65 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Toruń 2023

W tym roku 65 Zjazd Naukowy PTC odbył się w dniach 18-22.09.2023 w Toruniu, ponad 700 uczestnikow a wśród nich  3 studentów WIMIF kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały w osobach Elżbieta Porębska, Kacper Markiel i Oleksii Havrysh oraz dr hab Andrzej Danel. Zaprezentowane zostały wyniki badań na sesji posterowej publikacja jest na etapie udzielania odpowiedzi recenzentom.