Projekty finansowane z Funduszy Strukturalnych

PROJEKTY PK FINANSOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
REALIZOWANE NA WYDZIALE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

3 maj z fizyką – trzecia misja uczelni 01.09.2019 – 31.12.2021
koordynator: dr hab. Joanna Jałocha-Bratek, prof. PK

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów szkół średnich oraz rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi. Projekt obejmie swymi działaniami około 20 nauczycieli oraz około 90 uczniów szkół z Krakowa i innych miast oraz miejscowości z Polski.

 1. Instytut Fizyki PK organizuje kursy dla nauczycieli szkół średnich. Kursy mają przygotować nauczycieli szkół średnich do samodzielnego prowadzania zajęć z fizyki dla uczniów w laboratoriach dydaktycznych Instytutu Fizyki. (plan kursu)
 2. Instytut Fizyki PK udostępnia swoje pracownie specjalistyczne dla uczniów szkół średnich. Uczniowie pod okiem dydaktyków z PK samodzielnie przeprowadzają doświadczenia z różnych dziedzin fizyki oraz opracowują wyniki tych doświadczeń.
 3. Fizyczne aspekty robotyki – praktyczne zajęcia z robotami. W czasie tych zajęć uczniowie szkół średnich, pracując w małych zespołach, samodzielnie budują i programują roboty oraz drony z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych. strona internetowa (dr R. Kycia)

Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22
POWR.03.05.00-00-z224/17

koordynator (Instytut Fizyki): dr hab. Joanna Jałocha-Bratek, prof. PK

 1. Program Excellence in Education 2019 – 2022
  Modyfikujemy i uaktualniamy programy kształcenia.
  Działania: unowocześnienie 2 przedmiotów w programie kształcenia, wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, opracowanie 2 skryptów, 2 kursów e-learningowych, zestawu materiałów dydaktycznych, włączenie praktyków do prowadzenia zajęć, doposażenie pracowni przedmiotowych w środki trwałe oraz materiały zużywalne.
 2. Program PK GO GLOBAL 2019 – 2022
  Uruchomimy na studiach II stopnia specjalność kształcenia w języku angielskim na kierunku fizyka techniczna.
  Działania: przygotowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć i monitoring wskaźników.

REG – region uczący się
POWR.03.05.00-00-ZR28/18

koordynator (Instytut Fizyki): dr Piotr Fornal
Udział wykładowców zagranicznych na PK (Zadanie 7 Pozycja 223)
Professor Serhiy Z. Malynych
Nanotechnologia w nauce i przemyśle
Wykłady dla studentek i studentów adresowane zwłaszcza dla kierunku nanotechnologie i nanomateriały. 04.11.2019 – 08.11.2019

Zobacz także inne projekty realizowane wcześniej, których celem było wzmocnienie potencjału dydaktycznego
kierunku fizyka techniczna i propagowanie wiedzy technicznej w regionie:

BPSiPM PK

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top