Akty prawne

Akty prawne Politechniki Krakowskiej

 • Regulamin pracy Politechniki Krakowskiej (pdf)  [obowiązuje od 1.10.2019]
 • Regulamin studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej (plik pdf)   [obowiązuje od 1.10.2019 ze zmianami uchwalonymi przez Senat PK w dniu 22 kwietnia 2020 oraz 27 maja 2020]
 • Uchwała Senatu PK w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej (Uchwała z 25 września 2019 nr 79/d/09/2019) (Załącznikiprogramy studiów kierunków FT, IM, NN)
 • Uchwała Senatu PK w sprawie sprostowania uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 79/d/09/2019 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej (Uchwała z 26 lutego 2020 r. nr 17/d/02/2020) (Załacznikiprogramy studiów kierunek FT)
 • Uchwała Senatu PK w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej (Uchwała z 27 maja 2020 r. nr 51/d/05/2020) (Załącznikiprogramy studiów kierunek IM)
 • Uchwała Senatu PK dotycząca sprostowania uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 85/d/09/2019 w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Krakowskiej do dyscyplin naukowych lub artystycznych (Uchwała z 22 kwietnia 2020 r. nr 37/d/04/2020). Załacznik (plik pdf)
 • Uchwała Senatu PK w sprawie w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 79/d/09/2019 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej (Uchwała z 28 kwietnia 2021 r. nr 29/d/04/2021) (Załącznikiprogram studiów kierunek NN)
 • Uchwała Senatu PK w sprawie w sprawie w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej (Uchwała z 28 kwietnia 2021 r. nr 28/d/04/2021) (Załącznikiprogramy studiów kierunki NN oraz IM)
 • Uchwała Senatu PK  w sprawie zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 25 września 2019 r. nr 79/d/09/2019 w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej, z późn. zm. (Uchwała z 26 maja 2021 r. nr 42/d/05/2021) (Załączniki: zmiany program studiów kierunek FT)

Akty prawne Rzeczypospolitej Polskiej

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf): [Dz. U. 2018, poz. 1668 tom 1]; 
 • Jednolity tekst ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (20.01.2020) ze zmianami (pdf[Dz. U. 2020. poz. 85]
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pdf): [Dz. U. 2018, poz. 1669 tom 1]
 • Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARAS-CoV-2 (17.04.2020) (pdf) [Dz. U. 2020 poz. 695]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 maja 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (13.05.2020) (pdf) [Dz. U. 2020 poz. 853]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (22.05.2020) (pdf) [Dz. U. 2020 poz. 911]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego … (pdf)  [Dz. U. 2018, poz. 2508]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie współczynników kosztochłonności (pdf)  [Dz. U. 2019, poz. 202]
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (pdf)   [Dz. U. 2019, poz. 392]

Komunikaty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Nowa klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych w języku angielskim (pdf)  [Komunikat 29.08.2019]
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism [Komunikat, 31.07.2019]
 • Wykaz czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów [BIP MNiSW].
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism [Komunikat, 18.12.2019]
 • Wykaz czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów [MNiSW].
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top