harmonogramem jak poniżej:

 

Kierunek

Miejsce

Godzina

Grupa

Inżynieria materiałowa

Sala F201

12:00

11P1

Sala F201

14:00

11P2

Fizyka techniczna

Sala F202

12:30

Nazwiska: B-K

Sala F202

14:30

Nazwiska: L-Ż

Nanotechnologie i nanomateriały

Sala F203

13:00

Nazwiska: A-L

Sala F203

15:00

Nazwiska: Ł-Z

 

Szkolenie Studentów Pierwszego Roku jest szkoleniem obowiązkowym!

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego: Damian Rożkowicz (damian.rozkowicz@gmail.com)
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-05 15:01]
Szanowni Państwo,
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w trakcie zajęć.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-01 09:01]
Szanowni Państwo,

Na prośbę Studium Języków Obcych PK - uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją dla pierwszego roku w sprawie lektoratów, jak również z ogłoszeniem w sprawie zajęć z języka niemieckiego. 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-10-01 08:38]
Szanowni Państwo,

Władze Dziekańskie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie - mają zaszczyt zaprosić wszystkich studentów oraz pracowników WIMiF na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2021/2022, w dniu 4 października 2021 r. o godz. 13:00, w budynku „Działowni”,  przy ul. Warszawskiej 24.

W programie przewidziana jest uroczysta immatrykulacja studentów I roku oraz wykład Inauguracyjny: "Rozwój druku 3D i jego przyszłość", który wygłosi Pan Mateusz Góra.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Harmonogramem spotkań organizacyjnych i szkoleń dot. studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia wszystkich kierunków, jak również Komunikatem nr 5 Dziekana WIMiF dot. godzin dziekańskich dla studentów WIMiF.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-09-20 15:00]
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.
  
Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie:
Kurs SEP - w terminie 29-30.09.2021 r.,
Zarządzanie projektami PRINCE 2 - w terminie 27-29.09.2021 r.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
– posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej,
– wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów),
– dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego zaliczonego semestru.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-08-23 09:23]
Szanowni Państwo,
15 sierpnia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 roku uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464). Przypominamy, iż legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia, tj. do dnia 14 października 2021 roku.
[Karolina Widomska, 2021-08-18 10:48]
Szanowni Państwo,

Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy - Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki będzie nieczynne w dniach: 2-16 sierpnia 2021 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-07-30 15:42]
Szanowni Państwo,

Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy trwający do 31-08-2021 roku - dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki uprzejmie informuje, iż przyjmowanie studentów odbywa się wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt telefoniczny:

- 012-628-25-81
- 0503-744-815


Uwaga! Dziekanat w miesiącu sierpniu będzie czynny od poniedziałku do czwartku (w godzinach od 08:00 do 13:00).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-07-22 10:58]
Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie Fundacji Wspierania Młodych Talentów, kierowaną przez prof. dr. hab. inż. Janusza Magierę.

Termin dostarczania formularzy w wersji papierowej do dziekanatu WIMiF, przy ulicy Podchorążych 1 (pokój F104) - upływa z dniem 21-07-2021 roku, o godz.10:00.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-07-19 14:49]
Office 365 A3 dla studentów PK!

Od kilku lat Politechnika Krakowska posiada edukacyjną licencję na usługę Office 365 A1. W ramach tej licencji każdy pracownik i student PK ma możliwość korzystania z popularnych aplikacji biurowych: Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote w wersji internetowej (online) oraz usług takich jak: Exchange, OneDrive, SharePoint i Teams.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-30 16:27]
Szanowni Studenci 6-ego semestru 1 stopnia wszystkich kierunków na WIMiF,

Informujemy, iż termin składania deklaracji wyboru tematu prac dyplomowych (kierunki: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały) został określony na dzień: 30 czerwca 2021 roku.

Termin składania deklaracji wyboru tematu prac dyplomowych
(kierunek: Inżynieria materiałowa) został wydłużony do dnia: 14 września 2021 roku.

Ze względu na obecną sytuację - uzupełnione deklaracje (z podpisem studenta oraz promotora) można przesyłać skanem:

- do właściwej jednostki dyplomującej (Katedry Inżynierii Materiałowej/Katedry Fizyki),

- do Dziekanatu WIMiF
:

1/ Kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały
P. Karolina Widomska - karolina.widomska@pk.edu.pl
2/ Kierunek: Inżynieria matriałowa
P. Agata Stecyk - agata.stecyk@pk.edu.pl

Oryginały deklaracji należy dostarczyć najpóźniej przed obroną do właściwej Katedry (Fizyki lub Inżynierii Materiałowej).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-30 16:19]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, iż uległy zmianie numery kont bankowych studentów. W systemie zostały wygenerowane nowe numery kont o wyznaczniku 249000181112 (obsługiwane przez Alior Bank).
Stare numery kont o wyznaczniku 106001351112 (obsługiwane przez bank BPH) aktywne były do 31/05/2021 roku.
[Karolina Widomska, 2021-06-21 12:50]
Szanowni Studenci,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM NR 81 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 16 czerwca 2021 roku, w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-17 15:36]
Szanowni studenci 3 semestru 2 stopnia (semestr dyplomowy).

Dziekanat WIMiF uprzejmie prosi o kontakt osoby, które planują podejść do egzaminu dyplomowego w dniach 23 i 30 czerwca 2021 roku. 

Przypomina się, iż zgodnie z procedurą dyplomowania w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 - 7 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym musi zostać założony dedykowany kanał na MS Teams dla każdego studenta.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-06-10 10:40]
Szanowni Studenci,

w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej.

W dniach 11-12 czerwca odbywać się będzie szkolenie z zakresu "Przeprowadzanie analiz i symulacji energetycznych budynków przy użyciu programu Design Builder" (16 godz.).

