O katedrze

Katedra Fizyki  jest jednostką  Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.
Działalność naukowa katedry obejmuje następujące zagadnienia:

 • fotowoltaika – organicznie ogniwa fotowoltaiczne oraz elektroluminescencja
  związków organicznych (diody OLED)
 • magnetyki w warunkach wysokiego ciśnienia
 • materiały biomedyczne – badania warstw bio-przyswajalnych w protezach
  medycznych
 • numeryczne symulacje dynamiki polimerów i ciekłych kryształów
 • teoria układów złożonych w zastosowaniu do ekonofizyki
 • fizyka cząstek elementarnych 
 • astrofizyka galaktyk i obiektów zwartych

Katedra w ramach swojego wydziału odpowiada za prowadzenie studiów stacjonarnych na kierunkach:

 • Fizyka Techniczna  – profil ogólnoakademicki   I-go i II-go stopnia
 • Nanotechnologie i Nanomateriały  – profil praktyczny I-go stopnia

Realizowane są  tu również zajęcia dla pozostałych jednostek Politechniki Krakowskiej z przedmiotu fizyka ogólna obejmującego  wykłady, ćwiczenia i laboratoria.

Siedzibą Katedry Fizyki jest Pałac w Łobzowie dzielony wspólnie w Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej. Katedra Fizyki PK jest spadkoberczynią Instytutu Fizyki powstałego w roku 1970 jako instytut międzywydziałowy, następnie został włączony do powstałego w roku 1998 Wydziału Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego. Do 30 września Instytut był częścią Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki. W wyniku Ustawy 2.0 i reformy uczelni utworzono z  dniem 1 października 2019 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, a Instytutu Fizyki został włączony do struktur nowo powstałego wydziału, a 1 marca 2021, po reorgnizacji WIMiF zyskał maino Katedry Fizyki PK. Więcej szczegółów zawiera historia Instytutu Fizyki.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top