WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

Adapciak 2022

CZEKAMY NA CIEBIE!  WYJAZD INTEGRACYJNY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ.  ADAPCIAK: 13 - 18 WRZEŚNIA 2022

Rozpocząłeś właśnie studia na Politechnice Krakowskiej? Mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia! Chodzi oczywiście o Adapciak, czyli najlepszy obóz integracyjny dla wszystkich studentów I roku.

Przeżyj swoją pierwszą studencką przygodę na najbardziej wyczekiwanym obozie tego lata! To 6 dni, podczas których poznasz niesamowitych ludzi oraz zawiążesz przyjaźnie na całe życie. Czytaj więcej...(link)
[Robert Gębarowski, 2022-08-02 19:16]


KATEGORIA A  W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA  NA  POLITECHNICE  KRAKOWSKIEJ !

Wyniki kompleksowej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria materiałowa właśnie dotarły z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przyznano kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Przyznanie bardzo dobrej oceny za jakość działalności naukowej w zakresie dyscypliny inżynieria materiałowa potwierdza bardzo wysoki poziom naukowy, znaczące osiągnięcia w komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych (patenty) oraz istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa oraz gospodarki.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej prowadzi dzialalność badawczą i dydaktyczną związaną z wiodącą dyscypliną naukową - inżynieria materiałowa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) oraz z dyscypliną naukową - nauki fizyczne (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych).

Więcej informacji o znaczeniu ewaluacji dzialalności naukowej oraz kryteriach oceny znaleźć można na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja
System RAD-on i dane dotyczące ewaluacji za lata 2017-2021 [dostęp lipiec 2022]: https://radon.nauka.gov.pl/dane/ewaluacja-dzialalnosci-naukowej
                                                            

[Robert Gębarowski, 2022-07-28 16:28]
[Robert Gębarowski, 2022-06-04 16:37]


Multiscale Phenomena in Condensed Matter (MULTIS 2022), Kraków 27 - 30 June 2022
Abstract for poster submission closing date - 6 June 2022
The list of the invited speakers: https://indico.ifj.edu.pl/event/743/page/133-invited-speakers
To register please visit the website at https://indico.ifj.edu.pl/event/743/registrations/65/
[Robert Gębarowski, 2022-06-03 18:11]
Image by Gerd Altmann from Pixabay

WYDZIAŁOWA SESJA KÓŁ NAUKOWYCH: 24 MAJA 2022, GODZ. 12:00, SALA F101, UL. PODCHORĄŻYCH 1

Sesja Studenckich Kół Naukowych 2022 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki rozpocznie się we wtorek, 24 maja 2022 o godz. 12:00 (sala F101, ul. Podchorążych 1).
Uroczyste Otwarcie Sesji nastąpi o godz. 12:00.
Sesja będzie poprowadzona w formie stacjonarnej.
Szczegółowy program Sesji już jest dostępny! [LINK]

Serdecznie zapraszamy!


Szczegółowe informacje i kontakt: dr inż. Paweł Karbowniczek (Katedra Fizyki, email: pkarbowniczek@pk.edu.pl)
Organizator Sesji przewiduje ograniczoną transmisję live z tego wydarzenia:
MS Teams LINK: Dołącz do transmisji z Sesji Kół Naukowych WIMiF 2022
[Robert Gębarowski, 2022-05-20 11:56]

DZIEŃ OTWARTY DLA STUDENTÓW - IFJ PAN (KRAKÓW)  28 KWIETNIA 2022 (PLAKAT - PLIK PDF)
Szczegółowe informacje oraz program Dnia Otwartego w IFJ PAN https://ifj.edu.pl/edukacja/oferta-dla-studentow/dzien-otwarty/2022/
Zwiedzanie pracowni i laboratoriów, wykłady, oferta praktyk i prac dyplomowych, oferty pracy w renomowanych zespołach międzynarodowych!
Czwartek 28 kwietnia 2022, od godz. 11:00 do 14:00, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
Serdecznie zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych Studentów!
[Robert Gębarowski, 2022-04-14 14:25]


PROFESOR ALEKSANDER MUC  LAUREATEM NAGRODY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Katedra Fizyki) Politechniki Krakowskiej został Laureatem Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Więcej informacji o przyznanych nagrodach oraz gali z okazji Dnia Nauki Polskiej (LINK): https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nagrody-ministra-edukacji-i-nauki--serdecznie-gratulujemy
Serdecznie gratulujemy!