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
posiadanie statusu studenta Politechniki Krakowskiej
wpis na co najmniej czwarty semestr studiów I stopnia lub II stopnia (wszystkich semestrów)
dostarczenie do sekretariatu Centrum Jakości wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego semestru – w tym przypadku semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod linkiem.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-20 16:54]
Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 2 Dziekana WIMiF dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK, z dnia 12 maja 2021 roku, dotyczącym przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim, w roku akakdemickim 2020/21 (zgodnie z Zarządzeniem nr 63 JM Rektora PK z dnia 11 maja 2021 roku).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-13 14:09]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021:

- 12 maja 2021 roku (Święto Szkoły),

- 23 maja 2021 roku (Zielone Świątki),
- od 3 czerwca do 4 czerwca 2021 roku (przerwa – Boże Ciało),

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-11 13:47]

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że termin złożenia deklaracji wyboru tematu pracy dyplomowej na studiach I stopnia upływa 15 czerwca 2021 roku. Bardzo proszę o dotrzymanie tego terminu.

[Karolina Widomska, 2021-05-11 08:49]
Szanowni Państwo,

Zwrócono się z prośbą o udostępnienie anonimowej i dobrowolnej ankiety studentom dotyczącej wpływu nauczania zdalnego na poziom aktywności oraz występowanie dolegliwości bólowych wśród studentów uczelni wyższych w czasie pandemii COVID-19. 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 16:55]
Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy na konferencję Akademia e-Learningu, organizowaną przez Centrum e-Edukacji, FutureLab, Samorząd Studencki PK i Fundację Samorządu Studentów PK, która odbędzie się 18 maja 2021 roku w trybie online.
 
Dla pracowników i studentów Politechniki udział w konferencji jest darmowy.
 
Chęć udziału w konferencji można zgłosić online wybierając opcję „bilet uczelniany” i wpisać kod wygenerowany dla pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej: PK18maja.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 11:06]
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem dotyczącym naboru letniego wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego, proszę o zapoznanie się z Uchwałą Senatu PK z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 37/f/04/2021.

W p/w sprawie - bardzo proszę o kontakt z Dziekanatem WIMiF, z Panią Karoliną Widomską (karolina.widomska@pk.edu.pl) od dnia 11 maja 2021 roku.

Planowany termin przyjmowania oryginałów w pełni uzupełnionych wniosków studentów WIMiF wraz z załącznikami i oświadczeniami - upływa z dniem 15 maja 2021 roku.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 10:55]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, w dniach: od 29 kwietnia do 3 maja 2021 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej) jest przerwa od zajęć.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-28 13:20]
Szanowni Państwo,

Na portalu pacjent.gov.pl pojawiła się informacja dotycząca szczepień przeciwko COVID-19 dla obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce legalnie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-26 15:55]
Uwaga! Zmiana kont bankowych!

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ulegają zmianie numery kont bankowych studentów. W systemie zostały wygenerowane nowe numery kont o wyznaczniku 249000181112 (obsługiwane przez Alior Bank).

Stare numery kont o wyznaczniku 106001351112 (obsługiwane przez bank BPH) będą aktywne do dnia 31 maja 2021 roku.

Po tej dacie wszystkie wpłaty wykonane na stare numery kont, nie będą przyjmowane, a konta zostaną dezaktywowane.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-22 14:42]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż rozpoczął się nabór do VI edycji Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polską Grupę Energetyczną S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Nabór trwa do 15 maja 2021 r. 
Po więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z listem Pana Michała Kurtyki - Ministra Klimatu i Środowiska.
[Karolina Widomska, 2021-04-14 15:14]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 - 2 kwietnia 2021 roku oraz 9 kwietnia 2021 roku- Dziekanat WIMiF będzie zamknięty.

Pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:
- mgr Karolina Widomska 
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl
- inż. Agata Stecyk 
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl
- mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-04-08 17:33]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, w dniach: od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r. jest przerwa świąteczna (Wielkanoc).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-26 10:22]
Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021, 24 marca (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-23 09:32]
Szanowni Państwo,

Ze względu na panującą pandemię oraz wymogi bezpieczeństwa - uprzejmie informujemy, iż Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przyjmuje studentów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:

mgr Karolina Widomska (kierunek: Fizyka techniczna oraz Nanotechnologie i nanomateriały)
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

inż. Agata Stecyk (kierunek: Inżynieria materiałowa)
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl

mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

Uwaga! Przypominam, iż środa jest dniem wewnętrznym.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-19 10:01]
Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronionych w roku akademickim 2019/2020.

Należy wypełnić Oświadczenie uczelni i autora oraz kartę zgłoszeniową.

Termin zgłaszania prac upływa 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-03-09 12:31]
Studium Języków Obcych PK zaprasza na kursy językowe w semestrze letnim 2020/2021:

- kursy języka angielskiego przygotowujące do egzaminów TELC B2 (ogólnego i technicznego),
- zajęcia indywidualne (j. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski).

W związku z obowiązującymi obostrzeniami kursy będą odbywały się online.
  
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-26 12:00]
Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z rozkładem zajęć z WF dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/2021 (I rok, I stopień).

Szczegóły oraz kody dostępu do Microsoft Teams zostały zamieszczone w ogłoszeniu, w Wirtualnym Dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-26 11:31]

Szanowni studenci I semestru II stopnia,

 

Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż ostateczny termin podpisania ślubowania przez studentów I semestru II stopnia mija z dniem 14 marca 2021 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK – „Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu czternastu dni od ustalonego na wydziale terminu złożenia ślubowania przez osoby wpisane na listę studentów”).


W dniu 15 marca 2021 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów za brak podjęcia studiów.

