WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

LISTA RANKINGOWA. STYPENDIUM REKTORA PK
Wstępna lista rankingowa  (Studenci naszego Wydziału) 
do stypendium Rektora PK - już jest dostępna na stronie
Dziekanatu (System stypendialny, Pomoc materialna).
Szczegółowe informacje
[Webmaster , 2020-03-23 15:22]
ELF PK
DZIAŁAMY AKTYWNIE NA PLATFORMIE E-LEARNING PK!

Zasoby e-learning PK czekają!

Wychowanie fizyczne (Centrum Sportu i Rekreacji) dla całej PK!
Znaleźć tam można omówienie bardzo ważnych zagadnień dotyczących
właściwego odżywiania, wydolności i aktywności fizycznej
oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej!
Wskazówki jak dbać o zdrowie w stanie zagrożenia epidemicznego
wywołanego koronawirusem!

Kursy e-learning na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki
(oferta dla rozmaitych kierunków, poziomów i form studiów)

Rekomendacje MNiSW (kształcenie zdalne) i przykładowe zasoby dla uczelni
[Webmaster , 2020-03-18 14:34]
PHIL / Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS
Public Health Image Library (PHIL) / CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE NADZWYCZAJNEJ ORGANIZACJI PRACY

Od poniedziałku 16 marca 2020 obowiązują nadzwyczajne zasady organizacji pracy. Dotyczy to również dziekanatów! Zdalny kontakt (telefon, email), rotacyjne dyżury!

TREŚĆ ZARZĄDZENIA NR 24 REKTORA PK  (16 MARCA 2020)

AKTUALNE INFO PK W SPRAWIE ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM SARS-CoV-2
I ZWALCZANIU COVID-19
[Webmaster , 2020-03-16 15:31]

   
NOWE WAŻNE  ZARZĄDZENIE REKTORA PK (11.03.2020)
Działania mające na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.
KONIECZNIE TRZEBA SIĘ Z TYM DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ !
 • Zawieszenie zajęć dydaktycznych (11.03.2020 - 14.04.2020)
 • Odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym
 • Organizacja pracy w nowej sytuacji
 • Komunikacja wewnątrzuczelniana
 • Ograniczenia dostępu i działalności: dostęp do budynków PK, Domy Studenckie
 • Raportowanie
 • Dodatkowe informacje
TREŚĆ ZARZĄDZENIA NR 23 REKTORA PK (11.03.2020)

Aktualne informacje PK o przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
[Webmaster , 2020-03-12 12:24]
PK zawiesza zajęcia dydaktyczne
UWAGA !  WAŻNY KOMUNIKAT !  ODWOŁANIE ZAJĘĆ !
POLITECHNIKA ZAWIESZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

W związku z zaleceniami dotyczącymi przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Politechnika Krakowska zawiesza wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych od dzisiaj, tj. 
                   środa 11 marca 2020, od godziny 12:30.

Władze PK zobowiązują studentów, doktorantów i pracowników uczelni do śledzenia strony internetowej PK oraz komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną.
O wprowadzeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, poinformowało także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - komunikat MNiSW.                                   Informacja PK
[Webmaster , 2020-03-11 13:08]

Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
dr hab inż. Stanisław Kuciel prof. PK

zaprasza na immatrykulację studentów II stopnia kierunku

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

w dniu 24.02.2020 r. o godzinie 10
Obecność obowiązkowa.

Immatrykulacja odbędzie się w Sali Rady Wydziału – budynek A I piętro, sala A 109
Al. Jana Pawła II 37, Kraków

[Marek Nykiel, 2020-02-21 13:25]


www.shutterstock.com                                                                                                                                        IMAGE ID: 561931702
OTWARTA STUDENCKA SESJA ZALICZENIOWA. ZAPROSZENIE!
To już kolejne spotkanie z cyklu Otwartych Studenckich Sesji Zaliczeniowych.
Dr Radosław Kycia zaprasza wszystkich zainteresowanych do posłuchania krótkich referatów i pooglądania prezentacji zaliczeniowych w wykonaniu studentów studiujących przedmioty prowadzone na kierunku fizyka techniczna. Będzie można dowiedzieć się w ciekawy sposób czegoś bliżej o rozmaitych współczesnych zagadnieniach z pogranicza fizyki, informatyki i matematyki.

PROGRAM
A. Geometria różniczkowa i zastosowania
Poniedziałek, 3.02.2020, godz. 10:00-12:00 , Instytut Fizyki, sala F101, ul. Podchorążych 1
tematyka: formy różniczkowe; geometria kontaktowa; geometria symplektyczna; geometria Riemannowska

przerwa od 12:00-12:30

B. Systemy operacyjne i bezpieczeństwo
Poniedziałek 3.02.2020, od godz 13:00
, Instytut Fizyki, sala F101. ul. Podchorążych 1
tematyka: Linux (dystrybucje), VPN, Social Engineering, I2P, Lantern, Bitcoin, Blockchain itp

C. Programowanie funkcyjne i teoria kategorii
Piątek 7.02.2020, 12:00-14:00, Instytut Fizyki, sala F101,  ul. Podchorążych 1
tematyka: zagadnienia programistyczne przy użyciu języka Haskell (przykładowo: optymalizacja drogi, funkcjonalna komunikacja z bazą danych, podstawy statystyki w Haskell, analiza statystyczna tekstu w Haskell) + wybrany temat z teorii kategorii

D. Symulacje komputerowe w Fizyce + Python
Piątek 7.02.2020, od godz. 14:00, Instytut Fizyki, sala F101, 
ul. Podchorążych 1
tematyka: algorytmy genetyczne, dynamika nieliniowa, ekspresja genów, numeryczne metody dla elektrostatyki, fraktale, metody Monte Carlo, przetwarzanie obrazów w języku Python, sieci neuronowe, automat stanów o skończonej liczbie (finite state machine), solitony, numeryka całek po trajektoriach i zastosowanie w fizyce statystycznej, ukryte łańcuchy Markowa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
[Robert Gębarowski, 2020-01-31 21:57]
 membrane                                                                                                                   inspired by work of Yotam Avital
FIZYKA TECHNICZNA:  REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA
Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku fizyka techniczna!
Studia trwają 3 semestry
(początek: semestr letni 2019/2020) - 90 ECTS. Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera. Specjalności do wyboru, przykładowo: modelowanie komputerowe oraz nowoczesne materiały i nanotechnologie. W sumie 5 specjalności na studiach II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Okazja do uzupełnienia swojego wykształcenia, uzyskanego na I stopniu studiów inżynierskich, o dodatkowe kursy z innych specjalności lub zmiany dotychczasowego profilu wykształcenia z myślą o uzyskaniu dodatkowych kompetencji przydatnych w dalszej karierze zawodowej lub ułatwiających podjęcie studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki fizyczne lub inżynieria materiałowa. Wielu naszych Absolwentów rozwija swoje zainteresowania naukowe w IFJ PAN (Kraków) na studiach doktoranckich i uczestnicząc w międzynarodowych projektach. Więcej informacji...
Rejestracja on-line trwa do 4 lutego 2020.
Serdecznie zapraszamy!
[Robert Gębarowski, 2020-01-25 17:44]

                                                                                                                   inspired by work of Yotam Avital
COMPUTER MODELLING (APPLIED PHYSICS)
We offer a full-time MSc programme in Computer Modelling (at a postgraduate level, majoring in Applied Physics) during 3 semesters with 90 ECTS credit points with substantial element of project work.  Currently admissions are open for courses taught in Polish which start in spring semester 2019/2020.
The admissions process begins with the registration on-line available until 4 February 2020. The registration for the courses taught in English (starting October 2020) is expected to be open from the 1st May 2020.
The webpage with useful information.
Please contact prof. Joanna Jałocha-Bratek (email: joanna.jalocha-bratek@pk.edu.pl) for more information and enquires about details of the application procedure and the curriculum of the Computer Modelling (Applied Physics) programme as well as to check your eligibility to be exempt from the tuition fees. Please note, that some Computer Modelling courses are available within Erasmus+ exchange programmes. Please visit our webpage INTERNATIONAL STUDENTS menu items or contact International Relations Office at the Cracow University of Technology for more information.

More information on Computer Modelling...
[Robert Gębarowski, 2020-01-25 17:42]
SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA SEMESTRÓW DYPLOMOWYCH
Uwaga Studenci semestrów dyplomowych! Proszę zwrócić uwagę na szczegółową informację o organizacji ostatniego, dyplomowego semestru - zima 2019/2020!
Terminy składania prac dyplomowych, terminy egzaminów dyplomowych dla kierunków inżynieria materiałowa, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały. Terminy te biorą pod uwagę terminarz rekrutacji na studia II stopnia na naszym Wydziale! Informacje te dostępne są w zakładce Organizacja roku akademickiego oraz w zakładce Dyplomy, egzamin dyplomowy.
Zapraszamy na studia II stopnia na naszym Wydziale!
Rekrutacja na naszym Wydziale rozpocznie się już 20 stycznia 2020!
[Robert Gębarowski, 2020-01-09 18:39]
Studentki Wydziału na Perspektywy Womeen in Tech Summit 2019
NASZE STUDENTKI NA PERSPEKTYWY WOMEN IN TECH SUMMIT 2019

Nasze zdolne Studentki Gabriela Białoskórska, Ewa Śliwoń oraz Agnieszka
Mach, uczestniczyły  13-14 listopada 2019 r. w międzynarodowym kongresie Perspektywy Women in Tech Summit 2019 w Warszawie.
Wydarzenie skupiło firmy z sektora IT, cyberbezpieczeństwa, organizacje samorządowe oraz międzynarodowe uniwersytety. Gościem specjalnym kongresu była Dr Sabrina Gonzalez Pasterski - genialna fizyczka-teoretyk z Princeton University. Dr Sabrina Gonzalez Pasterski ukończyła studia fizyki na Massachusetts Institute of Technology, a w 2019 uzyskała doktorat na Harvard University, uzyskując najwyższe możliwe oceny. Niektórzy już porównują  wagę jej dotychczasowych odkryć naukowych do dokonań Einsteina.
Nasze zdolne Studentki podążąją jej śladem!  Ich wyjazd był koordynowany przez Studenckie Koło Naukowe Enigma (opiekun: dr Radosław Kycia), a wsparty został finansowo przez Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych na Politechnice Krakowskiej - Panią dr inż. Beatę Fryźlewicz-Kozak. Udział Studentek w konferencji był możliwy także dzięki wsparciu Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, dr. hab. Andrzeja Woszczyny, prof. PK  oraz Dyrektora Instytutu Fizyki, dr. hab. Sebastiana Kubisa, prof. PK.
Politechnika Krakowska wiedzie prym w Krakowie pod względem liczby Studentek. Na Politechnice Krakowskiej studiowało w roku akademickim 2018/2019 dokładnie 39.9% Studentek (dla porównania, na AGH wskaźnik ten wyniósł 34,2%) jak wynika z raportu Dziewczyny na Politechniki 2019.
Nasze Studentki mają nieograniczone możliwości rozwoju naukowego i zawodowego, między innymi poprzez uczestnictwo w wydarzeniach takich jak Perspektywy Women in Tech Summit 2019. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej na ten temat...
[Robert Gębarowski, 2019-11-17 19:23]

Serhiy Malynych and Iryna Moroz, DOI:  https://doi.org/10.2478/s11534-011-0098-0
NANOTECHNOLOGIA W NAUCE I PRZEMYŚLE:  4.11.2019  - 8.11.2019
Kierunek studiów nanotechnologie i nanomateriały poszerza swoją ofertę dydaktyczną! W nadchodzącym tygodniu (POWER WEEK):
od poniedziałku 4 listopada do piątku 8 listopada 2019 zajęcia poprowadzi  Profesor Serhiy Malynych (Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy, Lviv, Ukraine) - specjalista w dziedzinie nanotechnologii i fotoniki. Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Fizyki PK (ul. Podchorążych 1, sala F110) w następujących terminach:
poniedziałek (4.11)   godz. 14:15 - 17:30
wtorek (5.11)            
godz. 12:00 - 15:15
środa (6.11)               godz. 13:45 - 17:00
czwartek (7.11)        godz. 10:00 - 13:15
piątek (8.11)              godz. 11:00 - 14:15

Szczegółowe informacje są w harmonogramie zajęć na POWER WEEK.
Zajęcia w ramach tygodnia Nanotechnologia w nauce i przemyśle wspiera Projekt POWER PK (POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18). Koordynatorem Projektu w Instytucie Fizyki jest dr Piotr Fornal.

Studentów
kierunku nanomateriały i nanotechnologie, fizyka techniczna oraz Studentów innych kierunków zainteresowanych  tą tematyką serdecznie zapraszamy!


[Robert Gębarowski, 2019-11-06 21:22]
ZMIANA GODZIN PRZYJĘĆ STUDENTÓW W DZIEKANACIE
Od 4 listopada 2019 zmianie ulegają godziny przyjęć Studentów w Dziekanacie Wydziału (ul. Podchorążych 1). Prosimy o zapoznanie się z tymi zmianami.
[Robert Gębarowski, 2019-11-03 13:02]
KONKURS NA PROJEKTY STUDENCKIE. ZGŁOSZENIA DO 30.11.2019
Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć. Termin zgłoszeń do 30 listopada 2019. Szczegółowe informacje.
[Robert Gębarowski, 2019-11-03 12:58]
QUANTUM GARAGE CONFERENCE 13.12.2019
Quantum Garage conference by Garage of Complexity & Quantum Cosmos Lab. Are you curious about quantum mechanics? Would you like to understand what quantum technologies may change in the near future?
Komputery kwantowe i nie tylko!
WFAIS UJ 13 grudnia 2019. Szczegółowe informacje
[Robert Gębarowski, 2019-10-29 08:15]
ZAPROSZENIE NA WYKŁADY O CZĄSTKACH ELEMENTARNYCH
W ramach przedmiotu wybieralnego mamy niezwykłą okazję gościć wybitnego specjalistę od cząstek elementarnych - dr hab. inż Marcin Chrząszcz z IFJ PAN Kraków. Profesor Marcin Chrząszcz wygłosi cykl wykładów dla Studentów naszego Wydziału "Wstęp do fizyki cząstek elementarnych". Warto wiedzieć, że Profesor Marcin Chrząszcz jest absolwentem kierunku fizyka techniczna na Politechnice Krakowskiej. Doktorat z fizyki uzyskał mając lat 25 a habilitację otrzymał w wieku 28 lat. Pierwszy wykład specjalnie przygotowany dla studentów Politechniki Krakowskiej wygłosi już w najbliższy czwartek 17 pażdziernika 2019, godz. 10:45, sala F017 w Instytucie Fizyki PK, ul. Podchorążych 1. Serdecznie zapraszamy!
[Robert Gębarowski, 2019-10-15 11:39]
ZAPROSZENIE DLA STUDENTÓW DO IFJ PAN KRAKÓW 18.10.2019
Dyrektor do Spraw Naukowych zaprasza !  Okazja do poznania oferty praktyk, prac dyplomowych! Szeroka tematyka: fizyka i badania podstawowe, fizyka stosowana (fizyka techniczna) i inżynieria nanomateriałów. Zainteresowani pracą w zespole międzynarodowym? Szczegółowe informacje.
Plakat (PDF).
[Robert Gębarowski, 2019-10-07 23:03]
Transmisja z Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Politechnice Krakowskiej  "na żywo".  Zapraszamy na Fanpage Politechniki Krakowskiej
[Robert Gębarowski, 2019-10-03 11:59]


(fot. Jan Zych, Nasza Politechnika nr 10 (182) październik 2018)
KALENDARZ AKADEMICKI NA DOBRY POCZĄTEK
Szczegółowy kalendarz na początek roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki  jest następujący:
  1 października 2019  (wtorek)
 • Studenci I roku mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Godziny Dziekańskie
 • Studenci wyższych lat mają regularne zajęcia dydaktyczne
  2 października 2019 (środa)
 • Uroczysta Inauguracja Wydziałowa. Godziny Dziekańskie
 • Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • Studenci I roku uczestniczą w szkoleniu bibliotecznym
  3 października 2019 (czwartek)
  4 października 2019 (piątek)
 • Studenci I roku mają dzień wolny od regularnych zajęć dydaktycznych.
 • Studenci I roku uczestniczą w szkoleniach BHP
 • Studenci wyższych lat mają regularne zajęcia dydaktyczne

Zajęcia semestru zimowego 2019/2020 rozpoczynają się 1 października 2019 r.
tygodniem nieparzystym.
[Robert Gębarowski, 2019-09-30 13:27]
Plakat: do pobrania plik w formacie PDF
[Robert Gębarowski, 2019-09-25 16:44]

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW I ROKU

Szkolenie BHP dla Studentów I roku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki odbędzie się 4 października 2019 r. (piątek) w budynku przy ul. Podchorążych 1, sala F101
kierunek:  inżynieria materiałowa                        -  godz.  10:00
kierunek:  fizyka techniczna

       oraz  nanotechnologie i nanomateriały      -  godz.  12:30
Szkolenie przeprowadzi dr inż. Marek Nykiel
Obecność obowiązkowa!  (Akt prawny)
[Robert Gębarowski, 2019-09-25 00:33]
BIBLIOTEKA PK ZAPRASZA STUDENTÓW I ROKU
Szkolenie biblioteczne dla Studentów I roku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zostanie przeprowadzone 2 października 2019 r. (środa), Kampus przy ul. Warszawskiej 24,  w następujących godzinach:
kierunek:   inżynieria materiałowa                         -   godz.  15:30
kierunek:   fizyka techniczna                                  -   godz.  16:30
kierunek:   nanotechnologie i nanomateriały      -   godz.  17:30
Obecność obowiązkowa!  Szczegółowe informacje na stronie internetowej Biblioteki PK.
[Robert Gębarowski, 2019-09-24 23:32]

SAMORZĄD STUDENCKI PK DLA STUDENTÓW I ROKU

Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej zaprasza Studentów I roku
,
rozpoczynających studia 1 października 2019 r na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki, na szkolenia w dniu 28 września 2019 r. (sobota). Szczegółowe informacje (tematyka oraz harmonogram szkolenia) na stronie internetowej Samorządu Studenckiego PK.

[Robert Gębarowski, 2019-09-24 21:38]
 Baner Małopolska Noc Naukowców 2019
MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW  27 WRZEŚNIA 2019
Politechnika Krakowska uczestniczy w 13. Małopolskiej Nocy Naukowców. Wyjątkowa okazja,
aby 27 września 2019 r. (piątek) wziąć udział w pokazach, eksperymentach i wykładach. Wybór jest bardzo bogaty! Laboratorium Nanostruktur, Biomateriałów, Skaningowej Mikroskopii Elektronowej, Druku 3D -- to tylko niektóre propozycje! Szczegóły na stronie internetowej PK.
[Robert Gębarowski, 2019-09-24 21:33]

AKTUALIZACJE

2020-03-26 13:56
Ogłoszenia Dziekanatu
2020-03-26 13:31
Pomoc materialna
2020-03-16 16:06
Edukacja i Innowacja
2020-03-04 17:44
Rozkłady zajęć
2020-02-24 15:31
Poczta elektroniczna
2020-02-19 13:23
Dyplomy, egzamin dyplomowy
2020-02-18 16:22
Galeria Absolwentów
2020-02-11 09:03
Akredytacje
2020-02-10 14:50
Pełnomocnicy Dziekana
2020-01-24 13:59
Druki, podania, regulaminy
2019-12-16 15:56
Komisje Wydziału
2019-12-08 14:11
Erasmus+ Programme

OGŁOSZENIA

e-learning options
e-learning framework PK
[Webmaster , 2020-03-18 14:41]
Nadzwyczajny tryb organizacji pracy
       NADZWYCZAJNY TRYB
ORGANIZACJI PRACY NA PK
[Webmaster , 2020-03-16 18:05]

IN-PERSON TEACHING CLASSES SUSPENDED!
Od środy 11 marca 2020, godz 12:30

wszystkie zajęcia dydaktyczne zawieszone!
Opcja zajęć metodami zdalnymi (e-learning)!
ZAJĘCIA Z UDZIAŁEM OSOBISTYM ODWOŁANE!
From Wednesday 11 March 2020, 12:30pm
all in-person classes are suspended
until further notice!
On-line, remote and e-learning options!
Więcej    More
[Webmaster , 2020-03-11 14:21]
Nagroda Siemensa
[Webmaster , 2020-02-28 17:48]
fizyka techniczna
[Webmaster , 2020-02-18 16:49]
Computer Modelling
                          inspired by work of Yotam Avital
                     FIZYKA TECHNICZNA
     MODELOWANIE,  SYMULACJE  I  WIZUALIZACJA
     NOWOCZESNE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE
[Robert Gębarowski, 2020-02-18 16:43]
[Robert Gębarowski, 2019-10-28 11:47]
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska