WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Pomoc materialna


Informacji dotyczących pomocy materialnej udziela mgr Karolina Widomska
tel. (12) 628-25-81
e-mail: karolina.widomska@pk.edu.pl


Stypendium rektora w roku akademickim 2023/24 (semestr letni) - lista ostateczna
[Karolina Widomska, 2024-04-02 13:58]
Stypendium rektora w roku akademickim 2023/24 (semestr letni) - wstępna lista
 
Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl (do 28.03.2024 roku).
[Karolina Widomska, 2024-03-21 14:41]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków dot. stypendium naukowego z Własnego Funduszu Stypendialnego.
Ostateczny termin na złożenie kompletu dokumentów upływa w dniu 15.01.2024 roku.
 
Przypominam również o konieczności wysłania na adres karolina.widomska@pk.edu.pl wypełnionego formularza wniosku w wersji Word (bez załączników). Wersję edytowalną wniosku można wysłać bezpośrednio na adres dss@pk.edu.pl
 
[Karolina Widomska, 2024-01-08 12:57]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż ze względu na szkolenie, w dniu 20.12.2023 roku nie będzie możliwości składania wniosków dotyczących pomocy materialnej.
[Karolina Widomska, 2023-12-19 14:57]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniach 06.12.2023 r. i 07.12.2023 r. nie będzie możliwości składania wniosków dotyczących pomocy materialnej.
[Karolina Widomska, 2023-12-05 14:22]
Szanowni Państwo,
przypominam o możliwości składania wniosków o zapomogę. Więcej informacji znaleźć możecie Państwo w ehmsie.  
[Karolina Widomska, 2023-11-17 10:53]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniu 16.11.2023 roku nie będzie możliwości składania wniosków dotyczących pomocy materialnej.
[Karolina Widomska, 2023-11-15 12:37]
Stypendium rektora w roku akademickim 2023/24 - lista ostateczna
 
Stypendium rektora w roku akademickim 2023/24 - lista dodatkowa (FT-3)
[Karolina Widomska, 2023-10-30 13:32]
Stypendium rektora w roku akademickim 2023/24 - lista wstępna 

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl (do 27.10.2023).
 
 

Lista ostateczna zostanie opublikowana w dniu 30.10.2023 roku.
[Karolina Widomska, 2023-10-23 14:11]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniu 05.10.2023 roku nie będzie możliwości składania wniosków dotyczących pomocy materialnej. W poniedziałek (09.10.2023 roku) dokumenty przyjmować będę wyłącznie w godzinach 10.00-12.00.

Od 10.10.2023 roku zapraszam w godzinach otwarcia dziekanatu.
 
[Karolina Widomska, 2023-10-05 09:33]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniach 02.10.2023 - 04.10.2023 roku przyjmować będę wyłącznie wnioski o przyznanie stypendium rektora.
[Karolina Widomska, 2023-10-02 09:42]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 26 września 2023 roku upływa ostateczny termin na zgłoszenie się do dziekanatu w celu złożenia wniosku o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.
[Karolina Widomska, 2023-09-21 10:49]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, iż 4 października 2023 roku upływa ostateczny termin na składnie wniosków o stypendium rektora. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej w sprawie przyznania stypendium.
[Karolina Widomska, 2023-09-14 10:11]
Szanowni Państwo,
ustalona została nowa wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne. Od dnia 01.10.2023 roku dochód nie może być wyższy niż 1294,40 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2022 przekroczył tę wysokość.
[Karolina Widomska, 2023-07-13 15:06]

Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o zapoznanie się z Regulaminem określającym zasady przyznawania nagród Dziekana WIMiF dla wybitnych studentów.  

Wniosek o przyznanie nagrody Dziekana WIMiF.


[Karolina Widomska, 2023-06-27 11:01]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków dot. stypendium naukowego z Własnego Funduszu Stypendialnego.
Ostateczny termin na złożenie kompletu dokumentów upływa w dniu 15.05.2023 roku.

Przypominam również o konieczności wysłania na adres dss@pk.edu.pl wypełnionego formularza wniosku w wersji Word (bez załączników). 

Więcej informacji: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3680&catid=47&lang=pl&Itemid=1393
[Karolina Widomska, 2023-05-10 10:42]
[Karolina Widomska, 2023-05-10 10:32]
Stypendium rektora w roku akademickim 2022/23 (semestr letni) - lista ostateczna

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/23 (semestr letni) - lista dodatkowa (IM-3)
[Karolina Widomska, 2023-03-31 16:08]
Stypendium rektora w roku akademickim 2022/23 (semestr letni) - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl (do 28/03/2023).
[Karolina Widomska, 2023-03-21 15:39]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, iż 28 lutego 2023 roku upływa ostateczny termin na składnie wniosków o stypendium rektora. Przekroczenie tego terminu skutkować będzie wydaniem decyzji odmownej w sprawie przyznania stypendium.
[Karolina Widomska, 2023-02-22 09:34]
Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków dot. stypendium naukowego z Własnego Funduszu Stypendialnego.
Ostateczny termin na złożenie kompletu dokumentów upływa w dniu 12/01/2023 roku.