 

Terminy przyjęć w celu podpisania ślubowania

oraz doniesienia oryginałów dokumentów rekrutacyjnych

Fizyka techniczna (p. Karolina Widomska)

Inżynieria materiałowa (p. Agata Stecyk)

01.03.2021

02.03.2021

05.03.2021

04.02.2021

08.03.2021

09.03.2021

12.03.2021

11.03.2021

Przyjęcia w godzinach: 10:00 - 13:00

 

 

Jeżeli dany student nie ma fizycznej możliwości podpisania ślubowania (m.in. ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju) - proszony jest o bezzwłoczny kontakt z Dziekanatem WIMiF:

- telefoniczny: 012-628-2581

- mailowy:

1/ karolina.widomska@pk.edu.pl (kierunek: Fizyka techniczna),

2/ agata.stecyk@pk.edu.pl (kierunek: Inżynieria materiałowa).

 

Studenci nieposiadający legitymacji studencki PK – proszeni są również o kontakt z Dziekanatem WIMiF.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-25 17:38]
Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym pierwszych zajęć lektoratu języka obcego dla studentów rozpoczynających lektorat w semestrze letnim, w roku akademickim 2020/21.

Szczegóły zostały zamieszczone na stronie SJO.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-23 10:25]
Szanowni Państwo,
wystartował projekt wsparcia rozwoju naukowego wybitnych studentów. Uczestnicy programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Oferty można składać do 15 marca 2021 r.
Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety
[Karolina Widomska, 2021-02-19 11:48]

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem 
Dziekana WIMiF dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK (nr 1/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku):

1/ wszystkie zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w sesji zimowej 2020/2021 dla studentów WIMiF odbywają się w trybie zdalnym,
2/ wszystkie zajęcia dla wszystkich kierunków i trybów studiów WIMiF w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym.

Szczegóły przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2020/2021 zostaną podane w późniejszym terminie.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-02-18 16:03]
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją Projektu pn. Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. 
Szkolenia są skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.
 
Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie:
 
- KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO - w terminie:  09/03/2021 r. – 29/06/2021 r. (ostatnia edycja!) - szczegóły na stronie: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5916
 
- STATISTICA – zaawansowane narzędzie analiz statystycznych – w terminie: 06/03/2021 r. i 13/03/2021 r. - szczegóły na stronie: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5914
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne certyfikaty o jego ukończeniu.
 
 
[Karolina Widomska, 2021-02-08 10:04]
Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o kontakt w przypadku nieprawidłowej nazwy wydziału w JSA/ASAP. To ważne przed wgraniem przez Państwa pracy dyplomowej do systemu.

W przypadku zauważenia p/w błędu - uprzejmie proszę o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl

[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-16 22:01]
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Szkolenie zaplanowane w dniach 11 i 18 lutego 2021 r.:

Statistica - zaawansowane narzędzie analiz statystycznych (szczegóły na stronie: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5914)

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line przez Instytut Informatyki Stosowanej (Wydział Mechaniczny).

Uczestnicy kursu otrzymują stosowny certyfikat o jego ukończeniu.
[Karolina Widomska, 2021-01-13 12:44]
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Szkolenie zaplanowane w najbliższym czasie:

Kurs języka chińskiego (w terminie 25.01.2021r. - 12.05.2021 r.) - szczegóły na stronie:   http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5916

Uczestnicy kursu otrzymują stosowny certyfikat o jego ukończeniu.
[Karolina Widomska, 2021-01-11 07:48]
Dziekanat WIMiF informuje, iż zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 127 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 1 grudnia 2020 r. - zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w sesji egzaminacyjnej w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. organizowane są w sposób zdalny.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-08 18:15]
Studenci Politechniki Krakowskiej zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską od roku 2010.

Pięciu laureatów Konkursu będzie reprezentowało swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2021 roku.

Politechnika, jako organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2021.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-01-04 09:59]
Szanowni Państwo,
informujemy o rozpoczęciu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej.
Zgodnie z decyzją Ministra Obrony
Narodowej, w roku akademickim 2020/2021 szkolenie realizowane będzie w trzech modułach: podstawowym, podoficerskim oraz pilotażowo uruchomionym module oficerskim. Szczegółowe zasady oraz zakres zadań związanych z realizacją programu określono w decyzji nr 164/MON z dnia 27-11-2020 roku. Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału  w IV edycji programu "Legia Akademicka".
[Karolina Widomska, 2020-12-21 15:27]
Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informuję, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia.

Szczegóły zostały przesłane Państwu w ogłoszeniu w Wirtualnym Dziekanacie.

Uczestnicy szkoleń otrzymają stosowne certyfikaty po ich zakończeniu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-12-07 15:30]
Szanowni Państwo,

przypominamy, że istnieje możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wzór nr 1). Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 18,20 zł.

Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

Absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej. Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 2).

 


Dokumenty do pobrania:

 1. wzór nr 1 – wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami,
 2. wzór nr 2 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
[Karolina Widomska, 2020-12-03 14:54]
Szanowni Państwo,

Ze względu na panującą pandemię oraz wymogi bezpieczeństwa - uprzejmie informujemy, iż Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przyjmuje studentów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.


W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:

mgr Karolina Widomska
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

inż. Agata Stecyk
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl

mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-30 13:06]
Samorząd Studencki przypomina o kończącym się okresie sprzedaży ubezpieczeń NNW. W tym roku po raz pierwszy ubezpieczenie można nabyć online. Więcej szczegółów oraz sprzedaż na stronie Samorządu.

W przypadku braku możliwości zakupu ubezpieczenia online - prosimy o kontakt mailowy: biuro@samorzad.pk.edu.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-27 21:29]
Na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności rozporządzenia MNiSW - legitymacje studenckie z hologramem ważnym do dnia 31 marca 2020 r. lub 30 września 2020 r. pozostają obecnie ważne bezterminowo (60 dni po uchyleniu rozporządzenia MNiSW).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-25 11:10]
W związku z zaplanowanym opiniowaniem kandydatów na Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki w dniu 25 listopada 2020 roku - Dziekan dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK ogłasza godziny dziekańskie w tym dniu, w godzinach: 10:00 – 14:00.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-23 17:32]

Szanowni Państwo,

 

Aby przedłużyć ważność konta i móc korzystać ze zbiorów Biblioteki PK - należy zrobić zdjęcie posiadanej legitymacji studenckiej z dwóch stron (aktualny hologram nie jest wymagany) i przesłać na adres Wypożyczalni PK: wypozyczalnia.bpk@pk.edu.pl.

[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-20 13:07]
Zapraszamy studentów i absolwentów naszego Wydziału do udziału w Wirtualnych targach pracy projektu PIKAP, wydarzenie odbędzie się online 18 listopada 2020 w godz. 9.00 - 16.00. W ramach targów, będzie można zapoznać się z ofertami pracy/praktyk/staży, którymi dysponują wystawcy Biura Karier. Będzie można też przesłać swoje CV i porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstw. Obowiązują zapisy na wydarzenie (tylko osoby zapisane otrzymają link do platformy targowej). Aby się zarejestrować, należy założyć konto na platformie z testami kompetencyjnymi Biura Karier PK: pk.eduportal.pl, lub napisz maila bezpośrednio na adres projektu PIKAP: pikap@pk.edu.pl.

Pierwszeństwo udziału w targach mają uczestnicy projektu PIKAP. Więcej informacji na temat wydarzenia i wystawców znaleźć można na stronie: https://www.facebook.com/events/276411003665848Wirtualne targi pracy
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-12 16:30]
Zapraszamy do udziału w programie "Warm up your business" przeznaczonego dla studentów, doktorantów, absolwentów oraz startupów organizowanym przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA i Park Naukowo - Technologiczny w Opolu sp. z o.o. Szczegóły znajdziecie Państwo w ogłoszeniu w Wirtualnym Dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-11-04 18:12]
Zachęcamy studentów naszego Wydziału do udziału w konkursieFUTUREPROOFING HEALTHCARE – W POSZUKIWANIU WZORCÓW ORGANIZACJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA”. Szczegóły zostały zamieszczone w ogłoszeniu w Wirtualnym Dziekanacie.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-26 15:33]
Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z dnia 23 października 2020 r.
 
W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną zawieszam wszystkie zajęcia stacjonarne dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki do dnia 11 listopada 2020 r. Jednocześnie zarządzam zajęcia zdalne z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności. Zarządzenie obowiązuje od dnia 26 października 2020 r.
 
dr hab. Andrzej Woszczyna
Dziekan WIMiF
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-24 21:05]
Zgodnie z decyzją Władz Dziekańskich Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki - 
podejście 3-ie, w protokołach egzaminacyjnych z sesji letniej w roku akademickim 2019/20 na kierunkach: Fizyka technicznaInżynieria materiałowa oraz Nanotechnologie i nanomateriały (studia stacjonarne I i II stopnia), zostaje przedłużone do dnia 27 października 2020 roku.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-22 23:18]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z możliwością wyboru lektoratu z języka obcego w roku akademickim 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-10-21 10:36]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż ostateczny termin podpisania ślubowania przez studentów I semestru I roku mija z dniem 14 października 2020 roku (zgodnie z § 24, ust. 2 Regulaminu Studiów na PK - Dziekan stwierdza niepodjęcie studiów w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia przez osobę przyjętą na studia ślubowania, o którym mowa w § 8 ust. 1, w ciągu czternastu dni od ustalonego na wydziale terminu złożenia ślubowania przez osoby wpisane na listę studentów).

W dniu 15 października 2020 roku nastąpi skreślenie takich osób z listy studentów za brak podjęcia studiów.


Jeżeli dany student nie ma fizycznej możliwości podpisania ślubowania (m.in. ze względu na sytuacje epidemiologiczną w naszym kraju) - proszony jest o bezzwłoczny kontakt telefoniczny: 012-628-2581 lub mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl, agata.stecyk@pk.edu.pl, swojtkiewicz@pk.edu.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-13 10:42]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 104 z dnia 05 października 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 12.10.2020 roku do odwołania będą przyjmowały interesantów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.


Nie dotyczy studentów I roku, którzy do dnia 14-10-2020 roku zobowiązani są złożyć ślubowanie oraz odebrać legitymację!
 

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:
karolina.widomska@pk.edu.pl lub agata.stecyk@pk.edu.pl

 
W przypadku spraw niewymagających bezpośredniego spotkania z pracownikiem
Dziekanatu/Biura Dziekana prosimy o kontakt:
 
Biuro Dziekana:
mgr Katarzyna Karcz
e-mail: kkarcz@pk.edu.pl
telefon: +48 504 032 595
 
 
Dziekanat:
mgr Sylwia Wojtkiewicz
e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl
 
mgr Karolina Widomska
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

inż. Agata Stecyk
e-mail: agata.stecyk@pk.edu.pl

 
[Karolina Widomska, 2020-10-11 16:28]

Szanowni Państwo,
zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z dnia 08 października 2020 roku, wszystkie zajęcia stacjonarne dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zawieszone są do dnia 25 października 2020 roku. Jednocześnie zarządzone są zajęcia zdalne z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności.

Zarządzenie obowiązuje od 9 października 2020 roku.

                                                      

[Karolina Widomska, 2020-10-09 11:34]
Ogłoszenie dla studentów 2 roku FT-7

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, że w związku ze spotkaniem organizacyjnym z WF (MS Teams) w dniu 12-10-2020 roku, zajęcia z Pola elektromagnetycznego z prof. Sebastianem Kubisem się nie odbędą.
[Karolina Widomska, 2020-10-07 15:24]
Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o zapoznanie się z podziałem na grupy podczas spotkań organizacyjnych ze studentami I semestru I stopnia, w dniach 5 - 6 października 2020 roku, w Instytucie Fizyki WIMiF, w sali nr F101 przy ul. Podchorążych 1, na poszczególnych kierunkach:
- Fizyka techniczna,
- Inżynieria materiałowa,
- Nanotechnologie i nanomateriały.

Informacja ta została również zamieszczona w ogłoszeniach na Państwa kontach w Wirtualnym Dziekanacie. W razie pytań lub wątpliwości - prosimy o kontakt: swojtkiewicz@pk.edu.pl.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-10-02 09:38]
Z myślą o studentach I roku powstał film promujący Bibliotekę Politechniki Krakowskiej, a w szczególności jej zbiory oraz usługi (www.biblos.pk.edu.pl/uploades/PK_BIBLIOTEKA_ONLINE_v1_2.mp4).
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-30 18:45]
Parlament Samorządu Studenckiego zwraca się z prośbą do studentów I roku o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem:

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce Samorząd Studencki ma obowiązek przeprowadzić Szkolenie z Praw i Obowiązków Studenta. W tym roku szkolenia te odbędą się w dniach 03.10 - 14.10 i będą organizowane hybrydowo: stacjonarnie w Klubie Studenckim Kwadrat oraz online przez MS Teams. Aby zapisać się na szkolenie w wersji stacjonarnej należy wejść w link. Aby zapisać się na szkolenie online należy uzupełnić formularz.
Studenci I roku sami podejmują decyzję w jakiej formie chcą wziąć udział szkoleniu.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-30 17:05]
Parlament Samorządu Studenckiego informuje, iż rozpoczęła się sprzedaż ubezpieczeń NNW na rok akademicki 2020/2021.
W tym roku ze względu na ograniczenie w działaniach dziekanatów sprzedaż będzie odbywała się w formie online poprzez stronę internetową Samorządu Studenckiego: http://www.samorzad.pk.edu.pl/ w zakładce Ubezpieczenia lub poprzez stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline (numer klienta: kzpze).
W tym roku można nabyć Ubezpieczenie NNW Standard - 45zł lub Ubezpieczenie NNW + OC - 55zł.
Wszystkie szczegóły znajdują się na wyżej
wymienionych stronach.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-30 16:42]
Dodatkowa rekrutacja do programu Erasmus+.

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 05 października 2020 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z dr. inż. Rafałem Boguckim (rbogucki@mech.pk.edu.pl).

Podstawowe informacje o programie znajdziecie Państwo pod adresem: http://erasmus.pk.edu.pl/.
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-09-29 16:59]
Drodzy Studenci!
Biblioteka Politechniki Krakowskiej (BPK) zapewnia literaturę niezbędną podczas studiów.
W celu ułatwienia korzystania z zasobów i usług BPK zapraszamy Was na stronę dedykowaną osobom rozpoczynającym studia na Politechnice Krakowskiej:
https://www.biblos.pk.edu.pl/informator-dla-studentow-2020
Znajdziecie tam m.in. najważniejsze informacje o lokalizacji i zapisach do BPK oraz link do kursu „Jak korzystać z Biblioteki PK”. Jego realizacja umożliwia zdalny zapis do biblioteki. W tym celu należy się zalogować na platformę e-learningową PK (instrukcje bezpośrednio na platformie),
a następnie otworzyć kurs na stronie Biblioteki.
Hasło do kursu dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki: fizyka.
Zapraszamy do biblioteki i życzymy miłego studiowania!
Zespół BPK
[Karolina Widomska, 2020-09-28 15:59]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się ze zmianami w Zasadach przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich PK na rok akademicki 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-21 09:07]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 18-09-2020 roku pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:

mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-09-17 11:37]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z zasadami zwrotu zadatków wpłaconych z tytułu rezerwacji miejsc w Domach Studenckich PK na rok akademicki 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-17 08:40]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/21 na Wydziałach PK.
[Karolina Widomska, 2020-09-16 11:26]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
[Karolina Widomska, 2020-09-11 12:36]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Uchwałą dotyczącą organizacji siódmego semestru studiów w roku akademickim 2020/21.
[Karolina Widomska, 2020-09-10 10:46]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniach 10-09-2020 roku i 11-09-2020 roku pracownicy Dziekanatu pracują zdalnie i dostępni są mailowo:

mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-09-09 14:46]
W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie,
doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada.
[Karolina Widomska, 2020-09-02 09:18]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 80 z dnia
13 sierpnia 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 01-09-2020 r. do
30-09-2020 r. przyjmowały będą interesantów wyłączenie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W celu umówienia terminu prosimy o kontakt:

karolina.widomska@pk.edu.pl

[Karolina Widomska, 2020-08-31 10:35]
Zasady organizacji egzaminów dyplomowych dla kierunku Fizyka techniczna studia II stopnia w miesiącu wrześniu 2020 roku na WIMiF.

1.    Egzaminy dyplomowe na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki odbywają się zgodnie z Zarządzeniem nr 81 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia z dnia 13 sierpnia 2020 r. znak R.0201.94.2020

Komunikacja prowadzona pomiędzy studentem, promotorem, recenzentem, jednostką dyplomującą i dziekanatem odbywa się kanałem komunikacyjnym uwzględniającym i umożliwiającym współdzielenie plików, z wykorzystaniem usługi Office 365.

2.    Planowane terminy przeprowadzenia egzaminów dyplomowych:   14-15 września 2020 roku
 
3.    Termin składania prac dyplomowych oraz kompletu dokumentów wymaganych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (w tym oświadczenie studenta, o którym mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 81 Rektora PK:     4 września 2020 roku

Komplet dokumentów określony w przepisach obowiązujących na wydziale należy składać w:
Dziekanacie WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F104)
lub
Instytucie Fizyki WIMiF (ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków, pokój F107)

Przekazanie do Dziekanatu / Instytutu Fizyki skanów pełnej dokumentacji, zamieszczonej w aplikacji Microsoft Teams, musi nastąpić nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem egzaminu dyplomowego.

Oryginały wszystkich dokumentów, których skany zostały wcześniej przekazane na uczelnię oraz oryginał wniosku o wydanie dyplomu wraz z kompletem fotografii opatrzonych imieniem i  nazwiskiem studenta, student zobowiązany jest do przesłania pocztą (przesyłka rejestrowana) lub dostarczenia w inny sposób do właściwej jednostki uczelni, z zachowaniem wymaganych przepisami warunków bezpieczeństwa sanitarnego

(UWAGA: obowiązek dostarczenia fotografii dotyczy absolwentów, których dyplom zostanie wydany do 30 września 2020 r.; w dyplomach wydawanych od 1 października 2020 r. nie umieszcza się fotografii absolwenta)

4.    Przeprowadzenie egzaminów dyplomowych w formie zdalnej obowiązuje, zgodnie Zarządzeniem Rektora nr 81, do dnia 30 września 2020 roku. W szczególnych okolicznościach, na prośbę studenta, który ze względów technicznych nie ma możliwości wzięcia udziału w egzaminie dyplomowym realizowanym zdalnie, możliwa jest organizacja egzaminu dyplomowego na terenie Politechniki Krakowskiej.

5.    Informacje o egzaminie: data, miejsce, forma i godzina rozpoczęcia egzaminu, powinna pojawić się na stronie internetowej oraz za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams z pakietu Office 365 nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu.

Informacje:
- Dziekanat
mgr Karolina Widomska: karolina.widomska@pk.edu.pl
mgr Sylwia Wojtkiewicz: swojtkiewicz@pk.edu.pl

- Instytut Fizyki:
mgr Katarzyna Karcz: Katarzyna.Karcz@if.pk.edu.pl, kkarcz@pk.edu.pl
[Sylwia Wojtkiewicz, 2020-08-24 10:52]
Szanowni Państwo,
od 10-08-2020 roku w celu umówienia terminu spotkania z pracownikiem Dziekanatu, prosimy kontaktować się mailowo: swojtkiewicz@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-08-07 09:52]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk w Wydziale Spraw Cudzoziemców MUW.
[Karolina Widomska, 2020-08-07 09:28]
Szanowni Państwo,
w dniu 05-08-2020 roku Dziekanat będzie zamknięty. Prosimy o kontakt mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl

Przypominamy również, że do dnia 31-08-2020 roku Dziekanat przyjmuje studentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
[Karolina Widomska, 2020-07-31 12:05]

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy studentów oraz doktorantów na VI edycję konferencji studencko-doktoranckiej Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki 2020. Z uwagi na obostrzenia odbędzie się ona w formie online w dniach 24 - 27 sierpnia 2020 na platformie ZOOM. Referaty ustne będą transmitowane na żywo, zaś plakaty będą omawiane podczas równoległych dyskusji z ich autorami. Ponadto harmonogram Sympozjum przewiduje ciekawe warsztaty online z zakresu umiejętności miękkich. Wśród zaproszonych prelegentów swój udział już potwierdzili:

Dr hab. Andrzej Dragan (UW)

Prof. dr hab. Tomasz Bigaj (UW)

Prof. dr hab. Robert Hołyst (ICHF PAN)

Prof. dr hab. Jan Kisiel (UŚ)

Dr Przemysław Mróz (Caltech) 

Rejestracja uczestników czynnych potrwa do 1 sierpnia br. za pomocą formularza https://forms.gle/WqVA7Hhpm29AuUE76. Prace mogą przedstawiać studenci lub doktoranci wykonujących badania z fizyki i nauk pokrewnych. Uczestnicy bierni mogą zarejestrować się za pomocą formularza https://forms.gle/B1c9Vb91gfgGWNr39. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej: smn.fuw.edu.pl i facebookowej: https://www.facebook.com/SMNFUW/.

[Karolina Widomska, 2020-07-30 11:52]
Szanowni Państwo,
w dniach 28-07-2020 roku oraz 29-07-2020 roku Dziekanat będzie zamknięty. Prosimy o kontakt mailowy: karolina.widomska@pk.edu.pl

Przypominamy również, że do dnia 31-08-2020 roku Dziekanat przyjmuje studentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
[Karolina Widomska, 2020-07-24 13:52]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi pierwszej edycji Programu Stażowego „Klimat dla Przyszłości” organizowanego przez Ministerstwo
Klimatu we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
[Karolina Widomska, 2020-07-23 09:14]
Szanowni Państwo,
Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej
przyzna w roku 2020 nagrody za oryginalne, twórcze, nadające się do upowszechnienia
osiągnięcia w zakresie technologii energooszczędnych i bezodpadowych, nowych metod ochrony
środowiska naturalnego, poszanowania i oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii oraz
budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Prosmimy o zapoznanie się z plakatem konkursu.
[Karolina Widomska, 2020-07-14 13:26]
Szanowni Państwo,
proszę o zapoznanie się z informacją o organizowanym bezpłatnym spotkaniu online pt. Jak uzyskać
uprawnienia rzeczoznawcze nadawane przez BOMIS
(https://www.bomis.pl/edukacja/jak-uzyskac-
uprawnienia-rzeczoznawcze-nadawane-przez-bomis/22) 
- BOMISalka, 10 lipca 2020 r. godz. 12.00. 

Absolwenci kierunków inżynierskich mają szansę pozyskania nowej wiedzy 
i umięjętności
w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych [maszyn i urządzeń] oraz formalnego potwierdzenia swoich kwalifikacji poprzez egzamin. Organizatorem spotkania jest Fundacja BOMIS www.fundacja.bomis.pl (https://www.fundacja.bomis.pl).
[Karolina Widomska, 2020-07-02 22:36]
Szanowni Państwo,

Politechnika Krakowska wprowadza możliwość otrzymania przez absolwentów za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami oraz dodatkowego odpisu dyplomu w języku polskim lub języku obcym, dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku polskim lub języku angielskim.

Przesłanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej odbywa się na wniosek absolwenta (wzór nr 1). Dokumenty przesyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Absolwent ponosi koszt opłaty za przesyłkę w wysokości 18,20 zł.

Skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku (wzór nr 1) absolwent przekazuje do dziekanatu za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys. Do wniosku absolwent dołącza potwierdzenie wniesienia opłaty za przesyłkę.

W przypadku stwierdzenia poprawności wniosku dziekanat przesyła do absolwenta dokumenty, a w przypadku stwierdzenia błędów/braków we wniosku dziekanat informuje absolwenta, za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu, o błędach/brakach we wniosku i wzywa absolwenta do ich usunięcia.

Absolwent odbierając przesyłkę podpisuje formularz potwierdzenia odbioru, tzw. „zwrotkę” i przekazuje podpisaną „zwrotkę” pracownikowi Poczty Polskiej. Ponadto absolwent jest zobowiązany do przekazania do dziekanatu, za pomocą Wirtualnego Dziekanatu w systemie eHMS/dsys, wypełnionego i własnoręcznie podpisanego skanu potwierdzenia odbioru kompletu dyplomu (wzór nr 2).

 


Dokumenty do pobrania:

 1. wzór nr 1 – wniosek o przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami,
 2. wzór nr 2 – potwierdzenie odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami
[Karolina Widomska, 2020-06-17 15:44]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 12-06-2020 roku (piątek) Dziekanat oraz Biuro Dziekana będą zamknięte
[Karolina Widomska, 2020-06-09 19:35]
Szanowni Państwo,
informujemy, że podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

[Karolina Widomska, 2020-06-09 19:33]
Szanowni Państwo, 
prosimy o zapoznanie się z Programem oraz Regulaminem Stypendiów Pomostowych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
[Karolina Widomska, 2020-06-07 23:01]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 54 z dnia 22 maja 2020 r. Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki od 1.06.2020 roku do 31.08.2020 roku będą przyjmowały interesantów wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 

W celu uzgodnienia terminu prosimy o kontakt:

karolina.widomska@pk.edu.pl

 

 

W przypadku spraw niewymagających bezpośredniego spotkania z pracownikiem

Dziekanatu/Biura Dziekana prosimy o kontakt:

 

Biuro Dziekana:

mgr Katarzyna Karcz

e-mail: kkarcz@pk.edu.pl

telefon: +48 504 032 595

 

 

Dziekanat:

mgr Sylwia Wojtkiewicz

e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

 

mgr Karolina Widomska

e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

 

[Karolina Widomska, 2020-06-03 15:37]
Szanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informujemy, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia. Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie: 1. Audytor wewnętrzny PN-EN ISO/IEC 17025 - w terminie: 02 - 03.07.2020r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5892 2. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001 - w terminie: 08 - 09.07.2020, 10.07.2020 r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5889%EF%BB%BF 3. Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego - w terminie: 27-28.06.2020, 04.07.2020, 11-12.07.2020 r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=6750 4. Kurs SEP - w terminie: 17-18.06.2020 r. - szczegóły: http://www.cj.pk.edu.pl/?page_id=5887 Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty po ich zakończeniu.
[Karolina Widomska, 2020-06-02 23:08]
Centrum Ewaluacji i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (CEAPP UJ) prowadzi badanie „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”, które służy poznaniu opinii studentek i studentów na temat pomocy materialnej na uczelniach wyższych. Do udziału w badaniach zapraszamy studentki i studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 lub/i 2019/2020 wnioskowali o stypendium socjalne, na uczelni, w której studiują. Nie liczy się skutek złożenia wniosku (uzyskanie stypendium lub nie), ale sam fakt uczestniczenia w procedurze wnioskowania. Badanie polega na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej, która będzie trwała od 45 do 60 minut. Badanie będzie mieć charakter anonimowy (udzielone odpowiedzi nie będą mogły być powiązane z danymi osobowymi badanej lub badanego), a uzyskane dane posłużą wyłącznie do celów naukowych. Dla osób biorących udział w badaniu przewidziany jest bon o wartości 50 zł, który można zrealizować w każdym salonie Empik na dowolnie wybrany produkt. Osoby wyrażające chęć udziału w badaniu proszone są o kontakt na adres e-mail: daria.wojcik@student.uj.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-06-02 09:29]
Szanowni Państwo,
bardzo proszę, aby ci z Państwa, którzy jeszcze nie dostarczyli podania o przepisanie ocen na semestr letni roku akademickiego 2019/20, zrobili to najpóżniej do 01.06.2020 roku (poniedziałek). Dokument (do pobrania tutaj) proszę przesłać na karolina.widomska@pk.edu.pl.
Ogłoszenie dotyczy studentów Fizyki technicznej oraz Nanotechnologii i nanomateriałów.
[Karolina Widomska, 2020-05-27 20:46]
Sanowni Państwo,
w związku z realizacją Projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI w. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022”, uprzejmie informujemy, że w ramach zadania 8 pn. „SKILLS UP PK” realizowane są bezpłatne szkolenia dla studentów Politechniki Krakowskiej. Są one skierowane do studentów Politechniki Krakowskiej posiadających wpis co najmniej na 4 semestr studiów I stopnia oraz studentów II stopnia. Szkolenia zaplanowane w najbliższym czasie: 1. 3ds MAX/modelowanie i wizualizacja - w terminie 05-22.06.2020 r. - szczegóły 2. BIM Autodesk Revit - 1 stopień - w terminie 06-10.06.2020 r. - szczegóły 3. BIM Autodesk Revit - 2 stopień - w terminie 15-20.06.2020 r. - szczegóły Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty po ich zakończeniu.
[Karolina Widomska, 2020-05-22 16:41]
NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2020

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłasza konkurs na „Nagrody
Miasta Krakowa – 2020”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne
osiągniecia lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących
następujące dziedziny:

 * kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej,
  muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności
  kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury
  Krakowa w kraju i za granicą
 * nauka i technika – w zakresie prac naukowo – badawczych,
  edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań
  procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji
  i zarządzania
 * sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy,
  świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące
  osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania
  kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa
 * za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich
  wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace

W konkursie preferowane będą osiągniecia mające pośredni lub bezpośredni
związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce wyczynu lub
powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą
przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w
2019 roku.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa 
(Procedura KD-7 lub pobierz tutaj). 

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem
dokumentów należy składać do pojemnika na korespondencję do UMK
znajdującego się w holu Magistratu lub w Kancelarii Magistratu, okienko
nr 5 (po ponownym uruchomieniu), pl. Wszystkich Świętych 3-4, do dnia 20
lipca 2020 roku.


W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z
krótkim streszczeniem (max. 1 strona A4).


Uwaga: 

Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród.

Wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 11 65.
[Karolina Widomska, 2020-05-22 12:04]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na PK do dnia 16.06.2020 roku, zmianie ulega termin uzupełnienia braków punktowych w ramach rejestracji na następny semestr z długiem kredytowym. Macie Państwo czas do dnia 31.05. 2020 roku. Termin ten jest ostateczny.
[Karolina Widomska, 2020-05-06 00:50]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 40 z dnia 29.04.2020 roku dotyczącego m.in. zawieszenia zajęć na PK do 16.06.2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-04-30 14:06]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PK nr 39 z dnia 28.04.2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-04-29 13:43]
Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana nr 1 z dnia 28.04.2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-04-29 13:41]
Zajęcia dydaktyczne z obowiązkowego przedmiotu Wychowanie fizyczne na
platformie e-learningowej dla studentów wszystkich wydziałów I i II
stopnia objętych planem.

Ścieżka do kursu: http://elf2.pk.edu.pl/course/view.php?id=2121
lub: Kursy — Inne — Wychowanie Fizyczne — wszystkie wydziały

Kurs dostępny bez hasła dostępu z koniecznością zapisania się samodzielnego.
[Karolina Widomska, 2020-04-22 14:57]
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji
Naukowej "Zmiany we współczesnym świecie w obliczu pandemii",
organizowanej przez Polish Academy of Social Sciences and Humanities in
London. Wszelkie informacje dostępne są tutaj. 
[Karolina Widomska, 2020-04-21 17:22]
Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z regulaminem XV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Wszelkie informacje dostępne są tutaj.
 
[Karolina Widomska, 2020-04-21 05:36]
Zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Rektora PK z dnia 9 kwietnia 2020 r.
(zmieniającym Zarządzenie nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020 r.) -
zawiesza się zajęcia dydaktyczne: na stacjonarnych i niestacjonarnych
studiach I, II i III stopnia, w Szkole Doktorskiej PK, na studiach
podyplomowych, kursach, szkoleniach, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku
prowadzonych przez Politechnikę Krakowską w okresie do dnia 3 maja 2020 r.
[Karolina Widomska, 2020-04-10 19:12]

Dziekanat oraz Biuro Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informują, iż w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju – będą zamknięte. Pracownicy będą pracować zdalnie.

 

mgr Katarzyna Karcz

e-mail: kkarcz@pk.edu.pl

telefon: +48 504 032 595

 

mgr Sylwia Wojtkiewicz

e-mail: swojtkiewicz@pk.edu.pl

 

mgr Karolina Widomska

e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl

[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:56]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż termin zmniejszenia długu kredytowego (tzw. krótkiego warunku) zostaje przesunięty do dnia 22.04.2020 roku (dla studentów stacjonarnych) w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na Politechnice Karkowskiej.
[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:44]
Dziekanat Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora PK z dnia 20.03.2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłaty za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na PK - terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne zostają przesunięte.
[Karolina Widomska, 2020-03-26 13:40]
Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 13-03-2020 roku Dziekanat i Biuro Dziekana będę zamknięte. W pilnych przypadkach prosimy o kontakt:

Biuro Dziekana: Pani Katarzyna Karcz, tel. 504032595
Dziekanat: Pani Karolina Widomska, e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-03-12 13:31]
Szanowni Państwo,
dyplomy ukończenia studiów wydawane będą od 03-03-2020 roku.
[Karolina Widomska, 2020-03-02 09:34]

Szanowni Państwo,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż w dniu 27.02.2020 roku będzie nieczynny z powodu szkolenia pracowników.

[Karolina Widomska, 2020-02-26 09:34]

Szanowni Państwo,
Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki przypomina, że na obowiązkowe podpisanie ślubowania macie Państwo czas od 24-02-2020 do 06-03-2020. Po tym terminie nastąpi skreślenie Państwa z listy studentów.

[Karolina Widomska, 2020-02-25 10:18]
Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, iż w dniach 20-21.02.2020 roku będzie nieczynny z powodu rozliczenia  zakończonej sesji egzaminacyjnej.

[Karolina Widomska, 2020-02-19 13:21]
Szanowni Państwo,
dziekanat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki informuje, w dniu 18-02-2020 roku będzie nieczynny z powodu rozliczenia  zakończonej sesji egzaminacyjnej.
[Karolina Widomska, 2020-02-17 11:39]
Szanowni Państwo,
dyżury/konsultacje Pani Prodziekan Małgorzaty Duraj odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach: 12.00-14.00.
[Karolina Widomska, 2020-01-20 15:19]
[Karolina Widomska, 2020-01-20 15:19]
STUDENCI
Ankiety PK
Biblioteka PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Propozycje prac dyplomowych
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Pomoc materialna i stypendia
Pracownicy Dziekanatu
Wirtualny Dziekanat
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska