Rozwój kadr (przewody doktorskie)

Recenzje rozpraw doktorskich

Informacje dla doktorantów przed obroną rozprawy doktorskiej

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 czerwca 2020 r.nr 76/n/06/2020
w sprawie zmian trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Doktorant(ka)
  Promotor
Recenzja 1
  Recenzja 2
Mgr inż. Anna Stefańska
Promotor:
Dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Michał Łach
mgr inż. Patrycja Bazan
Promotor:
dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK

Promotor pomocniczy:
dr inż. Marek Nykiel

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 maja 2022 r. nr 32/n/05/2022w sprawie zmian w trybie działania i sposobie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top