Źródlo: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki - serdecznie gratulujemy! (Informacja z dnia 19.02.2022) [dostęp 22.02.2022]
[Robert Gębarowski, 2022-02-22 11:55]


ZARZĄDZENIE DZIEKANA WIMIF Z DNIA 15 LUTEGO 2022 W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2021/2022
Prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z dnia 15 lutego 2022 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 (LINK)
Zarządzenie Nr 2/2022 Dziekana WIMiF z 15 lutego 2022.
[Robert Gębarowski, 2022-02-16 23:48]

Image: Pixabay
PROFESOR BOŻENA TYLISZCZAK WŚRÓD NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH 22 POLEK WEDŁUG ZESTAWIENIA MAGAZYNU FORBES WOMEN!
Magazyn Forbes Women opublikował na swoich łamach listę 22 Polek, które w 2022 r. mają szansę istotnie wpłynąć na naszą rzeczywistość. W zestawieniu znalazła się dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.
Czytaj więcej...
[Robert Gębarowski, 2022-02-15 19:49]


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W W ZWIĄZKU Z COVID-19
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W OKRESIE OD 20 GRUDNIA 2021 DO 9 STYCZNIA 2022


Prosimy o zapoznanie się z
Poleceniem Służbowym Nr 8 Rektora PK (z dnia 6 grudnia 2021) w sprawie obowiązku stosowania zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19 (LINK) oraz z Zarządzeniem Nr 124 Rektora PK (z dnia 6 grudnia 2021) w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. (LINK).

Strona internetowa Politechniki Krakowskiej z najnowszymi informacjami dotyczącymi COVID-19 - LINK: akty normatywne, dla studentów, doktorantów, pracowników i uczestników innych form kształcenia.
BIP PK
[Robert Gębarowski, 2021-12-08 11:51]
Elsevier BV
PROFESOR ALEKSANDER MUC WŚRÓD TOP 2% NAJCZĘŚCIEJ CYTOWANYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE!

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zostali sklasyfikowani w najnowszej edycji prestiżowego rankingu TOP 2%, zawierającego nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.  Zestawienie opracowywane jest przez autorów z Wydawnictwa Elsevier B.V., firmy SciTech Strategies, Inc. USA oraz ze Stanford University (link do publikacji). Ranking zawiera uszeregowane nazwiska 2 proc. naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Całość dorobku naukowego poszczególnych badaczy we wszystkich dziedzinach nauki, oceniana jest według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia następujące kryteria: indeks Hirscha, liczbę cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce).  Na liście TOP 2% uwzględniono prawie 190 tys. osób z całego świata – specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. W zestawieniu znalazło się 957 badaczy pracujących w polskich ośrodkach naukowych.

Wśród elitarnego grona naukowców z całego świata w rankingu TOP 2% znalazł się
prof. dr hab. inż. Aleksander Muc z naszego Wydziału (Katedra Fizyki).

Serdecznie gratulujemy!

Więcej na ten temat

Baza danych zawierająca naukowców, którzy znaleźli się w rankingu TOP 2%
Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3
[Robert Gębarowski, 2021-12-02 01:20]
BADACZKA Z NASZEGO WYDZIAŁU WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSU PRELUDIUM (NCN)
Mgr inż. Karolina Mazur z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki jest Laureatką konkursu PRELUDIUM organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki dla mlodych naukowców.  Badaczka z naszego Wydziału znalazła się w gronie pięciorga młodych naukowców z Politechniki Krakowskiej, których projekty zyskały dofinansowanie. Nagrodzony projekt „Analiza mechanizmów zmęczeniowych występujących w biodegradowalnych kompozytach polimerowych z uwzględnieniem hydrolitycznej degradacji i technologii produkcji”, dotyczy badań zagadnienia zmęczenia materiałów biopochodnych. Badania te pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy prowadzące do zniszczenia materiału, co znacznie ułatwi projektowanie inżynierskie i zwiększy bezpieczeństwo w zastosowaniach materiałów polimerowych i ich kompozytów. Więcej o wynikach tej edycji konkursu PRELUDIUM i OPUS (NCN).