Więcej informacji: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3680&catid=47&lang=pl&Itemid=1393
[Karolina Widomska, 2023-01-09 11:15]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2022/23 - lista ostateczna

Stypendium Rektora w roku akademickim 2022/23 - lista dodatkowa (IM-3)
[Karolina Widomska, 2022-11-02 09:40]
Stypendium rektora w roku akademickim 2022/23 - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl (do 28/10/2022).


Lista ostateczna zostanie opublikowana w dniu 02/11/2022 roku.
[Karolina Widomska, 2022-10-21 14:53]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniach 03/10/2022 i 04/10/2022 roku dziekanat przyjmować będzie wyłącznie wnioski o przyznanie stypendium rektora.

W dniu 05/10/2022 roku, w związku z dopełnianiem formalności przez studentów I roku, nie będzie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej.
[Karolina Widomska, 2022-10-03 09:24]
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż w dniu 04/10/2022 roku wnioski dot. pomocy materialnej przyjmowane będą w godzinach 11.30 – 14.00.
[Karolina Widomska, 2022-09-28 10:08]

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż wnioski dot. pomocy materialnej przyjmowane będą od 19 września 2022 roku. W razie potrzeby ustalenia wcześniejszego terminu, proszę o kontakt: karolina.widomska@pk.edu.pl

Proszę o przestrzeganie godzin otwarcia dziekanatu.

[Karolina Widomska, 2022-09-01 12:05]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - lista ostateczna

Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - lista dodatkowa (IM-3)
[Karolina Widomska, 2022-03-31 13:34]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 (sem. letni, studia II stopnia) - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę zgłoszać mailowo: karolina.widomska@pk.edu.pl (do dnia 28/03/2022 roku).
[Karolina Widomska, 2022-03-21 14:27]

Pomoc materialna - studenci narodowości ukraińskiej

uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość wnioskowania o przyznanie zapomogi/stypendium socjalnego zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uczelni.

Więcej informacji, Regulamin świadczeń oraz odpowiednie wnioski znajdziecie Państwo na stronie PK.

[Karolina Widomska, 2022-03-02 10:29]
Szanowni Państwo,
przypominam, iż wnioski dot. stypendiów składać należy wyłącznie osobiście w dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Podchorążych 1, pokój F104). Bardzo proszę o wcześniejszą informację na adres karolina.widomska@pk.edu.pl z propozycją terminu Państwa wizyty.

Dokumenty przyjmowane są w godzinach pracy dziekanatu (od poniedziałku do czwartku między 10 a 12).
[Karolina Widomska, 2022-02-21 09:08]

Uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków dot. stypendium naukowego z Własnego Funduszu Stypendialnego PK.

Ostateczny termin składania kompletnych dokumentów upływa w dniu 13/01/2022.

Więcej informacji: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3680&catid=47&lang=pl&Itemid=1393

[Karolina Widomska, 2022-01-03 12:28]

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach 8/11/2021 – 15/11/2021 roku nie będzie możliwości składania wniosków dotyczących pomocy materialnej ani uzupełnienia brakującej dokumentacji.

[Karolina Widomska, 2021-11-05 09:57]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - lista ostateczna
[Karolina Widomska, 2021-11-02 12:25]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2021/22 - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2021-10-21 13:28]

Szanowni Państwo,
zachęcam do zapoznania się z dokumentami pomocnymi w trakcie składnia wniosków o świadczenia pomocy materialnej:
1. Informator dotyczący wsparcia finansowego studentów
2. Poradnik stypendialny dla studentów PK

[Karolina Widomska, 2021-10-11 14:49]
Świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/22

Student może ubiegać się o:

* stypendium socjalne
* stypendium dla osób niepełnosprawnych
* zapomogę
* stypendium rektora

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów, ustalona została miesięczna kwota netto dochodu, która obowiązuje w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł.

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, jeżeli student do wniosku  nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny (tylko w sytuacji, gdy dochód w roku 2020 na członka rodziny nie przekroczył kwoty 528 zł).
 

Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć:

* do dnia 4 października 2021 r.
* do dnia 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.


WAŻNE!

Wnioski (wraz z załącznikami!) należy składać wyłącznie osobiście w dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Podchorążych 1, pokój F104). Bardzo proszę o wcześniejszą informację na adres karolina.widomska@pk.edu.pl z propozycją terminu Państwa wizyty.Więcej informacji oraz wzory formularzy znaleźć można na stronie PK.
[Karolina Widomska, 2021-08-26 12:51]
Szanowni Państwo,
w związku z faktem, iż część z Państwa nie doniosła oryginałów wniosków o stypendium, uprzejmie informuję, że w nowym roku akademickim 2021/22 dokumenty dotyczące pomocy materialnej należy składać wyłącznie osobiście w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (pokój 104).

Jednoczenie przypominam, iż zgodnie z ust. 18 § 1 Regulaminu świadczeń dla studentów PK, nieuzupełnienie braków we wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania lub złożenia oświadczenia (wzór nr 7) skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
[Karolina Widomska, 2021-08-18 10:46]
Szanowni Państwo,
została ustalona nowa kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne. Od dnia 01/10/2021 roku dochód nie może być wyższy niż 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2020 przekroczył kwotę 1051,70 zł.
[Karolina Widomska, 2021-07-16 12:25]
Szanowni Państwo,
proszę o zapoznanie się z nowym Regulaminem świadczeń dla studentów PK.
[Karolina Widomska, 2021-07-12 09:11]
Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem dotyczącym naboru letniego wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla studentów i doktorantów PK z Własnego Funduszu Stypendialnego, proszę o zapoznanie się z Uchwałą Senatu PK z dnia 28 kwietnia 2021 r. nr 37/f/04/2021.

W p/w sprawie - bardzo proszę o kontakt z Dziekanatem WIMiF, z Panią Karoliną Widomską (karolina.widomska@pk.edu.pl) od dnia 11 maja 2021 roku.

Planowany termin przyjmowania oryginałów w pełni uzupełnionych wniosków studentów WIMiF wraz z załącznikami i oświadczeniami - upływa z dniem 15 maja 2021 roku.
 
[Sylwia Wojtkiewicz, 2021-05-06 10:55]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 (semestr letni, studia II stopnia) - lista ostateczna
[Karolina Widomska, 2021-03-31 09:23]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 (semestr letni, studia II stopnia) - wstępna lista


Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2021-03-22 13:14]
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego

Program stypendialny jest skierowany do aktywnych naukowo studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Stypendia wypłacane są z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni, tworzonego przez odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz wpłaty osób fizycznych i osób prawnych, przeznaczone na ten cel.

O finansowe wsparcie będzie można starać się dwa razy w roku, a podstawą będzie zgłoszenie maksymalnie dwóch znaczących osiągnięć, o których jest mowa w Regulaminie.
Wnioski należy składać do dziekanatów wydziałów/sekretariatu szkoły doktorskiej w dwóch naborach:

    1. nabór zimowy - do 15 stycznia
    2. nabór letni - do 15 maja

Więcej informacji: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3680&catid=47&lang=pl&Itemid=1393
[Karolina Widomska, 2021-01-11 07:54]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 - lista ostateczna

Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 - lista dodatkowa (FT-3,IM-3)
[Karolina Widomska, 2020-10-30 10:04]
Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/21 - wstępna lista

Wszelkie wątpliwości dotyczące powyższej listy proszę kierować na: karolina.widomska@pk.edu.pl
[Karolina Widomska, 2020-10-21 10:43]
Świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2020/21

Student może ubiegać się o:

* stypendium socjalne
* stypendium dla osób niepełnosprawnych
* zapomogę
* stypendium rektora

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów, ustalona została miesięczna kwota netto dochodu, która obowiązuje w roku akademickim 2020/2021: 1000 zł.

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, jeżeli student do wniosku  nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny (tylko w sytuacji, gdy dochód w roku 2019 na członka rodziny nie przekroczył kwoty 528 zł).
 

Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć:

* do dnia 5 października 2020 r.
* do dnia 1 marca 2021 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.


WAŻNE!


Wnioski (wraz z załącznikami!) należy przesyłać wyłącznie elektronicznie w formacie pdf na adres: karolina.widomska@pk.edu.pl

Złożenie oryginałów dokumentacji będzie możliwe dopiero po wcześniejszym kontakcie mailowym, uzupełnieniu braków we wniosku oraz umówieniu się z pracownikiem Dziekanatu na konkretny termin.
Więcej informacji oraz wzory formularzy znaleźć można na stronie PK.
[Karolina Widomska, 2020-09-03 09:46]
Stypednium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Wnioski (w wersji elektronicznej, format pdf) należy składać na adres: karolina.widomska@pk.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 02 października 2020 roku.

Wiecej informacji znajduje się na stronie PK oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
[Karolina Widomska, 2020-09-01 12:28]
[Karolina Widomska, 2020-09-01 12:33]
 • ADRES
 • ul. Jana Pawła II, 37 / D09
  31-864 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Biuro Dziekana: 12 628 37 82

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki