Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki a Stowarzyszeniem TERYTORIALNI oraz Fundacją TERYTORIALNI.

W dniu 25.06.2024 podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki a Stowarzyszeniem TERYTORIALNI oraz Fundacją TERYTORIALNI.

Strony porozumienia będą współpracowały na rzecz umacniania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze projektów B+R związanych z obronnością. Planowane jest również uruchomienie szkoleń paramilitarnych dla studentów i pracowników Wydziału (na zasadzie dobrowolności).

Stowarzyszenie Terytorialni to organizacja założona w Krakowie w 2016 roku. Główny przedmiot działalności organizacji to prowadzenie szkoleń z zakresu strzelectwa bojowego oraz szkoleń taktyczno-ogniowych. Stowarzyszenie od początku swojej działalności kładzie nacisk na korzystanie z wiedzy i doświadczenia profesjonalnych instruktorów wywodzących się z wojsk i służb specjalnych. Organizacja posiada statut uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpracuje z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w ramach rocznych planów współpracy. Posiada pozwolenie na broń palną do celów szkoleniowych. Więcej o działalności Fundacji i Stowarzyszenia Terytorialni można przeczytać: https://www.terytorialni.pl/ i https://www.facebook.com/Terytorialni

Porozumienia podpisali:

  1. w imieniu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki – dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK – Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki,
  2. w imieniu Stowarzyszenia Terytorialni – Wiktor Powiłajtis – prezes zarządu,
  3. w imieniu Fundacji Terytorialni – Piotr Kisielewski-Pęczek – prezes zarządu.

Sama współpraca została zainicjowana przez dr hab. inż. Michała Łacha, prof. PK.