Serdecznie gratulujemy!
[Robert Gębarowski, 2021-11-30 13:05]
BADACZKI Z NASZEGO WYDZIAŁU WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSU NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 5. Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów tego konkursu są naukowcy z Politechniki Krakowskiej, a wśród nich także dwie Laureatki z naszego Wydziału.

Dofinansowanie do wyjazdu badawczego, podczas którego prowadzone będą badania na temat „Wyznaczenie rozkładu gluonu w protonie przy pomocy modelu dipolowego zależnego od parametru zderzenia”, otrzymała dr hab. Agnieszka Łuszczak, prof. PK z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Katedra Fizyki).
Również na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Katedra Inżynierii Materiałowej) wsparcie z NCN na badania wstępne/pilotażowe na temat „Opracowanie imitacji regolitu księżycowego do druku 3D w technologii Binder Jetting” uzyskała dr inż. Barbara Kozub.

Serdecznie gratulujemy!
[Robert Gębarowski, 2021-11-22 18:59]


SYMBOL SYNERGII NAUKI I BIZNESU 2021  DLA  WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI PK
Ogólnopolski Konkurs „Symbol” jest organizowany przez redakcje najbardziej opiniotwórczych i liczących się gazet społeczno-ekonomicznych w Polsce: Monitor Biznesu (niezależny dodatek do dziennika Rzeczpospolita) oraz  Monitor Rynkowy (niezależny dodatek do gazety Dziennik Gazeta Prawna).
W Konkursie wyróżniane są firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.
Spośród firm, które otrzymały list nominacyjny, Kapituła Plebiscytu wybrała Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Politechniki Krakowskiej.  
Gala odbyła się 19 listopada 2021. Dyplom na Gali odebrał Dziekan WIMiF, dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK.
[Robert Gębarowski, 2021-11-22 15:38]

BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ ZAPRASZA!

Studentki i Studenci ostatnich czterech semestrów studiów I stopnia i studiów II stopnia! Jest okazja, aby poznać bilans własnych kompetencji zawodowych, skorzystać z oferty poglębionego indywidualnego doradztwa zawodowego. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://kariery.pk.edu.pl/#/news/96687
[Robert Gębarowski, 2021-11-17 19:15]

BIOACTIVE COMPOSITE COATINGS FOR BIOMEDICAL APPLICATION
Powłoki kompozytowe polimerowo-ceramiczne zawierające bioaktywne fosforany wapnia, kolagen i glutation
z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki zostały docenione podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2021, która odbyła się w dniach 25-27 października 2021.
Wynalazek takich bioaktywnych powłok kompozytowych do zastosowań biomedycznych opracował zespół naukowy z Katedry Inżynierii Materiałowej w składzie: prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, mgr inż. Dagmara Słota, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Magdalena Głąb, mgr inż. Karina Piętak, mgr inż. Mateusz Dyląg, realizując projekt „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIR.04.04.000-00-16D7/18).
Czytaj więcej...
[Robert Gębarowski, 2021-11-12 14:17]

(Na zdjęciu diatomit ze złoża należącego do Górtech Sp. z o.o. / fot. Michał Łach)
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SORBENTÓW I MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH Z WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI
Projekt badawczy „Opracowanie i demonstracja technologii wytwarzania wysoko efektywnych sorbentów na bazie diatomitu oraz wypełniaczy diatomitowych”, (NCBR konkurs 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”)  - to nowe rozwiązania technologiczne niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy ich konkurencyjności. Projekt jest realizowany we współpracy ze Specjalistycznym Przedsiębiorstwem Górniczym Górtech Sp. z o.o. Kierownikiem po stronie PK jest dr inż. Michał Łach z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki.
Czytaj więcej...
[Robert Gębarowski, 2021-11-12 14:16]
DZIEŃ WYNALAZKÓW PK 2021 - WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki zaprezentował swoje wynalazki oraz przybliżył ich twórców w poniedziałek 4 października 2021, otwierając w ten sposób kilkudniowy pokaz innowacji powstałych na Politechnice Krakowskiej. Organizatorzy prezentacji ogólnouczelnianej to INTECH PK oraz Dział Promocji PK. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać tutaj
Zresztą zobaczcie sami film z tej prezentacji!WIdeo (YouTube) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (LINK)
[Robert Gębarowski, 2021-10-11 23:56]


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie zajęć dydaktycznych. Zasady te są dostępne na podstronie Ogłoszenia Dziekanatu
LINK: https://imf.pk.edu.pl/page/lranki

Zapraszamy do częstych odwiedzin stron internetowych Wydziału i śledzenia aktualizacji publikowanych na podstronach Ogłoszenia Dziekanatu ( https://imf.pk.edu.pl/page/lranki) oraz Rozkłady zajęć (https://imf.pk.edu.pl/page/rz)

LINK do strony Politechniki Krakowskiej z najnowszymi informacjami dotyczącymi COVID-19 (akty normatywne, dla studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia)
[Robert Gębarowski, 2021-10-01 13:20]
CPiP

Centrum Pedagogiki i Psychologi PK z ofertą dla Studentów!

Więcej informacji o przygotowaniu do wykonywania drugiego zawodu oraz konsultacjach dla studentów, oferowanych przez Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych
- plakat PDF


Więcej informacji - plakat PDF
[Robert Gębarowski, 2021-09-28 12:34]
POLITECHNIKA  KRAKOWSKA  BEZ  BARIER

Politechnika Krakowska pomaga osobom z niepełnosprawnościami już na etapie rekrutacji.
Zapraszamy więc do kontaktu zaraz po podjęciu decyzji o studiowaniu na Politechnice Krakowskiej. Przez cały okres studiów dbamy o to, aby minimalizować skutki pojawiających się barier, a nauka i egzaminy odbywały się w sprzyjających warunkach.
Zapraszamy do kontaktu - informacje znajdują się na stronie internetowej Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
http://bon.pk.edu.pl

Materiały wideo:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (YouTube)
[Robert Gębarowski, 2021-09-09 14:19]


TRZY DOKTORANTKI Z NASZEGO WYDZIAŁU LAUREATKAMI STYPENDIUM !
Doktorantki z Naszego Wydziału - Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Karolina Mazur i Monika Topa - Laureatkami stypendium dla wybitnych młodych naukowców w dyscyplinie naukowej inżynieria materiałowa !

Doktorantki z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki jako jedyne z całej Politechniki Krakowskiej
znalazły się w gronie nagrodzonych w Polsce tym prestiżowym stypendium Ministra Edukacji i Nauki  dla wybitnych młodych naukowców, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi w
2021 r. (edycja 16). Stypendium to przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych. Trzeba również podkreślić, że Doktorantki Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Karolina Mazur i Monika Topa są wśród zaledwie 15 młodych naukowców (doktorantów i osób posiadających stopień doktora) z całej Polski, którzy swoje Stypendium MEiN 2021 w dyscyplinie inżynieria materiałowa będą otrzymywać przez 36 miesięcy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ogłoszenie wyników w sprawie stypendiów MEiN - LINK.   
Wręczenie stypendiów MEiN  (23 czerwca 2021) - LINK.
Relacja z Uroczystości (YouTube) - LINK.

[Robert Gębarowski, 2021-06-27 14:02]
                                                         
   (Laureatka,  zdjęcie: archiwum prywatne)

STUDENTKA FIZYKI TECHNICZNEJ W JAPOŃSKIM PROGRAMIE MIRAI WYMIANY Z EUROPĄ


Pani inż. Agnieszka Mach, Studentka kierunku fizyka techniczna (studia II stopnia) na naszym Wydziale, uczestniczy od niedawna w pracach grupy Science and Technology, w ramach programu wymiany bezpośredniej pomiędzy Europą a Japonią. Program o nazwie MIRAI jest koordynowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii. W prowadzonych warsztatach (obecnie w formie zdalnej) uczestnicy różnych grup tematycznych podejmują kluczowe interdyscyplinarne problemy współczesności, przykładowo takie, które określają cele zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego, wskazane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (https://sdgs.un.org/goals). Inżynieria materiałowa oraz nauki fizyczne jako dyscypliny naukowe wspierające interdyscyplinarny kierunek studiów fizyka techniczna są kluczowe dla przyszłości, nieprzypadkowo bowiem MIRAI znaczy przyszłość! Prace w zespołach międzynarodowych nad zasadniczymi wyzwaniami współczesnej cywilizacji sprzyjają rozwojowi nauki i techniki, wykorzystaniu innowacji dla postępu cywilizacyjnego, budowaniu mostów pomiędzy różnymi regionami Europy a Japonią oraz sprzyjają zacieśnianiu kontaktów nie tylko w sferze intelektualnej, ale także kulturowej pomiędzy Europą a Japonią. Więcej o tej wspaniałej przygodzie Pani inż. Agnieszki Mach w ramach programu MIRA można przeczytać na głównej stronie internetowej PolitechnikiGratulujemy kwalifikacji do programu MIRAI i życzymy dalszych sukcesów w poszukiwaniu rozwiązań wobec wielkich wyzwań jakie dzisiaj stawia przyszłość przed ludzkością!MIRAI
(co w języku japońskim znaczy: przyszłość) to Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative, czyli program współpracy i wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach, w tym także w ramach akademickiej grupy tematycznej Science and Technology. Więcej o programie MIRAI na stronie internetowej MSZ Japonii oraz w ulotce informacyjnej (plik PDF).
[Robert Gębarowski, 2021-05-25 18:17]

Co ma wspólnego spaghetti i gwiazdy neutronowe? Czy dziury w materiale mogą się nam przydać?
Odpowiedzi na te i inne pytania zawiera artykuł popularnonaukowy, naszego pracownika,
dr Radosława Kyci „Homologia we włoskiej kuchni i astrofizyce”.
Artykul dostępny w 148 numerze Fotonu z 2020r, online:
Homologia we włoskiej kuchni i astrofizyce
[Sebastian Kubis, 2021-05-05 15:41]
[ ndms, 2020-11-04 16:15]

AKTUALIZACJE

2022-08-02 19:12
Adapciak 2022
2022-07-29 17:29
Ogłoszenia Dziekanatu
2022-07-29 14:13
Dyplomy, egzamin dyplomowy
2022-06-23 15:08
Praktyki
2022-06-10 11:32
Godziny przyjęć Dziekanatu
2022-06-01 06:36
Seminarium WIMiF
2022-04-22 12:56
Rada Naukowa
2022-04-22 12:56
Kolegium Wydziału
2022-04-08 15:29
Rozkłady zajęć
2022-03-31 13:34
Pomoc materialna
2022-01-17 13:36
Druki, podania, regulaminy
2021-11-22 13:57
Akredytacje
2021-11-10 14:03
Erasmus+ Programme
2021-07-01 10:18
Propozycje prac dyplomowych

OGŁOSZENIA

[Robert Gębarowski, 2022-06-02 08:07]
                                                                                                                                         
INFO COVID-19 (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
INFO COVID-19 (in English)

                                                                                                                                         

PHIL / Alissa Eckert, MS, Dan Higgins, MAMS
Public Health Image Library (PHIL) / CDC/  Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS
COVID-19 INFORMACJE
AKTY NORMATYWNE, DLA PRACOWNIKOW, DLA STUDENTÓW
[Aktualizacja 28 marca 2022]
                                                                                                                                        
Serwis Gov.pl   KORONAWIRUS:
Aktualne informacje i zalecenia
                                                                                                                                         
[Robert Gębarowski, 2022-03-29 10:46]
[Robert Gębarowski, 2021-02-20 21:44]
[ ndms, 2020-11-04 15:49]
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki