WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Komisje WydziałuKomisja Dydaktyczna (Jakości Kształcenia)

 prodziekan ds. dydaktyki  
 kierownik dziekanatu  
 zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej  
 zastępca dyrektora Instytutu Fizyki  
 przedstawiciel(ka) Samorządu Studenckiego  
 opiekun kierunku inżynieria materiałowa  
 opiekun kierunku fizyka techniczna  
 opiekun kierunku nanotechnologie i nanomateriały  


Komisja Regulaminowa

 dr Robert Gębarowski
 dr inż. Michał Łach
 dr inż. Dariusz Mierzwiński
 dr inż. Monika Pokladko-Kowar


Komisja Finansowa

 dr inż. Małgorzata Duraj
 dr hab. Sebastian Kubis, prof. PK
 dr inż. Dariusz Mierzwiński
 dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
 mgr Marta Pawlikowska


Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 dr hab. Ewa Gondek, prof. PK
 dr hab. Sebastian Kubis, prof. PK
 dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
 Anna Marzec
 dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK


Komisja ds. Rozwoju Kadr i Ewaluacji

 dr inż. Rafał Bogucki
 dr hab. Łukasz Bratek, prof. PK
 dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK
 dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
 dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK[Robert Gębarowski, 2019-12-16 15:56]
INTERNATIONAL STUDENTS
Apply for MSc (2nd cycle) programme (taught in English or in Polish)
Erasmus+
IAESTE PK (Cracow University of Technology)
MSc in Applied Physics with Computer Modelling
PRACOWNICY
Ankiety PK
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Panel administracyjny
Poczta
Poczta (Roundcube)
Poczta (SquirrelMail)
Poczta (Fizyk)
Poczta na Podchorążych
Poczta elektroniczna
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Instytut Fizyki
Program Erasmus+
Syllabus PK
Wystawianie ocen
REKRUTACJA
Program studiów (syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
STUDIA W NASZYM STYLU!
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wyniki Rekrutacji
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Koło Naukowe ABB
Koło Naukowe ENIGMA
Koło Naukowe INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Koło Naukowe KWARK
Studenckie koła naukowe PK
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja roku akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd Studencki
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania, regulaminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Ogłoszenia Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
STUDIA
Akredytacje
Fizyka Techniczna
Galeria Absolwentów
Inżynieria materiałowa
Nanotechnologie i Nanomateriały
Studia międzynarodowe
Studia: fakty i doświadczenia
Studia: prace naszych Studentów
Zawód: praktyka i praca
WSPÓŁPRACA
Edukacja i Innowacja
Podmioty gospodarcze
Projekty finansowane z Funduszy Strukturalnych
Uczelnie i ośrodki badawcze
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 637 06 66

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2020 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska