WYDZIAŁ
INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

Druki, podania, regulaminy


WZORY FORMULARZY:

1. Wniosek o realizację zajęć w trybie awansu
2. Wniosek o Indywidualną Organizację Studiów
3. Wniosek o powtarzanie semestru dyplomowego na zasadach IOS
4. Wniosek o przedłużenie terminu zaliczenia przedmiotu(-ów)
5. Wniosek o powtarzanie semestru
6. Wniosek o rejestrację po oczekiwaniu na powtarzanie semestru
7.
Podanie o przepisanie ocen
8. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
9. Wniosek o udzielenie urlopu od zajęć
10. Rezygnacja ze studiów
11.
Wniosek o wznowienie studiów
12. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji
13. Oświadczenie o zagubieniu legitymacji (dot. absolwentów)
14. Wniosek o dokonanie zmiany imienia (imion) lub nazwiska studenta
15. Wniosek o dokonanie sprostowania danych personalnych studenta
16. Wniosek o przeniesienie na WIMiF
17. Wniosek o przeniesienie na inną uczelnię
18.
Wniosek o rozłożenie płatności na raty
19.
Wniosek o zwolnienie z opłat
20. Wniosek o zwrot opłaty
21. Wniosek o przeksięgowanie opłaty

UWAGA!

Powyższe dokumenty są możliwe do edycji, prosimy więc o wypełnianie wniosków na komputerze.
Przypominamy również, że dokument powinien być podpisany własnoręcznie. ------------------------------

Regulamin Studiów na Politechnice Krakowskiej [obowiązuje od 1.10.2021]

Zasady pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi [obowiązuje od 1.10.2021]

Regulamin antyplagiatowy [obowiązuje od 25.10.2021]

[Karolina Widomska, 2023-04-20 12:31]
 • ADRES
 • ul. Podchorążych 1
  30-084 Kraków, Polska
  imf@pk.edu.pl

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 25 81
  Biuro Dziekana: 12 628 31 43

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  (C) 2018-2022 Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki