Akredytacje

OCENY PROGRAMOWE

Ocena programowa – ocena jakości kształcenia na kierunkach studiów dokonywana przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Szczegółowe kryteria oceny zostały określone w Statucie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (kryteria oceny programowej dla profilu praktycznego oraz ogólnoakademickiego). Każde kryterium (jest 10 kryteriów ewaluacji jakości) może zostać ocenione w trzystopniowej skali jako: spełnione, spełnione częściowo lub niespełnione. Ocena wydawana jest w wyniku kilkuetapowego postępowania oceniającego. Ocena programowa kończy się wydaniem oceny pozytywnej albo negatywnej. Pozytywna ocena programowa jest wydawana na okres do 6 lat.

Kierunek Fizyka Techniczna

(studia I oraz II stopnia o profilu ogólnoakademickim)

posiada ocenę POZYTYWNA wydaną w roku akademickim 2020/2021 przez Polską Komisję Akredytacyjną

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierunek studiów: Fizyka techniczna

Kolejna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027

Źródło: Baza ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej: (dostęp 14.11.2021)

RAPORT SAMOOCENY FIZYKA TECHNICZNA (2020)

Kierunek Inżynieria Materiałowa

posiada ocenę POZYTYWNA nadaną w 2010 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny

Kierunek Fizyka Techniczna

posiada ocenę POZYTYWNA nadaną w 2007 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA)

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej

OCENY INSTYTUCJONALNE

Ocena POZYTYWNA nadana w 2013 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA):
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny

Ocena POZYTYWNA nadana w 2014 roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA):
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Termin następnej oceny działalności jednostki w roku akademickim 2019/2020.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top