KONKURS NA DOKTORANTA-STYPENDYSTĘ NCN

Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii ogłasza konkurs na doktoranta-stypendystę w ramach realizowanego grantu NCN Weave-Unisono THERMINST:
https://www.cce.pk.edu.pl/~mmucha/grantwu/doku.php?id=en:starthttps://www.cce.pk.edu.pl/~mmucha/grantwu/doku.php?id=en:start
Tematyką badań będą zaawansowane obliczenia symulacyjne termo-mechaniczne rozciąganych próbek aluminiowych.
Warunki konkursu są podane na stronie:
https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=224727
Termin nadsyłania aplikacji e-mailem do kierownika projektu prof. Jerzego Pamina (e-mail Jerzy.Pamin@pk.edu.pl) to 10.07.br.